KAP ***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.05.2018 - 18:59
KAP ***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1), (3) 221.447 2.302.577 2.524.024 221.447 2.311.094 2.532.541
GARANTİ VE KEFALETLER
37 17.290 17.327 37 772 809
Teminat Mektupları
37 0 37 37 0 37
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
37 0 37 37 0 37
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 17.290 17.290 0 772 772
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 17.290 17.290 0 772 772
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1), (3) 221.410 2.285.287 2.506.697 221.410 2.310.322 2.531.732
Cayılamaz Taahhütler
0 10.747 10.747 0 11.393 11.393
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 10.747 10.747 11.393 11.393
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
221.410 2.274.540 2.495.950 221.410 2.298.929 2.520.339
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
221.410 2.274.540 2.495.950 221.410 2.298.929 2.520.339
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.429.872 24.226.678 26.656.550 2.442.685 22.700.434 25.143.119
EMANET KIYMETLER
3.701 480 4.181 3.702 573 4.275
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.701 3.701 3.702 3.702
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 480 480 0 573 573
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
2.423.669 24.211.675 26.635.344 2.436.481 22.686.365 25.122.846
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
38.489 3.310.873 3.349.362 39.985 3.264.763 3.304.748
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.693.249 14.326.616 16.019.865 1.710.349 13.519.507 15.229.856
Diğer Rehinli Kıymetler
392.650 5.176.163 5.568.813 401.466 4.553.191 4.954.657
Rehinli Kıymet Alanlar
299.281 1.398.023 1.697.304 284.681 1.348.904 1.633.585
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.502 14.523 17.025 2.502 13.496 15.998
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.651.319 26.529.255 29.180.574 2.664.132 25.011.528 27.675.660


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1) 933.501 1.024.385 1.957.886 908.200 1.011.065 1.919.265
Nakit ve Nakit Benzerleri
758.564 900.553 1.659.117 751.760 910.164 1.661.924
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
3.076 0 3.076 710 0 710
Bankalar
355.019 755.329 1.110.348 425.026 910.164 1.335.190
Para Piyasalarından Alacaklar
400.469 145.224 545.693 326.024 0 326.024
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
166.803 123.832 290.635 156.440 100.901 257.341
Devlet Borçlanma Senetleri
138.874 47.379 186.253 129.184 29.765 158.949
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.037 0 8.037 8.037 0 8.037
Diğer Finansal Varlıklar
19.892 76.453 96.345 19.219 71.136 90.355
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
8.134 0 8.134 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
8.134 0 8.134 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KREDİLER (Net)
(2) 420.027 7.053.437 7.473.464 391.333 6.537.597 6.928.930
Krediler
369.592 7.053.437 7.423.029 340.721 6.537.597 6.878.318
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
369.592 7.053.437 7.423.029 340.721 6.537.597 6.878.318
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
12 0 12 9 0 9
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
12 0 12 9 0 9
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Donuk Alacaklar
122.958 0 122.958 123.012 0 123.012
Özel Karşılıklar (-)
-72.535 0 -72.535 -72.409 0 -72.409
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(3) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(4) 11.339 36.152 47.491 10.812 35.992 46.804
İştirakler (Net)
11.339 36.152 47.491 10.812 35.992 46.804
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
11.339 36.152 47.491 10.812 35.992 46.804
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5) 65.036 0 65.036 63.452 0 63.452
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(6) 2.620 0 2.620 1.048 0 1.048
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.620 0 2.620 1.048 0 1.048
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(7) 926 0 926 937 0 937
CARİ VERGİ VARLIĞI
(8) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(9) 4.251 0 4.251 4.957 0 4.957
DİĞER AKTİFLER
(10) 7.436 2.835 10.271 15.473 2.297 17.770
VARLIKLAR TOPLAMI
1.445.136 8.116.809 9.561.945 1.396.212 7.586.951 8.983.163
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(2) 547 7.811.715 7.812.262 440 7.315.224 7.315.664
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 145 0 145 130 0 130
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
(5) 16.097 273.786 289.883 15.934 252.681 268.615
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
16.097 273.786 289.883 15.934 252.681 268.615
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(8) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(9) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(10) 170.724 0 170.724 108.753 0 108.753
Genel Karşılıklar
134.395 0 134.395 72.623 0 72.623
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
36.327 0 36.327 36.128 0 36.128
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2 0 2 2 0 2
CARİ VERGİ BORCU
(11) 15.561 0 15.561 9.063 0 9.063
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(12) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(14) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(15) 17.604 9.822 27.426 18.710 5.963 24.673
ÖZKAYNAKLAR
(16) 1.244.361 1.583 1.245.944 1.253.634 2.631 1.256.265
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000 500.000 0 500.000
Sermaye Yedekleri
207.656 0 207.656 207.790 0 207.790
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.582 0 1.582 1.582 0 1.582
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
206.074 0 206.074 206.208 206.208
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.817 0 1.817 1.730 0 1.730
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
10.842 1.583 12.425 9.915 2.631 12.546
Kar Yedekleri
405.933 0 405.933 405.933 0 405.933
Yasal Yedekler
32.150 0 32.150 32.150 0 32.150
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
370.897 0 370.897 370.897 0 370.897
Diğer Kar Yedekleri
2.886 0 2.886 2.886 0 2.886
Kar veya Zarar
118.113 0 118.113 128.266 0 128.266
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
128.266 0 128.266 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
-10.153 0 -10.153 128.266 0 128.266
Azınlık Payları
(17) 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.465.039 8.096.906 9.561.945 1.406.664 7.576.499 8.983.163


