KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:25
KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.600.000 980.882 -2.247.776 5.774.555 5.666.104 99.495.139 60.254.587 209.523.491 48.690 209.572.181
Transferler
60.254.587 -60.254.587 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-699.540 3.455.629 101.649.164 104.405.253 -33.526 104.371.727
Kar Payları
2.847.895 -10.767.894 -7.919.999 -7.919.999
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -2.947.316 9.230.184 8.513.999 148.981.832 101.649.164 306.008.745 15.164 306.023.909
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.600.000 980.882 -3.873.114 11.666.363 8.514.000 148.981.831 112.926.270 318.796.232 54.558 318.850.790
Transferler
112.926.270 -112.926.270 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.373 498.948 6.412.970 6.830.545 -145.590 6.684.955
Kar Payları
2.663.131 -29.147.444 -26.484.313 -26.484.313
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -3.954.487 12.165.311 11.177.131 232.760.657 6.412.970 299.142.464 -91.032 299.051.432


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-104.063.630 -175.321.174
Dönem Karı (Zararı)
6.267.380 101.615.638
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.267.380 101.615.638
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
197.786.812 33.921.832
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.113.164 21.064.857
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.857.452 1.757.720
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 738.098 -51.428
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.119.354 1.809.148
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.545.987 12.195.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.626.547 6.013.324
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 707.724 25.619
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -967.156 5.910.558
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.178.872 245.790
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.246.133 496.142
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -15.110.533 -16.079.269
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 17.492.175 15.924.411
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-81.787 645.529
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.946.278 5.471
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
149.989.268 6.747.165
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.558.982 -13.639.491
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14.761.740 -22.149.448
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -9.202.758 8.509.957
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 5.558.580 4.653.666
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-82.754 646.482
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-82.754 646.482
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-297.245.117 -279.978.299
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-134.994.031 -145.926.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -134.994.031 -145.926.107
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.288.294 -79.712.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-89.288.294 -79.712.900
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -47.452.926 -10.452.597
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.126.136 -30.657.777
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.648.630 -12.186.728
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -31.648.630 -12.186.728
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.647.143 -1.580.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.634.515 537.850
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.634.515 537.850
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-93.190.925 -144.440.829
Ödenen Temettüler
0 -7.919.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.030.456 -5.191.609
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 0 -60.419
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -4.842.249 -17.708.318
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-115.369.389 112.092.190
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-102.319.176 150.970.258
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
207.513 2.257.792
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 207.513 2.257.792
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.395.792 -57.223.532
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -20.739.208 -47.655.845
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -7.656.584 -9.567.687
Alınan Faiz
15.138.066 16.087.672
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.099.872 -1.642.160
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
396.503.869 153.943.693
Kredilerden Nakit Girişleri
396.503.869 153.943.693
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-332.582.150 -143.205.014
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-332.582.150 -143.205.014
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.502.378 -5.165.816
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 2.096.469
Ödenen Temettüler
-26.484.313
Ödenen Faiz
-13.835.156 -9.311.492
Alınan Faiz
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-199.333.147 -64.871.144
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
82.772.595 2.073.208
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-116.560.552 -62.797.936
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
229.500.020 113.862.423
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
112.939.468 51.064.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
112.943.154 229.531.239
Finansal Yatırımlar
209.228.954 121.671.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
209.228.954 121.671.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
17 209.228.954 121.671.518
Ticari Alacaklar
395.468.625 263.405.275
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 36.649.992 15.844.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 358.818.633 247.560.487
Diğer Alacaklar
318.745.445 224.369.988
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
315.777.111 222.148.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.968.334 2.221.197
Türev Araçlar
1.911.343 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
1.911.343 0
Stoklar
5 162.259.758 115.926.186
Peşin Ödenmiş Giderler
23.437.881 33.763.110
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.437.881 33.763.110
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 3.375.060
Diğer Dönen Varlıklar
16.813.475 14.371.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16.813.475 14.371.861
ARA TOPLAM
1.240.808.635 1.006.414.237
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.240.808.635 1.006.414.237
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
833.200 833.200
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
833.200 833.200
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
17 833.200 833.200
Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar
152.025.169 145.002.638
Arazi ve Arsalar
6 38.615.405 30.836.524
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6 230.030 262.132
Binalar
6 49.345.424 48.856.090
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 52.537.018 47.305.753
