" />

KAP ***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.04.2023 - 18:17
KAP ***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 3.747 0 206.074 0 -998 0 0 0 -23.259 0 0 1.463.876 816.197 0 4.465.637 0 4.465.637
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.000.000 3.747 0 206.074 0 -998 0 0 0 -23.259 0 0 1.463.876 816.197 0 4.465.637 0 4.465.637
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.326 0 0 0 0 357.594 437.920 0 437.920
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0 21
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814.047 -814.047 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814.047 -814.047 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 3.747 0 206.074 0 -998 0 0 0 57.067 0 0 2.277.923 2.171 357.594 4.903.578 0 4.903.578
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 4.038 0 206.074 0 -506 0 0 0 163.141 1.467 0 2.277.957 1.701.569 0 6.853.740 0 6.853.740
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 4.038 0 206.074 0 -506 0 0 0 163.141 1.467 0 2.277.957 1.701.569 0 6.853.740 0 6.853.740
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.414 0 0 0 0 660.053 655.639 0 655.639
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28 0 -28 0 -28
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 -447 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 -447 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 4.038 0 206.074 0 -506 0 0 0 158.727 1.467 0 2.278.404 1.701.094 660.053 7.509.351 0 7.509.351


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
16.397.137 24.247.766 40.644.903 15.895.680 24.864.825 40.760.505
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 77.456 3.021.685 3.099.141 72.418 2.969.043 3.041.461
Teminat Mektupları
77.456 2.444.627 2.522.083 72.418 2.408.778 2.481.196
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1 0 1 1 0 1
Diğer Teminat Mektupları
77.455 2.444.627 2.522.082 72.417 2.408.778 2.481.195
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 124.618 124.618 0 118.700 118.700
Belgeli Akreditifler
0 124.618 124.618 0 118.700 118.700
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 452.440 452.440 0 441.565 441.565
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1,3) 4.412.862 8.198.218 12.611.080 4.274.782 8.176.009 12.450.791
Cayılamaz Taahhütler
804.772 935.423 1.740.195 376.782 291.108 667.890
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
469.449 929.117 1.398.566 248.875 285.102 533.977
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
335.323 6.306 341.629 127.907 6.006 133.913
Cayılabilir Taahhütler
3.608.090 7.262.795 10.870.885 3.898.000 7.884.901 11.782.901
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
3.608.090 7.262.795 10.870.885 3.898.000 7.884.901 11.782.901
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 11.906.819 13.027.863 24.934.682 11.548.480 13.719.773 25.268.253
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
11.906.819 13.027.863 24.934.682 11.548.480 13.719.773 25.268.253
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
11.906.819 13.027.863 24.934.682 11.548.480 13.719.773 25.268.253
Swap Para Alım İşlemleri
3.521.778 8.959.676 12.481.454 4.004.626 8.635.097 12.639.723
Swap Para Satım İşlemleri
8.385.041 4.068.187 12.453.228 7.543.854 5.084.676 12.628.530
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
48.504.927 156.932.789 205.437.716 34.846.478 138.878.523 173.725.001
EMANET KIYMETLER
72.106 0 72.106 145.502 0 145.502
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
72.106 0 72.106 145.502 0 145.502
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
48.432.821 156.932.789 205.365.610 34.700.976 138.878.523 173.579.499
Menkul Kıymetler
15.651.736 0 15.651.736 14.456.671 0 14.456.671
Teminat Senetleri
23.802 8.672.261 8.696.063 23.802 8.409.098 8.432.900
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
29.332.470 129.071.328 158.403.798 18.515.370 112.182.375 130.697.745
Diğer Rehinli Kıymetler
3.286.615 15.488.379 18.774.994 1.552.935 14.503.877 16.056.812
Rehinli Kıymet Alanlar
138.198 3.700.821 3.839.019 152.198 3.783.173 3.935.371
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
64.902.064 181.180.555 246.082.619 50.742.158 163.743.348 214.485.506


