KAP ***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.02.2019 - 19:22
KAP ***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1),(3) 209.537 1.829.621 2.039.158 221.447 2.311.094 2.532.541
GARANTİ VE KEFALETLER
37 27.788 27.825 37 772 809
Teminat Mektupları
37 0 37 37 0 37
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
37 0 37 37 0 37
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 27.788 27.788 0 772 772
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 27.788 27.788 0 772 772
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 209.500 1.801.833 2.011.333 221.410 2.310.322 2.531.732
Cayılamaz Taahhütler
0 11.428 11.428 0 11.393 11.393
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 11.428 11.428 0 11.393 11.393
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Öde0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
209.500 1.790.405 1.999.905 221.410 2.298.929 2.520.339
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
209.500 1.790.405 1.999.905 221.410 2.298.929 2.520.339
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.837.890 33.090.527 35.928.417 2.442.685 22.700.434 25.143.119
EMANET KIYMETLER
5.286 42 5.328 3.702 573 4.275
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.286 0 5.286 3.702 0 3.702
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 42 42 0 573 573
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
2.830.102 33.072.511 35.902.613 2.436.481 22.686.365 25.122.846
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
26.185 3.639.280 3.665.465 39.985 3.264.763 3.304.748
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.193.249 20.148.216 22.341.465 1.710.349 13.519.507 15.229.856
Diğer Rehinli Kıymetler
311.387 7.537.758 7.849.145 401.466 4.553.191 4.954.657
Rehinli Kıymet Alanlar
299.281 1.747.257 2.046.538 284.681 1.348.904 1.633.585
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.502 17.974 20.476 2.502 13.496 15.998
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.047.427 34.920.148 37.967.575 2.664.132 25.011.528 27.675.660


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1) 1.190.129 705.518 1.895.647 908.200 1.011.065 1.919.265
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.056.965 570.345 1.627.310 751.760 910.164 1.661.924
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.430 0 1.430 710 0 710
Bankalar
100.819 318.710 419.529 425.026 910.164 1.335.190
Para Piyasalarından Alacaklar
954.716 251.635 1.206.351 326.024 0 326.024
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 270 270 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 270 270 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
83.748 134.903 218.651 156.440 100.901 257.341
Devlet Borçlanma Senetleri
65.604 52.746 118.350 129.184 29.765 158.949
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.037 0 8.037 8.037 0 8.037
Diğer Finansal Varlıklar
10.107 82.157 92.264 19.219 71.136 90.355
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
49.416 0 49.416 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
49.416 0 49.416 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KREDİLER (Net)
(2) 427.305 13.214.223 13.641.528 391.333 6.537.597 6.928.930
Krediler
377.027 13.214.223 13.591.250 340.721 6.537.597 6.878.318
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
377.027 13.214.223 13.591.250 340.721 6.537.597 6.878.318
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
20 0 20 9 0 9
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
20 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Donuk Alacaklar
123.142 0 123.142 123.012 0 123.012
Özel Karşılıklar (-)
-72.884 0 -72.884 -72.409 0 -72.409
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(3) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(4) 15.241 57.713 72.954 10.812 35.992 46.804
İştirakler (Net)
15.241 57.713 72.954 10.812 35.992 46.804
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
15.241 57.713 72.954 10.812 35.992 46.804
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5) 61.106 0 61.106 63.452 0 63.452
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(6) 1.706 0 1.706 1.048 0 1.048
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.706 0 1.706 1.048 0 1.048
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(7) 894 0 894 937 0 937
CARİ VERGİ VARLIĞI
(8) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(9) 1.744 0 1.744 4.957 0 4.957
DİĞER AKTİFLER
(10) 7.359 31.872 39.231 15.473 2.297 17.770
VARLIKLAR TOPLAMI
1.705.484 14.009.326 15.714.810 1.396.212 7.586.951 8.983.163
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(2) 0 13.570.125 13.570.125 440 7.315.224 7.315.664
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 862 0 862 130 0 130
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
(5) 16.673 1.217 17.890 15.934 252.681 268.615
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
16.673 1.217 17.890 15.934 252.681 268.615
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(8) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(9) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(10) 267.648 0 267.648 108.753 0 108.753
Genel Karşılıklar
226.817 0 226.817 72.623 0 72.623
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
40.829 0 40.829 36.128 0 36.128
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2 0 2 2 0 2
CARİ VERGİ BORCU
(11) 35.038 0 35.038 9.063 0 9.063
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(12) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(14) 0 336.270 336.270 0 0 0
Krediler
0 336.270 336.270 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(15) 13.943 55.747 69.690 18.710 5.963 24.673
ÖZKAYNAKLAR
(16) 1.405.976 11.311 1.417.287 1.253.634 2.631 1.256.265
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000 500.000 0 500.000
Sermaye Yedekleri
207.656 0 207.656 207.656 0 207.656
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.582 0 1.582 1.582 0 1.582
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
206.074 0 206.074 206.074 0 206.074
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
721 0 721 1.864 0 1.864
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
14.988 11.311 26.299 9.915 2.631 12.546
Kar Yedekleri
522.318 0 522.318 405.933 0 405.933
Yasal Yedekler
39.142 0 39.142 32.150 0 32.150
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
480.290 0 480.290 370.897 0 370.897
Diğer Kar Yedekleri
2.886 0 2.886 2.886 0 2.886
Kar veya Zarar
160.293 0 160.293 128.266 0 128.266
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
160.293 0 160.293 128.266 0 128.266
Azınlık Payları
(17) 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.740.140 13.974.670 15.714.810 1.406.664 7.576.499 8.983.163


