KAP ***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.10.2020 - 14:53
KAP ***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 1.582 0 206.074 0 721 0 0 26.299 0 522.318 160.293 0 1.417.287 0 1.417.287
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 -29.484 0 0 123.842 0 94.358 0 94.358
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 -29.484 0 0 123.842 0 94.358 0 94.358
Yeni Bakiye
500.000 1.582 0 206.074 0 721 0 0 -3.185 0 522.318 284.135 0 1.511.645 0 1.511.645
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -740 0 0 37.738 0 0 0 359.664 396.662 0 396.662
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 0 401
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.294 -160.294 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.294 -160.294 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
850.000 1.983 0 206.074 0 -19 0 0 34.553 0 682.612 123.841 359.664 2.258.708 0 2.258.708
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 36.204 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 36.204 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -441 0 0 -22.509 0 0 0 335.868 312.918 0 312.918
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36 0 36
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579.388 -579.388 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579.388 -579.388 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
850.000 1.983 0 206.074 0 -289 0 0 13.695 0 1.262.036 0 335.868 2.669.367 0 2.669.367


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1), (3) 390.460 4.521.165 4.911.625 230.013 1.731.316 1.961.329
GARANTİ VE KEFALETLER
23.306 668.278 691.584 13 0 13
Teminat Mektupları
23.306 668.278 691.584 13 0 13
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
23.306 668.278 691.584 13 0 13
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1), (3) 367.154 3.672.753 4.039.907 230.000 1.731.316 1.961.316
Cayılamaz Taahhütler
0 24.002 24.002 0 19.824 19.824
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 24.002 24.002 0 19.824 19.824
Cayılabilir Taahhütler
367.154 3.648.751 4.015.905 230.000 1.711.492 1.941.492
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
367.154 3.648.751 4.015.905 230.000 1.711.492 1.941.492
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 0 180.134 180.134 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 180.134 180.134 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 180.134 180.134 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 89.922 89.922 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 90.212 90.212 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3.274.993 45.191.472 48.466.465 2.857.003 36.461.769 39.318.772
EMANET KIYMETLER
47.160 0 47.160 46.920 0 46.920
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
47.160 0 47.160 46.920 0 46.920
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
3.227.833 45.191.472 48.419.305 2.807.997 36.441.823 39.249.820
Menkul Kıymetler
225.480 0 225.480 0 0 0
Teminat Senetleri
13.407 4.352.582 4.365.989 17.255 3.606.492 3.623.747
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.535.015 28.667.544 31.202.559 2.193.249 22.316.924 24.510.173
Diğer Rehinli Kıymetler
174.788 9.579.670 9.754.458 298.450 8.591.729 8.890.179
Rehinli Kıymet Alanlar
279.143 2.591.676 2.870.819 299.043 1.926.678 2.225.721
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 2.086 19.946 22.032
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.665.453 49.712.637 53.378.090 3.087.016 38.193.085 41.280.101


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
222.902 279.458
Alınan Faizler
749.077 771.920
Ödenen Faizler
-313.798 -287.413
Alınan Temettüler
1.597 874
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27.366 10.456
Elde Edilen Diğer Kazançlar
84.600 2.054
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
22.507 4.985
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-80.204 -98.736
Ödenen Vergiler
-106.113 -99.955
Diğer
-162.130 -24.727
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
9.857 200.689
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.584 -19.021
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
178.767 -255.158
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
10.763 -30.750
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-334.305 438.675
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
156.216 66.943
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
232.759 480.147
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-241.736 -1.282.500
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-50 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.600 -7.919
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
117.647 8
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-399.489 -506.506
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
224.441 153.299
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-195.119 -1.042.864
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
26.223 121.546
Diğer
-12.789 -64
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.989 1.326.589
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 978.570
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 350.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.989 -1.981
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
247.933 -7.250
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
233.967 516.986
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.470.569 1.623.557
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.704.536 2.140.543


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
335.868 359.664
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-22.950 36.998
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-441 -740
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-538 -903
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
97 163
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-22.509 37.738
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-27.461 46.040
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.952 -8.302
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
312.918 396.662


