KAP ***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2023 - 19:31
KAP ***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 1.723.709 1.604.796 773.485 517.666
Satışların Maliyeti
3 -1.327.554 -968.671 -655.709 -431.153
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
396.155 636.125 117.776 86.513
BRÜT KAR (ZARAR)
396.155 636.125 117.776 86.513
Genel Yönetim Giderleri
22 -88.493 -67.767 -29.685 -26.417
Pazarlama Giderleri
22 -4.126 -42.527 -946 -3.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 81.115 46.054 6.743 5.213
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -168.673 -57.970 -40.663 -31.636
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
215.978 513.915 53.225 29.749
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 2.250.927 536.979 654.376 496.804
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -278.461 -620 -463 -80.603
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 1.168.688 405.411 585.206 43.298
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.357.132 1.455.685 1.292.344 489.248
Finansman Gelirleri
25 87.124 293.906 14.310 75.759
Finansman Giderleri
25 -129.924 -143.732 -76.435 -47.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.314.332 1.605.859 1.230.219 517.655
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-151.174 -19.950 21.058 17.260
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -60.035 -20.087 1.524 13.814
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -91.139 137 19.534 3.446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.163.158 1.585.909 1.251.277 534.915
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.163.158 1.585.909 1.251.277 534.915
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 895.664 525.169 273.431 211.663
Ana Ortaklık Payları
2.267.494 1.060.740 977.846 323.252
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
901.609 -962.573
Dönem Karı (Zararı)
3.163.158 1.585.909
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.163.158 1.585.909
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.797.997 -895.454
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 10.969 4.704
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.570.517 -327.911
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
29 -1.570.517 -327.911
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.261 6.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 9.795 3.956
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 3.466 2.908
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
81.917 -23.270
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -13.289 -21.999
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 102.203 7.110
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 33.258 87
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -40.255 -8.468
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.168.688 -405.411
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.168.688 -405.411
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 151.174 19.950
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.310 -1.652
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -2.310 -1.652
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
29 -313.803 -168.728
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
623.768 -1.714.394
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
820.796 -350.873
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-400.190 -525.075
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
179.484 -126.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-579.674 -398.561
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.505 -60.488
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-859 -28.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.364 -32.221
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-126.159
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-126.159
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-877.489 -1.357.644
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-618.906 -533.416
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
500.033 247.838
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.572 -3.196
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
510.605 251.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.997 7.885
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-212.646
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-212.646
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.240 209.652
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-55.754
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.486 209.652
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.792.595 749.412
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-190.528 -101.685
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-190.528 -101.801
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
116
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
988.929 -1.023.939
Alınan Temettüler
43.828 65.746
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.587 -25
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -2.916 -956
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.751
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -90.073 -50.177
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-33.821 46.778
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-824.534 -96.672
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.058 2.232
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.058 2.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-203.707 -98.904
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -203.627 -98.601
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -80 -303
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -623.885
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
259.522 619.275
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 387.942
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 387.942
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
283.293 -14.184
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 283.293 -14.184
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-605
Ödenen Faiz
6 -31.725 -5.877
Alınan Faiz
13.289 21.999
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.335 230.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
336.597 -439.970
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
336.597 -439.970
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
174.930 890.308
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
511.527 450.338


