KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2021 - 18:21
KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.600.000 980.882 -3.873.114 11.666.363 8.514.000 148.981.832 112.926.270 318.796.233 54.558 318.850.791
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.663.131 110.263.139 -112.926.270 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-574.524 83.129 4.432.628 3.941.233 -137.107 3.804.126
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-26.484.314 -26.484.314 -26.484.314
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -4.447.638 11.749.492 11.177.131 232.760.657 4.432.628 296.253.152 -82.549 296.170.603
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.600.000 980.882 -3.951.307 12.452.743 11.177.131 232.760.657 48.705.735 341.725.841 -78.399 341.647.442
Transferler
302.000 48.403.735 -48.705.735 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.045.745 6.492.644 56.779.263 62.226.162 -223.913 62.002.249
Kar Payları
-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -4.997.052 18.945.387 11.479.131 276.164.392 56.779.263 398.952.003 -302.312 398.649.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-217.406.849 -234.366.560
Dönem Karı (Zararı)
56.555.350 4.295.521
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
56.555.350 4.295.521
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
52.063.544 72.929.964
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8 17.710.490 16.653.409
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.158.292 1.038.546
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.268.808 270.976
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -110.516 767.570
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.594.648 2.967.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.456.738 2.526.469
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 545.870 401.129
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.360.498 -1.324.945
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.231.542 1.364.559
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
322.833 2.848.477
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.821.665 -9.028.980
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.918.534 10.542.564
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 -1.573.560 50.435
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 3.799.524 1.284.458
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.924.632 42.139.431
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.357.680 4.131.503
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -11.908.029 11.347.096
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16.265.709 -7.215.593
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 17.862.179 3.234.140
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.946 -82.754
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -17.946 -82.754
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-306.487.122 -306.435.258
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-391.311.333 -140.210.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -391.311.333 -140.210.897
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.179.176 -55.148.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-43.179.176 -55.148.598
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -68.937.011 -95.422.947
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10.169.465 -2.972.113
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
196.529.931 -10.602.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 196.529.931 -10.602.054
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11.091.869 -1.332.121
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.850.867 -746.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-20.850.867 -746.528
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-197.868.228 -229.209.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.247.495 -4.596.016
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -505.411 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -14.785.715 -560.771
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-62.382.659 -46.161.484
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-51.545.918 -42.845.023
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.949 204.330
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 126.949 204.330
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.785.355 -12.580.990
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -19.005.606 -7.736.037
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -6.779.749 -4.844.953
Alınan Faiz
14.821.665 9.060.199
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
108.050.701 68.780.624
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
383.027.846 343.380.819
Kredilerden Nakit Girişleri
18 383.027.846 343.380.819
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-259.954.753 -234.656.811
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -259.954.753 -234.656.811
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.532.605 -2.174.275
Türev Araçlardan Nakit Girişleri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.