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
160.000 1.491 0 206.074 0 1.730 0 0 0 -101 0 0 334.813 71.120 775.127 775.127
Yeni Bakiye
160.000 1.491 0 206.074 0 1.730 0 0 0 -101 0 0 334.813 71.120 775.127 775.127
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.457 29.457 29.457
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
340.000 340.000 340.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
91 272 363 363
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 1.582 206.074 1.730 0 171 334.813 71.120 29.457 1.144.947 1.144.947
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 1.582 206.074 1.864 0 12.546 405.933 128.266 1.256.265 1.256.265
Yeni Bakiye
500.000 1.582 206.074 1.864 0 12.546 405.933 128.266 1.256.265 1.256.265
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.153 -10.153 -10.153
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-47 0 -121 -168 -168
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 1.582 206.074 1.817 0 12.425 405.933 128.266 -10.153 1.245.944 1.245.944


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.153 29.457
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-168 272
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-47 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-60 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-121 272
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-155 340
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34 -68
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.321 29.729


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
30.053 42.219
Alınan Faizler
92.359 80.341
Ödenen Faizler
-26.766 -18.917
Alınan Temettüler
233
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.339 5.320
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.824 2.144
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
174 2.749
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-16.150 -15.597
Ödenen Vergiler
-9.121 -8.960
Diğer
-16.839 -4.861
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-54.790 -479.070
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 -4
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-110.296 -332.903
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
4.080 303
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
27.202 168.500
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
24.224 -314.966
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-24.737 -436.851
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-35.866 -12.739
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-1.453 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
1.293 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-676 -47
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 4.608
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-45.451 -63.303
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
20.397 26.022
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-8.088 -416
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 20.415
Diğer
-1.888 -18
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 340.091
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 340.091
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
57.381 26.434
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.222 -83.065
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.660.208 1.275.652
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.656.986 1.192.587


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 110.426 85.314
Kredilerden Alınan Faizler
74.886 60.702
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
20.947 18.587
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
9.182 2.131
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.409 3.894
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
5.363 3.879
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
46 15
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -27.020 -20.388
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-27.018 -19.869
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2 -519
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
0 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
83.406 64.926
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.976 5.106
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.339 5.320
Gayri Nakdi Kredilerden
88 722
Diğer
3.251 4.598
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-363 -214
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-363 -214
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-15.725 -14.815
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 233 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -340 609
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-340 609
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 2.893 4.246
FAALİYET BRÜT KÂRI
73.443 60.072
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
(6) -61.992 -15.422
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -6.725 -6.756
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.726 37.894
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 4.726 37.894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -14.879 -8.437
Cari Vergi Karşılığı
-14.598 -8.470
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-459 -175
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
178 208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) -10.153 29.457
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) -10.153 29.457
Grubun Karı (Zararı)
-10.153 29.457
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar(Zarar) -0,00020000 0,00059000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682547


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.949 Değişim: 1,12% Hacim : 11.632 Mio.TL Son veri saati : 11:43
Düşük 1.943 07.12.2021 Yüksek 1.953
Açılış: 1.945
13,6728 Değişim: -0,90%
Düşük 13,5189 07.12.2021 Yüksek 13,8423
Açılış: 13,7976
15,4293 Değişim: -0,97%
Düşük 15,3191 07.12.2021 Yüksek 15,6429
Açılış: 15,5798
783,34 Değişim: -0,75%
Düşük 774,95 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.