" />

KAP ***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.02.2022 - 18:31
KAP ***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 0 36.204 0 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 0 36.204 0 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -500 0 0 0 -21.290 0 0 0 0 501.583 479.793 0 479.793
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 1.736 0 1.736
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579.388 -579.388 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579.388 -579.388 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.600.000 3.683 0 206.074 -348 0 0 0 14.914 0 0 1.262.036 0 501.583 3.587.942 0 3.587.942
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 0 14.914 0 0 1.262.036 501.583 0 3.587.942 0 3.587.942
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 0 14.914 0 0 1.262.036 501.583 0 3.587.942 0 3.587.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -650 0 0 0 -38.173 0 0 0 0 816.467 777.644 0 777.644
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
100.000 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.064 100.064
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 0 -13 0 -13
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 3.747 0 206.074 0 -998 0 0 0 -23.259 0 0 1.463.876 -270 816.467 4.465.637 0 4.465.637


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
2.387.722 8.442.355 10.830.077 4.822.190 4.407.441 9.229.631
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 53.172 2.252.675 2.305.847 54.826 675.830 730.656
Teminat Mektupları
53.172 1.869.236 1.922.408 54.826 642.008 696.834
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1 0 1 2 0 2
Diğer Teminat Mektupları
53.171 1.869.236 1.922.407 54.824 642.008 696.832
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 54.972 54.972 0 33.822 33.822
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 54.972 54.972 0 33.822 33.822
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 328.467 328.467 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1,3) 1.916.978 4.052.963 5.969.941 4.752.554 3.692.960 8.445.514
Cayılamaz Taahhütler
269.737 133.925 403.662 0 24.399 24.399
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
32.861 102.069 134.930 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
236.876 31.856 268.732 0 24.399 24.399
Cayılabilir Taahhütler
1.647.241 3.919.038 5.566.279 4.752.554 3.668.561 8.421.115
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.647.241 3.919.038 5.566.279 4.752.554 3.668.561 8.421.115
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 417.572 2.136.717 2.554.289 14.810 38.651 53.461
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
417.572 2.136.717 2.554.289 14.810 38.651 53.461
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 14.810 38.651 53.461
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 7.424 19.324 26.748
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 7.386 19.327 26.713
Para ve Faiz Swap İşlemleri
417.572 2.136.717 2.554.289 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
417.572 846.860 1.264.432 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 1.289.857 1.289.857 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
11.329.202 95.510.930 106.840.132 5.013.406 43.781.832 48.795.238
EMANET KIYMETLER
336.689 0 336.689 195.460 0 195.460
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
336.689 0 336.689 195.460 0 195.460
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
10.992.513 95.510.930 106.503.443 4.817.946 43.781.832 48.599.778
Menkul Kıymetler
842.803 842.803 587.780 0 587.780
Teminat Senetleri
29.532 6.872.286 6.901.818 13.406 4.316.246 4.329.652
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
9.711.005 72.054.301 81.765.306 3.779.752 28.079.463 31.859.215
Diğer Rehinli Kıymetler
167.279 12.667.237 12.834.516 166.364 8.767.569 8.933.933
Rehinli Kıymet Alanlar
241.894 3.917.106 4.159.000 270.644 2.618.554 2.889.198
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
13.716.924 103.953.285 117.670.209 9.835.596 48.189.273 58.024.869


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(1) 756.191 416.404
Alınan Faizler
1.823.220 1.107.399
Ödenen Faizler
-563.668 -405.200
Alınan Temettüler
105.975 5.556
Alınan Ücret ve Komisyonlar
55.094 31.144
Elde Edilen Diğer Kazançlar
135.355 132.864
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
22.463 36.348
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-100.209 -101.430
Ödenen Vergiler
-289.631 -148.316
Diğer
(1) -432.408 -241.961
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
(1) -393.755 1.438.110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
74.760 -8.664
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.097.730 -838.995
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-43.991 7.009
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.210.921 1.807.371
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 1.462.285 471.389
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
(1) 362.436 1.854.514
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.865.091 -228.888
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
8.574 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.727 -5.202
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
77.303 171.521
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.214.092 -446.340
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.378.657 235.725
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-114.880 -190.044
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
10.175 26.602
Diğer
-8.101 -21.150
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1) 93.122 743.246
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
100.064 750.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-6.942 -6.754
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 614.449 217.938
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-795.084 2.586.810
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 5.057.379 2.470.569
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 4.262.295 5.057.379


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
816.467 501.583
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-38.823 -21.790
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-650 -500
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-813 -625
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
163 125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-38.173 -21.290
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-56.766 -26.571
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.593 5.281
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
777.644 479.793


