" />

KAP ***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.10.2021 - 11:51
KAP ***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok Apt. No:10 Ümraniye/İstanbul
İnternet Adresi www.kalkinmavks.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
kalkinmavks@kalkinma.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok Apt. No:10 Ümraniye / İstanbul 0216 636 88 20 (0216) 630 18 15

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Dilan PAMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili 28.05.2020 0216 636 88 20 dilan.pamir@kalkinma.com.tr

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur. Şirket, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
(a) Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluştan devralmak ve bunları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralamak,
(b) Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dâhil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,
(c) Varlık veya hakları satın alarak Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satmak yoluyla varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak,
(d) Münhasıran veya başka ortaklarla birlikte kar zarar ortaklığı esasına dayalı olarak yeni ortak girişim kurmak, bir ortak girişime ortak olmak ve ortaklık paylarını satmak,
(e) İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri veya yapılan tahsilâtları payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak,
(f) Sahip olduğu varlık ve hakları veya mülkiyeti devralmaksızın üçüncü kişilerin sahip oldukları varlıkları, yatırımcıların menfaatlerine ve kuruluş amacına uygun olarak yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yürütmek, kendi adına yönetilmesini sağlamak, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar üzerinde kaynak kuruluş veya üçüncü kişiler lehine Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili düzenlemelerinin izin verdiği ayni hakları tesis etmek,
(g) Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine, doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını güvence altına alma veya maruz kalacağı risklerden korunma amacıyla, teminat olarak her türlü menkul ve gayrimenkul rehni (ipotek) ve sair ayni ve şahsi teminatları almak, doğmuş ve doğacak alacakları temlik almak, üçüncü kişilere verilen garantileri almak, bu amaçla gereken her türlü hukuki muamelelerde bulunmak,
(h) Kira sertifikası ihracının gerektirmesi halinde vade sonunda başlangıçta anlaşılan koşullarda sözleşmeye konu varlık ve hakları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere devretmek ve satış bedelini kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödemek,
(i) Kendi adına ve kira sertifikası sahipleri hesabına iş sahibi sıfatıyla eser sözleşmesine taraf olmak, eseri kiralamak ve satmak, eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek ve eserin finansmanını sağlamak için hizmet, kat veya arsa karşılığı inşaat veya ortaklık gibi sair sözleşmeleri düzenlemek,
(j) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak, Sermaye Piyasası Kurulu?nca belirlenecek diğer faaliyetlerde bulunmak,
(k) Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, yetkili/aracı kuruluşlar, danışmanlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek, maksat ve mevzuuna faydalı olabilecek her türlü ticari anlaşmalara ve düzenlemelere taraf olmak,
(l) Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatının izin verdiği her türlü işlemleri gerçekleştirmek ve faaliyetlerde bulunmak.

Şirketin Süresi Süresiz

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 14.10.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Kira Sertifikası 50000000 TRY Yurtiçi 12.08.2021 12.08.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. 50000 TRY 100
TOPLAM 50000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 27.10.2020 İcrada Görevli Değil Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
DİLAN PAMİR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 28.05.2020 İcrada Görevli Değil Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Direktör, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu Üyesi, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
TURGAY GEÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 28.05.2020 İcrada Görevli Değil Türkiye Kalkınma ve Yatrıım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
DİLAN PAMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Direktör, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu Üyesi, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu Üyesi
TURGAY GEÇER Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970983


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0029 Değişim: 0,03%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0153
Açılış: 32,9927
35,9779 Değişim: -0,05%
Düşük 35,9232 16.07.2024 Yüksek 36,0103
Açılış: 35,9959
2.570,79 Değişim: 0,36%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.589,61
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.