KAP ***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.08.2020 - 19:09
KAP ***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 1.582 0 206.074 0 721 0 0 26.299 0 522.318 160.293 0 1.417.287 0 1.417.287
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 -29.484 0 0 123.842 0 94.358 0 94.358
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 -29.484 0 0 123.842 0 94.358 0 94.358
Yeni Bakiye
500.000 1.582 0 206.074 0 721 0 0 -3.185 0 522.318 284.135 0 1.511.645 0 1.511.645
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -741 0 0 20.415 0 0 0 229.695 249.369 0 249.369
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 0 401
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.294 -160.294 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.294 -160.294 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
850.000 1.983 0 206.074 0 -20 0 0 17.230 0 682.612 123.841 229.695 2.111.415 0 2.111.415
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 36.204 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 36.204 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -441 0 0 -5.538 0 0 0 190.602 184.623 0 184.623
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
850.000 1.983 0 206.074 0 -289 0 0 30.666 0 682.612 579.388 190.602 2.541.036 0 2.541.036


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
508.730 3.358.506 3.867.236 230.013 1.731.316 1.961.329
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (3) 106.614 121.330 227.944 13 0 13
Teminat Mektupları
106.614 121.330 227.944 13 0 13
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
106.614 121.330 227.944 13 0 13
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1), (3) 367.843 3.126.676 3.494.519 230.000 1.731.316 1.961.316
Cayılamaz Taahhütler
689 22.772 23.461 0 19.824 19.824
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
689 22.772 23.461 0 19.824 19.824
Cayılabilir Taahhütler
367.154 3.103.904 3.471.058 230.000 1.711.492 1.941.492
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
367.154 3.103.904 3.471.058 230.000 1.711.492 1.941.492
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 34.273 110.500 144.773 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
34.273 110.500 144.773 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
34.273 110.500 144.773 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 72.276 72.276 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
34.273 38.224 72.497 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3.287.422 39.744.543 43.031.965 2.857.003 36.461.769 39.318.772
EMANET KIYMETLER
46.442 0 46.442 46.920 0 46.920
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
46.442 0 46.442 46.920 0 46.920
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
3.240.980 39.744.543 42.985.523 2.807.997 36.441.823 39.249.820
Menkul Kıymetler
212.980 0 212.980 0 0 0
Teminat Senetleri
13.407 3.768.344 3.781.751 17.255 3.606.492 3.623.747
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.545.937 24.842.382 27.388.319 2.193.249 22.316.924 24.510.173
Diğer Rehinli Kıymetler
183.618 8.920.470 9.104.088 298.450 8.591.729 8.890.179
Rehinli Kıymet Alanlar
285.038 2.213.347 2.498.385 299.043 1.926.678 2.225.721
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 2.086 19.946 22.032
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.796.152 43.103.049 46.899.201 3.087.016 38.193.085 41.280.101


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
188.789 249.670
Alınan Faizler
501.848 529.595
Ödenen Faizler
-196.651 -179.239
Alınan Temettüler
1.035 401
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.976 8.077
Elde Edilen Diğer Kazançlar
34.493 1.628
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
13.337 4.623
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-57.016 -55.327
Ödenen Vergiler
-71.386 -58.904
Diğer
-50.847 -1.184
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-37.889 39.408
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
17.940 -3.406
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
176.923 -259.916
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
15.581 -30.246
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-337.725 282.918
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
89.392 50.058
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
150.900 289.078
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-259.521 -1.315.294
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-50 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.926 -2.488
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
44.316 8
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-298.124 -455.355
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
177.872 118.819
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-195.047 -998.516
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
26.151 22.238
Diğer
-12.713 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.212 1.327.707
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 978.570
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 350.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.212 -863
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
80.593 34.012
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-31.240 335.503
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.470.569 1.623.557
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.439.329 1.959.060


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
190.602 229.695
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-5.979 19.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-441 -741
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-538 -904
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
97 163
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.538 20.415
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-6.756 24.906
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.218 -4.491
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
184.623 249.369