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
634.282 138.997
Alınan Faizler
2.047.643 729.669
Ödenen Faizler
-970.630 -279.404
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
25.451 11.832
Elde Edilen Diğer Kazançlar
42.508 40.908
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
8 6.034
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-139.051 -46.974
Ödenen Vergiler
-9.741 -16.133
Diğer
-361.906 -306.935
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.911.588 1.567.559
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-38.597 -7.416
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.383.078 -1.832.101
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
24.969 -27.665
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
5.925.556 2.592.337
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.382.738 842.404
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.545.870 1.706.556
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
461.532 -1.688.280
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-5.145 -10.399
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
21.084 16.016
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.958.166 -1.544.863
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.601.596 1.321.852
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-372.127 -1.470.886
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
174.641 0
Diğer
-351 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.279 1.498.107
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 1.500.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.279 -1.893
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
248.688 150.347
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.251.811 1.666.730
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.299.352 4.262.295
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.551.163 5.929.025


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
660.053 357.594
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-4.414 80.326
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.414 80.326
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-5.885 113.285
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.471 -32.959
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
655.639 437.920


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1) 21.616.353 6.598.879 28.215.232 18.032.209 6.310.761 24.342.970
Nakit ve Nakit Benzerleri
18.770.266 886.284 19.656.550 14.388.909 986.195 15.375.104
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.364 0 1.364 835 0 835
Bankalar
8.359.600 886.284 9.245.884 7.771.810 986.195 8.758.005
Para Piyasalarından Alacaklar
10.430.919 0 10.430.919 6.634.417 0 6.634.417
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-21.617 0 -21.617 -18.153 0 -18.153
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
174.892 160.790 335.682 132.363 157.466 289.829
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
174.892 160.790 335.682 132.363 157.466 289.829
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.590.614 5.551.805 8.142.419 3.479.843 5.167.100 8.646.943
Devlet Borçlanma Senetleri
1.611.753 4.022.827 5.634.580 2.346.094 3.580.286 5.926.380
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
17.533 0 17.533 17.174 0 17.174
Diğer Finansal Varlıklar
961.328 1.528.978 2.490.306 1.116.575 1.586.814 2.703.389
Türev Finansal Varlıklar
80.581 0 80.581 31.094 0 31.094
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
80.581 0 80.581 31.094 0 31.094
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 17.740.740 56.324.985 74.065.725 13.018.947 53.876.990 66.895.937
Krediler
14.601.436 52.048.678 66.650.114 10.460.592 49.879.703 60.340.295
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 1 0 1
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4.307.379 4.276.307 8.583.686 3.667.974 3.997.287 7.665.261
Devlet Borçlanma Senetleri
4.091.530 4.276.307 8.367.837 3.564.936 3.997.287 7.562.223
Diğer Finansal Varlıklar
215.849 0 215.849 103.038 0 103.038
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.168.075 0 -1.168.075 -1.109.620 0 -1.109.620
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(3) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(4) 10.586 0 10.586 10.586 0 10.586
İştirakler (Net)
10.586 0 10.586 10.586 0 10.586
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
10.586 0 10.586 10.586 0 10.586
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(6) 84.775 0 84.775 89.436 0 89.436
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(7) 20.479 0 20.479 21.673 0 21.673
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
20.479 0 20.479 21.673 0 21.673
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(9) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(10) 176.558 0 176.558 169.179 0 169.179
DİĞER AKTİFLER (Net)
(11) 48.606 105.846 154.452 51.637 118.378 170.015
VARLIKLAR TOPLAMI
39.698.097 63.029.710 102.727.807 31.393.667 60.306.129 91.699.796
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(2) 13.098.846 58.094.610 71.193.456 8.959.064 54.380.664 63.339.728
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 2.655.858 0 2.655.858 2.945.163 0 2.945.163
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 215.812 2.093.466 2.309.278 103.023 2.018.433 2.121.456
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
215.812 0 215.812 103.023 0 103.023
Tahviller
0 2.093.466 2.093.466 0 2.018.433 2.018.433
FONLAR
(5) 7.762.603 2.165.925 9.928.528 6.158.015 2.260.810 8.418.825
Müstakrizlerin Fonları
2.683.181 1.545.300 4.228.481 1.626.575 1.425.057 3.051.632
Diğer
5.079.422 620.625 5.700.047 4.531.440 835.753 5.367.193
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 38.928 0 38.928 11.157 0 11.157
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
38.928 0 38.928 11.157 0 11.157
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(8) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(9) 24.297 0 24.297 24.161 0 24.161
KARŞILIKLAR
(11) 175.272 0 175.272 165.756 0 165.756
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
119.722 0 119.722 113.806 0 113.806
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
55.550 0 55.550 51.950 0 51.950
CARİ VERGİ BORCU
(12) 512.814 0 512.814 287.483 0 287.483
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(13) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(15) 2.554.670 4.919.465 7.474.135 2.301.046 4.646.290 6.947.336
Krediler
2.554.670 4.919.465 7.474.135 2.301.046 4.646.290 6.947.336
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(16) 374.817 531.073 905.890 268.447 316.544 584.991
ÖZKAYNAKLAR
(17) 7.525.093 -15.742 7.509.351 6.865.659 -11.919 6.853.740
Ödenmiş Sermaye
2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
210.112 0 210.112 210.112 0 210.112
Hisse Senedi İhraç Primleri
4.038 0 4.038 4.038 0 4.038
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
206.074 0 206.074 206.074 0 206.074
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-506 0 -506 -506 0 -506
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
175.936 -15.742 160.194 176.527 -11.919 164.608
Kar Yedekleri
2.278.404 0 2.278.404 2.277.957 0 2.277.957
Yasal Yedekler
135.870 0 135.870 135.423 0 135.423
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.088.274 0 2.088.274 2.088.274 0 2.088.274
Diğer Kar Yedekleri
54.260 0 54.260 54.260 0 54.260
Kar veya Zarar
2.361.147 0 2.361.147 1.701.569 0 1.701.569
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.701.094 0 1.701.094 1.171 0 1.171
Dönem Net Kâr veya Zararı
660.053 0 660.053 1.700.398 0 1.700.398
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
34.939.010 67.788.797 102.727.807 28.088.974 63.610.822 91.699.796


