" />

KAP ***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.04.2023 - 18:15
KAP ***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 3.747 0 206.074 0 -998 0 0 -23.259 0 1.463.876 813.924 0 4.463.364 0 4.463.364
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.000.000 3.747 0 206.074 0 -998 0 0 -23.259 0 1.463.876 813.924 0 4.463.364 0 4.463.364
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 80.326 0 0 0 353.858 434.184 0 434.184
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813.924 -813.924 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813.924 -813.924 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 3.747 0 206.074 0 -998 0 0 57.067 0 2.277.800 0 353.858 4.897.548 0 4.897.548
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 4.038 0 206.074 0 -506 0 0 163.141 1.467 2.277.800 1.691.368 0 6.843.382 0 6.843.382
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 4.038 0 206.074 0 -506 0 0 163.141 1.467 2.277.800 1.691.368 0 6.843.382 0 6.843.382
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -4.414 0 0 0 662.837 658.423 0 658.423
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 4.038 0 206.074 0 -506 0 0 158.727 1.467 2.277.800 1.691.368 662.837 7.501.805 0 7.501.805


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
16.397.137 24.247.766 40.644.903 15.895.680 24.864.825 40.760.505
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 77.456 3.021.685 3.099.141 72.418 2.969.043 3.041.461
Teminat Mektupları
77.456 2.444.627 2.522.083 72.418 2.408.778 2.481.196
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1 0 1 1 0 1
Diğer Teminat Mektupları
77.455 2.444.627 2.522.082 72.417 2.408.778 2.481.195
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 124.618 124.618 0 118.700 118.700
Belgeli Akreditifler
0 124.618 124.618 0 118.700 118.700
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 452.440 452.440 0 441.565 441.565
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1,3) 4.412.862 8.198.218 12.611.080 4.274.782 8.176.009 12.450.791
Cayılamaz Taahhütler
804.772 935.423 1.740.195 376.782 291.108 667.890
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
469.449 929.117 1.398.566 248.875 285.102 533.977
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
335.323 6.306 341.629 127.907 6.006 133.913
Cayılabilir Taahhütler
3.608.090 7.262.795 10.870.885 3.898.000 7.884.901 11.782.901
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
3.608.090 7.262.795 10.870.885 3.898.000 7.884.901 11.782.901
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 11.906.819 13.027.863 24.934.682 11.548.480 13.719.773 25.268.253
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
11.906.819 13.027.863 24.934.682 11.548.480 13.719.773 25.268.253
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
11.906.819 13.027.863 24.934.682 11.548.480 13.719.773 25.268.253
Swap Para Alım İşlemleri
3.521.778 8.959.676 12.481.454 4.004.626 8.635.097 12.639.723
Swap Para Satım İşlemleri
8.385.041 4.068.187 12.453.228 7.543.854 5.084.676 12.628.530
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
48.504.927 156.932.789 205.437.716 34.846.478 138.878.523 173.725.001
EMANET KIYMETLER
72.106 0 72.106 145.502 0 145.502
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
72.106 0 72.106 145.502 0 145.502
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
48.432.821 156.932.789 205.365.610 34.700.976 138.878.523 173.579.499
Menkul Kıymetler
15.651.736 0 15.651.736 14.456.671 0 14.456.671
Teminat Senetleri
23.802 8.672.261 8.696.063 23.802 8.409.098 8.432.900
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
29.332.470 129.071.328 158.403.798 18.515.370 112.182.375 130.697.745
Diğer Rehinli Kıymetler
3.286.615 15.488.379 18.774.994 1.552.935 14.503.877 16.056.812
Rehinli Kıymet Alanlar
138.198 3.700.821 3.839.019 152.198 3.783.173 3.935.371
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
64.902.064 181.180.555 246.082.619 50.742.158 163.743.348 214.485.506


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
622.875 139.028
Alınan Faizler
2.032.384 725.820
Ödenen Faizler
-970.630 -279.404
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
25.451 11.832
Elde Edilen Diğer Kazançlar
42.508 40.908
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
8 6.034
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-132.035 -43.107
Ödenen Vergiler
-9.495 -15.900
Diğer
-365.316 -307.155
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.911.588 1.567.559
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-38.597 -7.416
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.383.078 -1.832.101
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
24.969 -27.665
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
5.925.556 2.592.337
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.382.738 842.404
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.534.463 1.706.587
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
461.532 -1.688.280
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-5.145 -10.399
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
21.084 16.016
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.958.166 -1.544.863
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.601.596 1.321.852
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-272.105 -1.470.886
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
74.619 0
Diğer
-351 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.175 1.498.121
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 1.500.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.175 -1.879
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
248.688 150.347
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.240.508 1.666.775
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.299.325 4.262.245
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.539.833 5.929.020


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
662.837 353.858
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-4.414 80.326
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.414 80.326
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-5.885 113.285
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.471 -32.959
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
658.423 434.184


