KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2021 - 18:16
KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.600.000 980.882 -3.873.114 11.666.363 8.514.000 148.981.831 112.926.270 318.796.232 54.558 318.850.790
Transferler
0 112.926.271 -112.926.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-774.051 -2.470.324 -16.000.229 -19.244.604 -127.242 -19.371.846
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -4.647.165 9.196.039 8.514.000 261.908.102 -16.000.229 299.551.628 -72.684 299.478.944
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.600.000 980.882 -3.951.307 12.452.743 11.177.131 232.760.657 48.705.735 341.725.841 -78.399 341.647.442
Transferler
48.705.735 -48.705.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.548.510 1.596.719 19.877.386 19.925.595 -227.766 19.697.829
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -5.499.817 14.049.462 11.177.131 281.466.392 19.877.386 361.651.436 -306.165 361.345.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-278.316.129 -124.311.185
Dönem Karı (Zararı)
19.649.620 -16.127.471
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.649.620 -16.127.471
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.005.415 57.172.742
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8 9.316.898 8.113.403
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-487.657 531.466
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 127.440 166.451
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -615.097 365.015
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.218.957 2.740.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.624.905 1.797.479
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 437.826 288.832
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -113.274 -335.189
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
269.500 988.968
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-422.419 1.226.554
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -7.714.229 -4.267.348
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7,14,17 6.153.484 5.688.006
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 -1.472.370 -348.325
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 2.610.696 154.221
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-31.606.625 34.008.283
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11.681.847 9.876.913
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -8.175.025 7.903.372
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19.856.872 1.973.541
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -4.701.458 742.788
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.958 -66.755
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -4.958 -66.755
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-278.694.432 -165.014.764
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-284.515.507 -54.633.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -284.515.507 -54.633.131
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.952.949 -46.378.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.952.949 -46.378.855
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -118.540.425 -131.344.850
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.798.320 543.196
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
155.900.840 64.240.475
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 155.900.840 64.240.475
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.225.544 1.026.653
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.610.255 1.531.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.610.255 1.531.748
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-271.050.227 -123.969.493
Ödenen Temettüler
0
Alınan Temettüler
0
Ödenen Faiz
0
Alınan Faiz
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0
Kira Ödemeleri
0
Alınan Kira
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.677.562 -2.843.822
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -3.252.658 2.502.130
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 -335.682 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.295.280 -65.323.032
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-42.941.376 -60.985.279
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.456 161.534
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 5.456 161.534
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.073.589 -8.792.827
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -6.369.724 -6.085.547
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -3.703.865 -2.707.280
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Alınan Temettüler
0
Ödenen Faiz
0
Alınan Faiz
7.714.229 4.293.540
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
140.963.548 4.538.115
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
241.703.411 64.013.057
Kredilerden Nakit Girişleri
17 241.703.411 64.013.057
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-96.936.377 -48.662.728
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -96.936.377 -48.662.728
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.424.454 -1.291.739
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 -7.862.924
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-1.379.032 -1.657.551
Alınan Faiz
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-182.647.861 -185.096.102
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
113.495.851 17.919.922
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-69.152.010 -167.176.180
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
243.520.371 229.500.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
174.368.361 62.323.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
174.368.360 243.520.371
Finansal Yatırımlar
274.919.533 223.803.132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
274.919.533 223.803.132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
17 274.919.533 223.803.132
Ticari Alacaklar
514.480.400 232.731.006
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 38.441.311 35.523.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 476.039.089 197.207.938
Diğer Alacaklar
340.987.364 312.832.530
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
334.988.544 309.246.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.998.820 3.586.068
Türev Araçlar
0 13.058.581
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 13.058.581
Stoklar
5 306.552.075 187.396.553
Peşin Ödenmiş Giderler
47.171.711 54.001.409
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
47.171.711 54.001.409
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
39.447.561 19.334.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
39.447.561 19.334.724
ARA TOPLAM
1.697.927.004 1.286.678.306
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.697.927.004 1.286.678.306
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
154.645.323 150.076.955
Arazi ve Arsalar
6 38.656.787 38.619.627