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1) 2.449.365 1.295.907 3.745.272 2.114.710 1.128.037 3.242.747
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.909.717 791.394 2.701.111 1.656.432 807.463 2.463.895
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
627 0 627 595 0 595
Bankalar
913.286 791.394 1.704.680 1.602.105 740.977 2.343.082
Para Piyasalarından Alacaklar
1.000.329 0 1.000.329 61.019 66.486 127.505
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-4.525 0 -4.525 -7.287 0 -7.287
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 116.453 116.453 0 90.216 90.216
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 116.453 116.453 0 90.216 90.216
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
539.648 388.060 927.708 458.278 230.358 688.636
Devlet Borçlanma Senetleri
517.911 343.110 861.021 440.129 217.310 657.439
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
11.625 0 11.625 8.037 0 8.037
Diğer Finansal Varlıklar
10.112 44.950 55.062 10.112 13.048 23.160
Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 274.743 20.692.082 20.966.825 278.894 15.690.162 15.969.056
Krediler
445.907 19.143.410 19.589.317 466.503 14.661.269 15.127.772
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
32 0 32 70 0 70
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
119.732 1.548.672 1.668.404 37.320 1.028.893 1.066.213
Devlet Borçlanma Senetleri
119.732 1.548.672 1.668.404 37.320 1.028.893 1.066.213
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-290.928 0 -290.928 -224.999 0 -224.999
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(3) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(4) 17.171 0 17.171 15.960 0 15.960
İştirakler (Net)
17.121 0 17.121 15.960 0 15.960
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
17.121 0 17.121 15.960 0 15.960
Bağlı Ortaklıklar (Net)
50 0 50 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
50 0 50 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5) 57.977 0 57.977 94.797 0 94.797
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(6) 13.513 0 13.513 2.085 0 2.085
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
13.513 0 13.513 2.085 0 2.085
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(7) 756 0 756 850 0 850
CARİ VERGİ VARLIĞI
(8) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(9) 14.425 0 14.425 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(10) 15.941 34.408 50.349 20.785 29.638 50.423
VARLIKLAR TOPLAMI
2.843.891 22.022.397 24.866.288 2.528.081 16.847.837 19.375.918
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(2) 0 19.839.418 19.839.418 113 15.363.766 15.363.879
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 53.856 0 53.856 50.364 0 50.364
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
(5) 19.590 75.633 95.223 17.728 427 18.155
Müstakrizlerin Fonları
1.212 27.625 28.837 0 0 0
Diğer
18.378 48.008 66.386 17.728 427 18.155
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 303 0 303 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
303 0 303 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(8) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(9) 14.571 0 14.571 15.207 0 15.207
KARŞILIKLAR
(10) 43.381 0 43.381 26.569 0 26.569
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
31.959 0 31.959 25.628 0 25.628
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
11.422 0 11.422 941 0 941
CARİ VERGİ BORCU
(11) 39.547 0 39.547 45.843 0 45.843
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(12) 0 0 0 11.682 0 11.682
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(14) 0 1.944.285 1.944.285 0 1.402.055 1.402.055
Krediler
0 1.944.285 1.944.285 0 1.402.055 1.402.055
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(15) 19.243 147.094 166.337 22.796 62.955 85.751
ÖZKAYNAKLAR
(16) 2.666.016 3.351 2.669.367 2.352.892 3.521 2.356.413
Ödenmiş Sermaye
850.000 0 850.000 850.000 0 850.000
Sermaye Yedekleri
208.057 0 208.057 208.057 0 208.057
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.983 0 1.983 1.983 0 1.983
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
206.074 0 206.074 206.074 0 206.074
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-289 0 -289 152 0 152
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
10.344 3.351 13.695 32.683 3.521 36.204
Kar Yedekleri
1.262.036 0 1.262.036 682.612 0 682.612
Yasal Yedekler
69.512 0 69.512 47.157 0 47.157
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.183.750 0 1.183.750 631.753 0 631.753
Diğer Kar Yedekleri
8.774 0 8.774 3.702 0 3.702
Kar veya Zarar
335.868 0 335.868 579.388 0 579.388
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 132.282 0 132.282
Dönem Net Kâr veya Zararı
335.868 0 335.868 447.106 0 447.106
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.856.507 22.009.781 24.866.288 2.543.194 16.832.724 19.375.918


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 843.113 851.078 306.075 287.569
Kredilerden Alınan Faizler
585.452 566.303 207.815 180.620
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
94.366 188.640 32.804 57.678
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
28.671 27.628 11.476 12.194
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
134.602 68.205 53.980 36.960
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
73.247 43.316 26.807 24.542
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
61.355 24.889 27.173 12.418
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
22 302 0 117
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -355.784 -301.846 -125.702 -99.394
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-349.759 -300.282 -123.698 -98.515
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.566 -175 -1.201 -25
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-2.374 -1.375 -742 -854
Diğer Faiz Giderleri
-85 -14 -61 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
487.329 549.232 180.373 188.175
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
24.566 9.547 12.604 2.201
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27.366 10.456 13.390 2.379
Gayri Nakdi Kredilerden
1.950 195 1.454 4
Diğer
25.416 10.261 11.936 2.375
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.800 -909 -786 -178
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-2.800 -909 -786 -178
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 1.597 874 562 473
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 4.362 28.044 -2.931 19.251
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.983 16.832 125 15.809
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-50.319 -171 -12.424 -225
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
48.698 11.383 9.368 3.667
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 115.332 15.745 55.222 11.952
FAALİYET BRÜT KÂRI
633.186 603.442 245.830 222.052
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -94.204 -37.211 -42.893 -21.673
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-33.258 -4.799 4.134 3.729
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-60.790 -71.001 -21.610 -26.590
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -32.202 -27.423 -10.540 -9.389
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
412.732 463.008 174.921 168.129
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 412.732 463.008 174.921 168.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -76.864 -103.344 -29.655 -38.160
Cari Vergi Karşılığı
-96.691 -101.000 -37.606 -37.866
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -2.344 0 -294
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
19.827 0 7.951 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 335.868 359.664 145.266 129.969
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 335.868 359.664 145.266 129.969
Grubun Karı (Zararı)
335.868 359.664 145.266 129.969
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884704


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.951 Değişim: 0,31% Hacim : 23.530 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.946 26.01.2022 Yüksek 1.975
Açılış: 1.951
13,5862 Değişim: -0,03%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6206
Açılış: 13,5897
15,2744 Değişim: -0,09%
Düşük 15,2420 27.01.2022 Yüksek 15,3162
Açılış: 15,2876
793,64 Değişim: -0,12%
Düşük 791,84 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.