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
160.000 1.491 0 206.074 0 1.730 -101 0 405.933 0 0 775.127 0 775.127
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
160.000 1.491 0 206.074 0 1.730 0 0 -101 0 405.933 0 0 775.127 0 775.127
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 134 0 0 12.647 0 0 0 128.266 141.047 0 141.047
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340.000 0 340.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 91
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 1.582 0 206.074 0 1.864 0 0 12.546 0 405.933 0 128.266 1.256.265 0 1.256.265
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 1.582 0 206.074 0 1.864 0 0 12.546 0 405.933 128.266 0 1.256.265 0 1.256.265
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 1.582 0 206.074 0 1.864 0 0 12.546 0 405.933 128.266 0 1.256.265 0 1.256.265
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.143 0 0 13.753 0 0 0 160.293 172.903 0 172.903
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.385 -128.266 0 -11.881 0 -11.881
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.881 0 -11.881 0 -11.881
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.385 -116.385 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 1.582 0 206.074 0 721 0 0 26.299 0 522.318 0 160.293 1.417.287 0 1.417.287


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
160.293 128.266
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
12.610 12.781
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.143 134
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.394 168
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
251 -34
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
13.753 12.647
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
16.779 15.809
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.026 -3.162
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
172.903 141.047


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(1) 370.242 178.567
Alınan Faizler
640.943 357.108
Ödenen Faizler
-180.014 -88.859
Alınan Temettüler
1.791 296
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27.296 13.328
Elde Edilen Diğer Kazançlar
8.791 288
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
528 4.677
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-67.068 -63.616
Ödenen Vergiler
-62.189 -37.950
Diğer
(1) 164 -6.705
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
(1) -493.342 -166.349
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-270 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.913.868 -672.526
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-24.492 1.111
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.344.317 593.285
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 100.971 -88.219
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
(1) -123.100 12.218
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.003 -27.728
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-1.453 -1.457
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
7.897 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.963 -78
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8.463 4.621
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-107.212 -173.407
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
140.736 122.908
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-48.491
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.908 20.415
Diğer
-1.888 -730
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1) -11.881 340.091
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 340.091
Temettü Ödemeleri
-11.881 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 102.934 57.465
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-34.050 382.046
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 1.657.607 1.275.652
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 1.623.557 1.657.698


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 689.072 375.009
Kredilerden Alınan Faizler
496.229 259.665
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
102.687 67.540
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
64.965 31.345
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
25.189 16.421
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
20.787 16.406
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.402 15
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
2 38
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -232.346 -95.587
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-232.279 -93.768
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-63 -1.819
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
-4 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
456.726 279.422
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
26.425 12.718
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27.296 13.328
Gayri Nakdi Kredilerden

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.