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1) 21.605.060 6.598.854 28.203.914 18.032.182 6.310.761 24.342.943
Nakit ve Nakit Benzerleri
18.758.973 886.259 19.645.232 14.388.882 986.195 15.375.077
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.364 0 1.364 835 0 835
Bankalar
8.348.295 886.259 9.234.554 7.771.783 986.195 8.757.978
Para Piyasalarından Alacaklar
10.430.919 0 10.430.919 6.634.417 0 6.634.417
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-21.605 0 -21.605 -18.153 0 -18.153
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
174.892 160.790 335.682 132.363 157.466 289.829
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
174.892 160.790 335.682 132.363 157.466 289.829
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.590.614 5.551.805 8.142.419 3.479.843 5.167.100 8.646.943
Devlet Borçlanma Senetleri
1.611.753 4.022.827 5.634.580 2.346.094 3.580.286 5.926.380
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
17.533 0 17.533 17.174 0 17.174
Diğer Finansal Varlıklar
961.328 1.528.978 2.490.306 1.116.575 1.586.814 2.703.389
Türev Finansal Varlıklar
80.581 0 80.581 31.094 0 31.094
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
80.581 0 80.581 31.094 0 31.094
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 17.524.891 56.324.985 73.849.876 12.915.909 53.876.990 66.792.899
Krediler
14.601.436 52.048.678 66.650.114 10.460.592 49.879.703 60.340.295
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 1 0 1
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4.091.530 4.276.307 8.367.837 3.564.936 3.997.287 7.562.223
Devlet Borçlanma Senetleri
4.091.530 4.276.307 8.367.837 3.564.936 3.997.287 7.562.223
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.168.075 0 -1.168.075 -1.109.620 0 -1.109.620
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(3) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(4) 14.636 0 14.636 14.636 0 14.636
İştirakler (Net)
10.586 0 10.586 10.586 0 10.586
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
10.586 0 10.586 10.586 0 10.586
Bağlı Ortaklıklar (Net)
4.050 0 4.050 4.050 0 4.050
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
4.050 0 4.050 4.050 0 4.050
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(6) 83.497 0 83.497 88.099 0 88.099
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(7) 20.405 0 20.405 21.596 0 21.596
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
20.405 0 20.405 21.596 0 21.596
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(9) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(10) 176.227 0 176.227 168.840 0 168.840
DİĞER AKTİFLER (Net)
(11) 43.848 105.846 149.694 50.761 118.378 169.139
VARLIKLAR TOPLAMI
39.468.564 63.029.685 102.498.249 31.292.023 60.306.129 91.598.152
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(2) 13.098.846 58.094.610 71.193.456 8.959.064 54.380.664 63.339.728
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 2.656.578 0 2.656.578 2.960.566 0 2.960.566
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 0 2.093.466 2.093.466 0 2.018.433 2.018.433
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 2.093.466 2.093.466 0 2.018.433 2.018.433
FONLAR
(5) 7.762.603 2.165.925 9.928.528 6.158.015 2.260.810 8.418.825
Müstakrizlerin Fonları
2.683.181 1.545.300 4.228.481 1.626.575 1.425.057 3.051.632
Diğer
5.079.422 620.625 5.700.047 4.531.440 835.753 5.367.193
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 38.928 0 38.928 11.157 0 11.157
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
38.928 0 38.928 11.157 0 11.157
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(8) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(9) 23.049 0 23.049 22.889 0 22.889
KARŞILIKLAR
(11) 173.839 0 173.839 164.441 0 164.441
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
118.289 0 118.289 112.491 0 112.491
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
55.550 0 55.550 51.950 0 51.950
CARİ VERGİ BORCU
(12) 511.517 0 511.517 286.521 0 286.521
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(13) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(15) 2.554.670 4.919.465 7.474.135 2.301.046 4.646.290 6.947.336
Krediler
2.554.670 4.919.465 7.474.135 2.301.046 4.646.290 6.947.336
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(16) 371.875 531.073 902.948 268.330 316.544 584.874
ÖZKAYNAKLAR
(17) 7.517.547 -15.742 7.501.805 6.855.301 -11.919 6.843.382
Ödenmiş Sermaye
2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
210.112 0 210.112 210.112 0 210.112
Hisse Senedi İhraç Primleri
4.038 0 4.038 4.038 0 4.038
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
206.074 0 206.074 206.074 0 206.074
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-506 0 -506 -506 0 -506
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
175.936 -15.742 160.194 176.527 -11.919 164.608
Kar Yedekleri
2.277.800 0 2.277.800 2.277.800 0 2.277.800
Yasal Yedekler
135.300 0 135.300 135.300 0 135.300
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.088.274 0 2.088.274 2.088.274 0 2.088.274
Diğer Kar Yedekleri
54.226 0 54.226 54.226 0 54.226
Kar veya Zarar
2.354.205 0 2.354.205 1.691.368 0 1.691.368
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.691.368 0 1.691.368 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
662.837 0 662.837 1.691.368 0 1.691.368
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
34.709.452 67.788.797 102.498.249 27.987.330 63.610.822 91.598.152


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 2.615.797 1.057.407
Kredilerden Alınan Faizler
1.224.379 517.047
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
504.607 153.397
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
226.546 37.985
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
660.194 347.660
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
245.899 148.526
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
414.295 199.134
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
71 1.318
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.426.604 -453.248
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.225.910 -418.113
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-65.269 -24.482
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-27.890 0
Kiralama Faiz Giderleri
-790 -549
Diğer Faiz Giderleri
-106.745 -10.104
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.189.193 604.159
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
13.288 6.331
Alınan Ücret ve Komisyonlar
25.451 11.832
Gayri Nakdi Kredilerden
20.003 7.180
Diğer
(12) 5.448 4.652
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-12.163 -5.501
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
(12) -12.163 -5.501
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 20.509 -6.984
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
37.188 5.803
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
43.817 181.112
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-60.496 -193.899
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 28.196 57.663
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.251.186 661.169
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -79.256 -86.705
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -47.072 -43.617
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-94.458 -42.947
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -155.155 -19.713
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
875.245 468.187
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 875.245 468.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -212.408 -114.329
Cari Vergi Karşılığı
-218.324 -153.526
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.916 39.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 662.837 353.858
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 662.837 353.858
Grubun Karı (Zararı)
662.837 353.858
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00300000 0,00200000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142018


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8344 Değişim: -0,19%
Düşük 32,7650 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,6717 Değişim: -0,56%
Düşük 35,5787 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.538,56 Değişim: 0,14%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.554,68
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.