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 545.761 175.343
Finansal Yatırımlar
2.083.600 2.257.038
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
726.528 651.399
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.357.072 1.605.639
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.357.072 1.605.639
Ticari Alacaklar
1.823.669 1.382.749
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 88.366 267.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.735.303 1.114.899
Diğer Alacaklar
3.452 18.662
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 1.193 334
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.259 18.328
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
131.384 5.225
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 131.384 5.225
Stoklar
9 3.841.572 2.964.083
Peşin Ödenmiş Giderler
1.021.298 470.746
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 255.161
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 766.137 470.746
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 50.831 35.158
Diğer Dönen Varlıklar
339.553 155.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 339.553 155.692
ARA TOPLAM
9.841.120 7.464.696
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.841.120 7.464.696
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 3.074.099 1.941.764
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 5.116.013 3.254.628
Maddi Duran Varlıklar
601.294 317.226
Arazi ve Arsalar
14 204.474 112.345
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 2.330 2.714
Taşıtlar
14 56.580 35.452
Mobilya ve Demirbaşlar
14 18.612 3.847
Özel Maliyetler
14 1.063 878
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 318.235 161.990
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
609 687
Diğer Haklar
15 234 208
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 375 479
Peşin Ödenmiş Giderler
141.687 73.333
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 141.687 73.333
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 76.184 54.314
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.009.886 5.641.952
TOPLAM VARLIKLAR
18.851.006 13.106.648
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
328.891 129.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
328.891 129.128
Banka Kredileri
6 328.891 129.128
Ticari Borçlar
620.126 372.914
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 5.402 15.974
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 614.724 356.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 30.795 28.798
Diğer Borçlar
4.893 85.133
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 1.504 57.258
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.389 27.875
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
3.675 216.321
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
3.675 216.321
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.616.434 2.823.839
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 106.515 31.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 4.509.919 2.792.404
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 14.365
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.922 2.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 4.922 2.956
ARA TOPLAM
5.609.736 3.673.454
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.609.736 3.673.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
424.643 278.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
424.643 278.752
Banka Kredileri
6 424.643 278.752
Ticari Borçlar
286.079
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
286.079
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
12 14.565 9.013
Uzun Vadeli Karşılıklar
62.537 51.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 26.569 16.913
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 35.968 34.253
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 246.654 111.135
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.034.478 450.066
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.644.214 4.123.520
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.042.991 5.714.372
Ödenmiş Sermaye
20 1.625.000 650.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 74.953 74.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.770 -4.513
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.770 -4.513
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 -8.770 -4.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
442.051 376.669
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
20 442.051 376.669
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
196.520 875.893
Yasal Yedekler
20 99.634 80.410
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
20 96.886 795.483
Diğer Yedekler
126.500 126.500
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.319.243 728.532
Net Dönem Karı veya Zararı
2.267.494 2.886.338
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.163.801 3.268.756
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.206.792 8.983.128
TOPLAM KAYNAKLAR
18.851.006 13.106.648


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 76.083 59 182.522 164.202 227.462 1.212.761 2.513.089 988.183 3.501.272
Transferler
41.311 1.171.450 -1.212.761 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.875 1.060.740 1.058.865 524.695 1.583.560
Dönem Karı (Zararı)
1.060.740 1.060.740 525.169 1.585.909
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.875 -1.875 -474 -2.349
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.130 -1.130 -960 -2.090
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
6.746 -6.746 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
390.032 390.032
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
662.302 126.500 -662.302 126.500 103.500 230.000
Dönem Sonu Bakiyeler
650.000 74.953 -1.816 182.522 874.561 126.500 729.864 1.060.740 3.697.324 2.005.450 5.702.774
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 74.953 -4.513 376.669 875.893 126.500 728.532 2.886.338 5.714.372 3.268.756 8.983.128
Transferler
19.224 2.867.114 -2.886.338
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.257 65.382 2.267.494 2.328.619 895.045 3.223.664
Dönem Karı (Zararı)
2.267.494 2.267.494 895.664 3.163.158
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.257 65.382 61.125 -619 60.506
Sermaye Arttırımı
975.000 -757.996 -217.004
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
59.399 -59.399
Dönem Sonu Bakiyeler
1.625.000 74.953 -8.770 442.051 196.520 126.500 3.319.243 2.267.494 8.042.991 4.163.801 12.206.792


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.163.158 1.585.909 1.251.277 534.915
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
60.506 -2.349 -2.423 -1.208
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 92.000 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.961 -1.095 -1.333 -572
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-7.023 -1.506 -1.423 -768
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -3.405 -1.506 -1.423 -768
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12,20 -3.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.510 252 333 132
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
18 -23.000 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18 490 252 333 132
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.506 -2.349 -2.423 -1.208
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.223.664 1.583.560 1.248.854 533.707
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 895.045 524.695 272.962 211.470
Ana Ortaklık Payları
2.328.619 1.058.865 975.892 322.237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216056


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.