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1) 2.322.885 1.029.532 3.352.417 2.114.710 1.128.037 3.242.747
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.826.845 608.844 2.435.689 1.656.432 807.463 2.463.895
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
574 0 574 595 0 595
Bankalar
1.600.618 608.844 2.209.462 1.602.105 740.977 2.343.082
Para Piyasalarından Alacaklar
230.050 0 230.050 61.019 66.486 127.505
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-4.397 0 -4.397 -7.287 0 -7.287
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 85.614 85.614 0 90.216 90.216
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 85.614 85.614 0 90.216 90.216
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
496.040 335.074 831.114 458.278 230.358 688.636
Devlet Borçlanma Senetleri
476.355 295.346 771.701 440.129 217.310 657.439
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
9.574 0 9.574 8.037 0 8.037
Diğer Finansal Varlıklar
10.111 39.728 49.839 10.112 13.048 23.160
Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 302.856 17.980.419 18.283.275 278.894 15.690.162 15.969.056
Krediler
446.030 16.680.350 17.126.380 466.503 14.661.269 15.127.772
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
173 0 173 70 0 70
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
116.853 1.300.069 1.416.922 37.320 1.028.893 1.066.213
Devlet Borçlanma Senetleri
116.853 1.300.069 1.416.922 37.320 1.028.893 1.066.213
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-260.200 0 -260.200 -224.999 0 -224.999
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(3) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(4) 16.695 0 16.695 15.960 0 15.960
İştirakler (Net)
16.645 0 16.645 15.960 0 15.960
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
16.645 0 16.645 15.960 0 15.960
Bağlı Ortaklıklar (Net)
50 0 50 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
50 0 50 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5) 81.398 0 81.398 94.797 0 94.797
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(6) 14.179 0 14.179 2.085 0 2.085
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
14.179 0 14.179 2.085 0 2.085
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(7) 829 0 829 850 0 850
CARİ VERGİ VARLIĞI
(8) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(9) 1.669 0 1.669 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(10) 12.722 32.809 45.531 20.785 29.638 50.423
VARLIKLAR TOPLAMI
2.753.233 19.042.760 21.795.993 2.528.081 16.847.837 19.375.918
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(2) 0 17.293.242 17.293.242 113 15.363.766 15.363.879
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 52.714 0 52.714 50.364 0 50.364
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
(5) 18.217 3.961 22.178 17.728 427 18.155
Müstakrizlerin Fonları
50 3.471 3.521 0 0 0
Diğer
18.167 490 18.657 17.728 427 18.155
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 236 0 236 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
236 0 236 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(8) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(9) 15.153 0 15.153 15.207 0 15.207
KARŞILIKLAR
(10) 29.646 0 29.646 26.569 0 26.569
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
25.776 0 25.776 25.628 0 25.628
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.870 0 3.870 941 0 941
CARİ VERGİ BORCU
(11) 36.090 0 36.090 45.843 0 45.843
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(12) 0 0 0 11.682 0 11.682
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(14) 0 1.637.484 1.637.484 0 1.402.055 1.402.055
Krediler
0 1.637.484 1.637.484 0 1.402.055 1.402.055
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(15) 25.385 142.829 168.214 22.796 62.955 85.751
ÖZKAYNAKLAR
(16) 2.536.243 4.793 2.541.036 2.352.892 3.521 2.356.413
Ödenmiş Sermaye
850.000 0 850.000 850.000 0 850.000
Sermaye Yedekleri
208.057 0 208.057 208.057 0 208.057
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.983 0 1.983 1.983 0 1.983
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
206.074 0 206.074 206.074 0 206.074
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-289 0 -289 152 0 152
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
25.873 4.793 30.666 32.683 3.521 36.204
Kar Yedekleri
682.612 0 682.612 682.612 0 682.612
Yasal Yedekler
47.157 0 47.157 47.157 0 47.157
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
631.753 0 631.753 631.753 0 631.753
Diğer Kar Yedekleri
3.702 0 3.702 3.702 0 3.702
Kar veya Zarar
769.990 0 769.990 579.388 0 579.388
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
579.388 0 579.388 132.282 0 132.282
Dönem Net Kâr veya Zararı
190.602 0 190.602 447.106 0 447.106
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.713.684 19.082.309 21.795.993 2.543.194 16.832.724 19.375.918


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 537.038 563.509 268.037 298.319
Kredilerden Alınan Faizler
377.637 385.683 189.856 192.328
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
61.562 130.962 28.048 73.004
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
17.195 15.434 9.731 7.530
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
80.622 31.245 40.402 25.305
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
46.440 18.774 22.025 14.873
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
34.182 12.471 18.377 10.432
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
22 185 0 152
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -230.082 -202.452 -114.772 -109.516
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-226.061 -201.767 -112.880 -108.962
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.365 -150 -1.046 -19
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-1.632 -521 -822 -521
Diğer Faiz Giderleri
-24 -14 -24 -14
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
306.956 361.057 153.265 188.803
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
11.962 7.346 8.209 3.428
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.976 8.077 8.692 3.550
Gayri Nakdi Kredilerden
496 191 337 51
Diğer
13.480 7.886 8.355 3.499
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.014 -731 -483 -122
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-2.014 -731 -483 -122
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 1.035 401 1.035 272
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 7.293 8.793 -1.124 5.757
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.858 1.023 -1 1.023
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-37.895 54 -8.174 54
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
39.330 7.716 7.051 4.680
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 60.110 3.793 43.306 1.492
FAALİYET BRÜT KÂRI
387.356 381.390 204.691 199.752
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -51.311 -15.538 -15.579 -7.259
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-37.392 -8.528 -29.118 -2.242
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-39.180 -44.411 -19.200 -25.375
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -21.662 -18.034 -10.011 -9.706
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
237.811 294.879 130.783 155.170
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 237.811 294.879 130.783 155.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -47.209 -65.184 -30.494 -41.224
Cari Vergi Karşılığı
-59.085 -63.134 -33.270 -39.859
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -2.050 0 -1.354
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11.876 0 2.776 -11
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 190.602 229.695 100.289 113.946
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 190.602 229.695 100.289 113.946
Grubun Karı (Zararı)
190.602 229.695 100.289 113.946
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865507


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.809 Değişim: 0,00% Hacim : 26.055 Mio.TL Son veri saati : 16:21
Düşük 1.797 30.11.2021 Yüksek 1.819
Açılış: 1.808
13,1178 Değişim: 2,35%
Düşük 12,6998 30.11.2021 Yüksek 13,1948
Açılış: 12,8163
14,9255 Değişim: 3,16%
Düşük 14,2915 30.11.2021 Yüksek 14,9916
Açılış: 14,4689
757,01 Değişim: 2,99%
Düşük 729,71 30.11.2021 Yüksek 761,61
Açılış: 735,00
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.