Taşıtlar
6 121.782 174.050
Mobilya ve Demirbaşlar
6 8.195.096 8.230.015
Özel Maliyetler
6 144.104 322.330
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6 1.811.858 8.074.718
Diğer Maddi Duran Varlıklar
6 1.024.452 941.026
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 7.278.767 7.995.251
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.776.097 28.457.299
Şerefiye
383.655 383.655
Diğer Haklar
8 1.387.822 1.591.298
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
8 22.175.412 19.449.926
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 5.829.208 7.032.420
Peşin Ödenmiş Giderler
2.429.790 230.697
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.429.790 230.697
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 9.088.686 7.095.538
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
201.431.709 189.614.623
TOPLAM VARLIKLAR
1.442.240.344 1.196.028.860
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
171.827.877 41.701.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
171.827.877 41.701.579
Banka Kredileri
17 165.571.639 40.843.900
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 6.256.238 857.679
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
274.452.768 227.896.994
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
274.452.768 227.896.994
Banka Kredileri
17 274.452.768 227.896.994
Ticari Borçlar
170.822.897 202.553.314
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.882.651 1.139.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 168.940.246 201.413.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.370.608 11.183.303
Diğer Borçlar
6.370 40.416
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.370 40.416
Türev Araçlar
0 7.291.415
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 7.291.415
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.438.244 5.791.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.438.244 5.791.101
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 2.686.528 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.794.315 15.758.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 3.985.695
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 13.794.315 11.773.280
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.889.238 4.523.295
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.889.238 4.523.295
ARA TOPLAM
657.288.845 516.740.392
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
657.288.845 516.740.392
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
474.668.090 350.891.810
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
474.668.090 350.891.810
Banka Kredileri
17 472.018.481 342.918.429
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 2.649.609 7.973.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.220.526 9.534.416
Diğer Borçlar
11.451 11.451
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.451 11.451
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
485.900.067 360.437.677
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.143.188.912 877.178.069
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
299.142.464 318.796.233
Ödenmiş Sermaye
11 39.600.000 39.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.954.487 -3.873.114
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.954.487 -3.873.114
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.954.487 -3.873.114
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.165.311 11.666.363
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.165.311 11.666.363
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.177.131 8.514.000
Yasal Yedekler
11 11.177.131 8.514.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
232.760.657 148.981.832
Net Dönem Karı veya Zararı
6.412.970 112.926.270
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-91.032 54.558
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
299.051.432 318.850.791
TOPLAM KAYNAKLAR
1.442.240.344 1.196.028.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 746.177.239 784.302.680 262.874.820 181.772.819
Satışların Maliyeti
-575.245.988 -624.058.027 -201.181.743 -151.440.526
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
170.931.251 160.244.653 61.693.077 30.332.293
BRÜT KAR (ZARAR)
170.931.251 160.244.653 61.693.077 30.332.293
Genel Yönetim Giderleri
-29.210.020 -23.125.617 -8.081.894 -8.608.984
Pazarlama Giderleri
-49.628.598 -54.889.935 -18.685.839 -16.284.205
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.096.763 -4.385.081 -2.017.911 -1.502.491
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.110.794 6.542.556 2.607.410 -5.427.509
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-53.643.789 -206.964 -18.247.699 2.371.764
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.462.875 84.179.612 17.267.144 880.868
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 41.515.702 61.529.294 18.341.884 9.618.965
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -19.948.535 -11.046.666 -3.424.822 5.075.254
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.030.042 134.662.240 32.184.206 15.575.087
Finansman Gelirleri
233.243.562 82.854.595 117.927.444 44.975.187
Finansman Giderleri
14 -292.447.644 -111.247.531 -145.815.351 -45.364.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.825.960 106.269.304 4.296.299 15.185.386
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.558.580 -4.653.666 -2.324.440 -3.296.250
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -7.528.777 -16.815.193 -2.738.612 -657.702
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.970.197 12.161.527 414.172 -2.638.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.267.380 101.615.638 1.971.859 11.889.136
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.267.380 101.615.638 1.971.859 11.889.136
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-145.590 -33.526 -8.483 -23.886
Ana Ortaklık Payları
6.412.970 101.649.164 1.980.342 11.913.022
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 0,16190000 2,56690000 0,05000000 0,30080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-81.373 -699.541 493.151 -10.200
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-104.324 -896.847 632.245 -13.077
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.951 197.306 -139.094 2.877
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.951 197.306 -139.094 2.877
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
498.948 3.455.629 415.819 -1.281.172
Yabancı Para Çevrim Farkları
498.948 3.455.629 415.819 -1.281.172
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
417.575 2.756.088 908.970 -1.291.372
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.684.955 104.371.726 2.880.829 10.597.764
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-145.590 -33.527 -8.483 -23.886
Ana Ortaklık Payları
6.830.545 104.405.253 2.889.312 10.621.650http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887342


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4844 Değişim: 0,09%
Düşük 13,4122 24.01.2022 Yüksek 13,5112
Açılış: 13,4717
15,2797 Değişim: 0,05%
Düşük 15,2395 24.01.2022 Yüksek 15,3407
Açılış: 15,2716
793,92 Değişim: 0,04%
Düşük 791,19 24.01.2022 Yüksek 796,43
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.