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6 210.791 213.961
Binalar
6 52.318.894 49.494.351
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 52.331.360 50.522.716
Taşıtlar
6 83.006 100.858
Mobilya ve Demirbaşlar
6 8.188.046 8.238.297
Özel Maliyetler
6 849.293 79.505
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6 1.940.883 1.780.198
Diğer Maddi Duran Varlıklar
6 66.263 1.027.442
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 8.604.837 10.927.374
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.401.212 30.086.996
Şerefiye
383.655 383.655
Diğer Haklar
8 1.619.037 1.354.848
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
8 23.173.573 25.352.854
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 6.224.947 2.995.639
Peşin Ödenmiş Giderler
2.752.970 721.592
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.752.970 721.592
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 17.678.671 1.199.946
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
215.083.013 193.012.863
TOPLAM VARLIKLAR
1.913.010.017 1.479.691.169
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
172.553.518 108.277.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
172.553.518 108.277.497
Banka Kredileri
17 166.145.163 100.071.968
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 6.408.355 8.205.529
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
218.899.000 206.618.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
218.899.000 206.618.632
Banka Kredileri
17 218.899.000 206.618.632
Ticari Borçlar
377.719.454 223.290.984
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 550.090 376.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 377.169.364 222.914.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.828.634 8.456.679
Diğer Borçlar
178 4.878
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
178 4.878
Türev Araçlar
6.798.291 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
6.798.291 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.945.370 12.719.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.945.370 12.719.826
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 10.911.368 2.849.304
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.390.815 18.795.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.873.353 3.493.346
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 15.517.462 15.302.534
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.152.755 10.815.540
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.152.755 10.815.540
ARA TOPLAM
849.199.383 591.829.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
849.199.383 591.829.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
688.108.891 534.436.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
688.108.891 534.436.420
Banka Kredileri
17 685.756.232 532.021.666
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 2.352.659 2.414.754
Diğer Borçlar
11.451 11.454
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.451 11.454
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.345.021 11.766.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.345.021 11.766.633
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
702.465.363 546.214.507
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.551.664.746 1.138.043.727
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
361.651.436 341.725.841
Ödenmiş Sermaye
11 39.600.000 39.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.499.817 -3.951.307
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.499.817 -3.951.307
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.499.817 -3.951.307
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.049.462 12.452.743
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.049.462 12.452.743
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.177.131 11.177.131
Yasal Yedekler
11 11.177.131 11.177.131
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
281.466.392 232.760.657
Net Dönem Karı veya Zararı
19.877.386 48.705.735
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-306.165 -78.399
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
361.345.271 341.647.442
TOPLAM KAYNAKLAR
1.913.010.017 1.479.691.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 343.998.606 157.846.046
Satışların Maliyeti
-283.438.781 -107.705.286
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.559.825 50.140.760
BRÜT KAR (ZARAR)
60.559.825 50.140.760
Genel Yönetim Giderleri
-10.280.693 -10.325.221
Pazarlama Giderleri
-20.321.672 -17.313.517
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.185.799 -2.237.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
63.884.780 3.859.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-41.504.636 -20.615.466
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.151.805 3.508.650
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 42.319.898 11.657.151
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -7.401.600 -9.567.971
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
85.070.103 5.597.830
Finansman Gelirleri
14 67.702.584 65.476.272
Finansman Giderleri
14 -137.824.525 -86.458.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.948.162 -15.384.683
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.701.458 -742.788
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -11.314.722 -872.930
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 16.016.180 130.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.649.620 -16.127.471
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.649.620 -16.127.471
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-227.766 -127.242
Ana Ortaklık Payları
19.877.386 -16.000.229
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 0,50200000 -0,40400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 0,50200000 -0,40400000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.548.510 -774.051
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.011.052 -992.373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
462.542 218.322
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 462.542 218.322
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.596.719 -2.470.324
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.596.719 -2.470.324
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.596.719 -2.470.324
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.209 -3.244.375
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.697.829 -19.371.846
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-227.766 -127.242
Ana Ortaklık Payları
19.925.595 -19.244.604http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935927


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7334 Değişim: 0,16%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3682 Değişim: -0,28%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
499,23 Değişim: 0,42%
Düşük 497,13 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.