KAP ***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.08.2018 - 18:15
KAP ***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1), (3) 379.447 3.076.523 3.455.970 221.447 2.311.094 2.532.541
GARANTİ VE KEFALETLER
37 18.492 18.529 37 772 809
Teminat Mektupları
37 0 37 37 0 37
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
37 0 37 37 0 37
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 18.492 18.492 0 772 772
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 18.492 18.492 0 772 772
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1), (3) 379.410 3.058.031 3.437.441 221.410 2.310.322 2.531.732
Cayılamaz Taahhütler
0 11.637 11.637 0 11.393 11.393
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 11.637 11.637 0 11.393 11.393
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
379.410 3.046.394 3.425.804 221.410 2.298.929 2.520.339
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
379.410 3.046.394 3.425.804 221.410 2.298.929 2.520.339
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.440.621 27.945.130 30.385.751 2.442.685 22.700.434 25.143.119
EMANET KIYMETLER
3.844 553 4.397 3.702 573 4.275
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.844 0 3.844 3.702 0 3.702
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 553 553 0 573 573
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
2.434.275 27.928.851 30.363.126 2.436.481 22.686.365 25.122.846
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
33.281 3.566.756 3.600.037 39.985 3.264.763 3.304.748
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.693.249 16.832.754 18.526.003 1.710.349 13.519.507 15.229.856
Diğer Rehinli Kıymetler
408.464 6.003.066 6.411.530 401.466 4.553.191 4.954.657
Rehinli Kıymet Alanlar
299.281 1.526.275 1.825.556 284.681 1.348.904 1.633.585
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.502 15.726 18.228 2.502 13.496 15.998
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.820.068 31.021.653 33.841.721 2.664.132 25.011.528 27.675.660


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1) 995.300 587.593 1.582.893 908.200 1.011.065 1.919.265
Nakit ve Nakit Benzerleri
827.459 470.488 1.297.947 751.760 910.164 1.661.924
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
773 0 773 710 0 710
Bankalar
293.392 391.858 685.250 425.026 910.164 1.335.190
Para Piyasalarından Alacaklar
533.294 78.630 611.924 326.024 0 326.024
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
149.457 117.105 266.562 156.440 100.901 257.341
Devlet Borçlanma Senetleri
141.420 46.038 187.458 129.184 29.765 158.949
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.037 0 8.037 8.037 0 8.037
Diğer Finansal Varlıklar
0 71.067 71.067 19.219 71.136 90.355
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
18.384 0 18.384 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
18.384 0 18.384 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KREDİLER (Net)
(2) 424.208 8.650.443 9.074.651 391.333 6.537.597 6.928.930
Krediler
373.863 8.650.443 9.024.306 340.721 6.537.597 6.878.318
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
373.863 8.650.443 9.024.306 340.721 6.537.597 6.878.318
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
87 0 87 9 0 9
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
87 0 87 9 0 9
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Donuk Alacaklar
123.090 0 123.090 123.012 0 123.012
Özel Karşılıklar (-)
-72.832 0 -72.832 -72.409 0 -72.409
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(3) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(4) 11.589 46.079 57.668 10.812 35.992 46.804
İştirakler (Net)
11.589 46.079 57.668 10.812 35.992 46.804
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
11.589 46.079 57.668 10.812 35.992 46.804
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5) 62.730 0 62.730 63.452 0 63.452
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(6) 2.312 0 2.312 1.048 0 1.048
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.312 0 2.312 1.048 0 1.048
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(7) 915 0 915 937 0 937
CARİ VERGİ VARLIĞI
(8) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(9) 3.955 0 3.955 4.957 0 4.957
DİĞER AKTİFLER
(10) 10.102 1.934 12.036 15.473 2.297 17.770
VARLIKLAR TOPLAMI
1.511.111 9.286.049 10.797.160 1.396.212 7.586.951 8.983.163
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(2) 542 8.958.309 8.958.851 440 7.315.224 7.315.664
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 563 0 563 130 0 130
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
(5) 17.365 295.969 313.334 15.934 252.681 268.615
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
17.365 295.969 313.334 15.934 252.681 268.615
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(8) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(9) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(10) 197.183 0 197.183 108.753 0 108.753
Genel Karşılıklar
159.456 0 159.456 72.623 0 72.623
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
37.725 0 37.725 36.128 0 36.128
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2 0 2 2 0 2
CARİ VERGİ BORCU
(11) 16.265 0 16.265 9.063 0 9.063
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(12) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(14) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(15) 16.772 9.877 26.649 18.710 5.963 24.673
ÖZKAYNAKLAR
(16) 1.280.265 4.050 1.284.315 1.253.634 2.631 1.256.265
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000 500.000 0 500.000
Sermaye Yedekleri
207.656 0 207.656 207.790 0 207.790
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.582 0 1.582 1.582 0 1.582
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
206.074 0 206.074 206.208 0 206.208
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-146 0 -146 1.730 0 1.730
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
11.776 4.050 15.826 9.915 2.631 12.546
Kar Yedekleri
405.933 0 405.933 405.933 0 405.933
Yasal Yedekler
32.150 0 32.150 32.150 0 32.150
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
370.897 0 370.897 370.897 0 370.897
Diğer Kar Yedekleri
2.886 0 2.886 2.886 0 2.886
Kar veya Zarar
155.046 0 155.046 128.266 0 128.266
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
128.266 0 128.266 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
26.780 0 26.780 128.266 0 128.266
Azınlık Payları
(17) 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.528.955 9.268.205 10.797.160 1.406.664 7.576.499 8.983.163