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 2.616.151 1.057.407
Kredilerden Alınan Faizler
1.224.379 517.047
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
504.961 153.397
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
226.546 37.985
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
660.194 347.660
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
245.899 148.526
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
414.295 199.134
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
71 1.318
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.426.390 -452.943
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.225.910 -418.113
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-65.007 -24.151
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-27.890 0
Kiralama Faiz Giderleri
-838 -575
Diğer Faiz Giderleri
-106.745 -10.104
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.189.761 604.464
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
18.961 13.310
Alınan Ücret ve Komisyonlar
43.553 18.811
Gayri Nakdi Kredilerden
20.003 7.180
Diğer
(12) 23.550 11.631
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-24.592 -5.501
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
(12) -24.592 -5.501
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 20.509 -6.984
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
37.188 5.803
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
43.817 181.112
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-60.496 -193.899
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 28.706 57.663
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.257.937 668.453
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -79.261 -86.705
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -47.181 -43.581
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-102.009 -44.753
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -157.018 -20.350
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
872.468 473.064
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 872.468 473.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -212.415 -115.470
Cari Vergi Karşılığı
-218.324 -154.596
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-7 -71
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.916 39.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 660.053 357.594
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 660.053 357.594
Grubun Karı (Zararı)
660.053 357.594
Azınlık Payları Karı (Zararı)
(13) 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00300000 0,00200000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142033


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0948 Değişim: 0,05%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1297
Açılış: 33,0783
36,0661 Değişim: -0,25%
Düşük 36,0265 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.581,67 Değişim: -0,74%
Düşük 2.575,99 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.