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1) 4.932.631 3.488.917 8.421.548 3.518.996 2.622.919 6.141.915
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.939.038 328.579 4.267.617 2.943.934 2.112.671 5.056.605
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
2.051 0 2.051 1.126 0 1.126
Bankalar
2.950.096 328.579 3.278.675 1.451.253 2.112.671 3.563.924
Para Piyasalarından Alacaklar
993.282 0 993.282 1.500.739 0 1.500.739
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-6.391 0 -6.391 -9.184 0 -9.184
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.124 213.743 220.867 0 119.725 119.725
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 213.743 213.743 0 119.725 119.725
Diğer Finansal Varlıklar
7.124 0 7.124 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
986.104 2.946.595 3.932.699 575.019 390.523 965.542
Devlet Borçlanma Senetleri
959.627 1.720.811 2.680.438 549.917 345.964 895.881
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
16.477 0 16.477 14.990 0 14.990
Diğer Finansal Varlıklar
10.000 1.225.784 1.235.784 10.112 44.559 54.671
Türev Finansal Varlıklar
365 0 365 43 0 43
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
365 0 365 43 0 43
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 2.613.432 37.092.441 39.705.873 1.194.875 20.580.110 21.774.985
Krediler
3.239.180 34.244.039 37.483.219 1.415.404 18.987.319 20.402.723
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 30 0 30
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
163.990 2.848.402 3.012.392 124.551 1.592.791 1.717.342
Devlet Borçlanma Senetleri
163.990 2.848.402 3.012.392 124.551 1.592.791 1.717.342
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-789.738 0 -789.738 -345.110 0 -345.110
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(3) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(4) 10.119 0 10.119 18.693 0 18.693
İştirakler (Net)
10.119 0 10.119 18.693 0 18.693
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
10.119 0 10.119 18.693 0 18.693
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(8) 27.953 0 27.953 46.139 0 46.139
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(9) 21.875 0 21.875 17.744 0 17.744
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
21.875 0 21.875 17.744 0 17.744
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(11) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(12) 95.678 0 95.678 18.054 0 18.054
DİĞER AKTİFLER (Net)
(14) 26.173 69.511 95.684 23.401 30.807 54.208
VARLIKLAR TOPLAMI
7.727.861 40.650.869 48.378.730 4.837.902 23.233.836 28.071.738
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(2) 2.324.263 35.586.672 37.910.935 782.206 20.980.533 21.762.739
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 629.707 0 629.707 203.850 0 203.850
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 51.882 0 51.882 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
51.882 0 51.882 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
(5) 463.536 1.065.255 1.528.791 121.079 124.137 245.216
Müstakrizlerin Fonları
443.427 319.769 763.196 102.413 61.625 164.038
Diğer
20.109 745.486 765.595 18.666 62.512 81.178
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 26.693 0 26.693 47 0 47
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
26.693 0 26.693 47 0 47
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(8) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(9) 10.479 0 10.479 13.575 0 13.575
KARŞILIKLAR
(11) 73.649 0 73.649 51.063 0 51.063
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
50.974 0 50.974 39.048 0 39.048
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
22.675 0 22.675 12.015 0 12.015
CARİ VERGİ BORCU
(12) 25.194 0 25.194 45.281 0 45.281
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(13) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(15) 0 3.350.857 3.350.857 0 1.993.243 1.993.243
Krediler
0 3.350.857 3.350.857 0 1.993.243 1.993.243
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(16) 86.863 218.043 304.906 47.721 121.061 168.782
ÖZKAYNAKLAR
(17) 4.498.936 -33.299 4.465.637 3.577.537 10.405 3.587.942
Ödenmiş Sermaye
2.000.000 0 2.000.000 1.600.000 0 1.600.000
Sermaye Yedekleri
209.821 0 209.821 209.757 0 209.757
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.747 0 3.747 3.683 0 3.683
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
206.074 0 206.074 206.074 0 206.074
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-998 0 -998 -348 0 -348
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
10.040 -33.299 -23.259 4.509 10.405 14.914
Kar Yedekleri
1.463.876 0 1.463.876 1.262.036 0 1.262.036
Yasal Yedekler
94.604 0 94.604 69.512 0 69.512
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.315.798 0 1.315.798 1.183.750 0 1.183.750
Diğer Kar Yedekleri
53.474 0 53.474 8.774 0 8.774
Kar veya Zarar
816.197 0 816.197 501.583 0 501.583
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-270 0 -270 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
816.467 0 816.467 501.583 0 501.583
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.191.202 40.187.528 48.378.730 4.842.359 23.229.379 28.071.738


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 2.220.127 1.216.379
Kredilerden Alınan Faizler
1.373.963 811.131
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
372.703 135.705
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
139.605 81.075
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
333.814 188.423
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
181.250 102.497
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
152.564 85.926
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
42 45
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -843.031 -479.060
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-772.495 -465.361
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-40.437 -5.737
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-2.498 -3.061
Diğer Faiz Giderleri
-27.601 -4.901
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.377.096 737.319
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
48.785 20.623
Alınan Ücret ve Komisyonlar
64.745 31.144
Gayri Nakdi Kredilerden
15.562 3.705
Diğer
49.183 27.439
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-15.960 -10.521
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-15.960 -10.521
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 105.974 5.556
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 69.153 10.063
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
20.338 5.987
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-744 -63.527
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
49.559 67.603
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 106.177 176.264
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.707.185 949.825
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -488.184 -165.986
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-44.222 -36.281
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-98.498 -81.346
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -61.258 -45.761
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.015.023 620.451
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(9) 1.015.023 620.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(10) -198.556 -118.868
Cari Vergi Karşılığı
-257.424 -143.198
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
58.868 24.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(11) 816.467 501.583
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(12) 816.467 501.583
Grubun Karı (Zararı)
816.467 501.583
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) Tam TL 0,00500000 0,00600000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000465


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.