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
160.000 1.491 0 206.074 0 1.730 0 0 0 -101 0 0 334.813 71.120 0 775.127 0 775.127
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
160.000 1.491 0 206.074 0 1.730 0 0 0 -101 0 0 334.813 71.120 0 775.127 0 775.127
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 326 0 0 0 10.443 0 0 0 0 66.505 77.274 0 77.274
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340.000 0 340.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 91
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.120 -71.120 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 1.582 0 206.074 0 2.056 0 0 0 10.342 0 0 405.933 0 66.505 1.192.492 0 1.192.492
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 1.582 0 206.074 0 1.864 0 0 0 12.546 0 0 405.933 128.266 0 1.256.265 1.256.265
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 1.582 0 206.074 0 1.864 0 0 0 12.546 0 0 405.933 128.266 0 1.256.265 0 1.256.265
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.010 0 0 0 3.280 0 0 0 0 26.780 28.050 28.050
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 1.582 0 206.074 0 -146 0 0 0 15.826 0 0 405.933 128.266 26.780 1.284.315 0 1.284.315


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
26.780 66.505
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.270 10.769
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.010 326
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.412 391
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
402 -65
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.280 10.443
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
4.002 12.740
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-722 -2.297
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.050 77.274


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
85.612 88.953
Alınan Faizler
222.704 169.192
Ödenen Faizler
-55.018 -39.020
Alınan Temettüler
233 272
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.307 8.724
Elde Edilen Diğer Kazançlar
8.112 1.691
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
178 5.964
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-37.405 -31.170
Ödenen Vergiler
-22.786 -17.504
Diğer
-41.713 -9.196
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-571.490 -494.016
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-923.558 -525.474
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.547 548
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
302.261 345.192
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
47.260 -314.282
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-485.878 -405.063
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.509 11.989
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-1.453 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
3.195 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.042 -48
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5.565 4.621
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-76.426 -73.115
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
78.585 60.626
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-18.358 -416
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
313 20.415
Diğer
-1.888 -94
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 340.091
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 340.091
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
135.415 30.245
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-361.972 -22.738
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.657.607 1.275.652
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.295.635 1.252.914


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 239.571 176.056 129.145 90.742
Kredilerden Alınan Faizler
166.333 123.568 91.447 62.866
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
41.146 35.699 20.199 17.112
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
20.744 8.991 11.562 6.860
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
11.346 7.798 5.937 3.904
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
10.880 7.783 5.517 3.904
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
466 15 420 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2 0 0 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -64.827 -42.929 -37.807 -22.541
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-64.820 -41.888 -37.802 -22.019
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-7 -1.041 -5 -522
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
174.744 133.127 91.338 68.201
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
10.797 8.375 7.821 3.269
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.307 8.724 7.968 3.404
Gayri Nakdi Kredilerden
224 961 136 239
Diğer
11.083 7.763 7.832 3.165
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-510 -349 -147 -135
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-510 -349 -147 -135
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-31.698 -29.960 -15.973 -15.145
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 233 272 0 272
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -5.367 957 -5.027 348
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4 -8 4 -8
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-5.371 965 -5.031 356
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 8.744 5.348 5.851 1.102
FAALİYET BRÜT KÂRI
157.453 118.119 84.010 58.047
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
(6) -87.421 -18.877 -25.429 -3.455
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -14.728 -14.213 -8.003 -7.457
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
55.304 85.029 50.578 47.135
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 55.304 85.029 50.578 47.135
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -28.524 -18.524 -13.645 -10.087
Cari Vergi Karşılığı
-28.354 -18.542 -13.756 -10.072
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-347 0 112 175
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
177 18 -1 -190
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 26.780 66.505 36.933 37.048
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 26.780 66.505 36.933 37.048
Grubun Karı (Zararı)
26.780 66.505 36.933 37.048
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00054000 0,00133000 0,00074000 0,00074000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700042


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.980 Değişim: -5,08% Hacim : 35.373 Mio.TL Son veri saati : 17:31
Düşük 1.980 18.01.2022 Yüksek 2.086
Açılış: 2.083
13,5618 Değişim: 0,93%
Düşük 13,4068 18.01.2022 Yüksek 13,6792
Açılış: 13,4375
15,3666 Değişim: 0,21%
Düşük 15,3044 18.01.2022 Yüksek 15,5247
Açılış: 15,3342
791,07 Değişim: 0,63%
Düşük 783,36 18.01.2022 Yüksek 799,36
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.