KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 19:53
KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.600.000 980.882 -2.247.776 5.774.555 5.666.104 99.495.139 60.254.587 209.523.491 48.690 209.572.181
Transferler
60.254.587 -60.254.587
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-689.340 4.736.801 89.736.142 93.783.603 -9.640 93.773.963
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -2.937.116 10.511.356 5.666.104 159.749.726 89.736.142 303.307.094 39.050 303.346.144
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.600.000 980.882 -3.873.114 11.666.363 8.514.000 148.981.832 112.926.270 318.796.233 54.558 318.850.791
Transferler
2.663.131 110.263.139 -112.926.270 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-574.524 83.129 4.432.628 3.941.233 -137.105 3.804.128
Kar Payları
-26.484.314 -26.484.314 -26.484.314
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -4.447.638 11.749.492 11.177.131 232.760.657 4.432.628 296.253.152 -82.547 296.170.605


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-233.077.843 -56.452.999
Dönem Karı (Zararı)
4.295.521 89.726.502
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.295.521 89.726.502
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
72.929.964 42.536.093
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8 16.653.409 13.677.471
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.038.546 3.774.751
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 270.976 1.168.214
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 767.570 2.606.537
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.967.212 7.715.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.526.469 4.550.401
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 401.129 106.610
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.324.945 2.839.843
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.364.559 218.798
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.848.477 1.154.087
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -9.028.980 -9.881.530
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7,14,17 10.542.564 9.823.865
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 50.435 -181.456
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 1.284.458 1.393.208
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
42.139.431 26.740.630
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.131.503 -11.883.914
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 11.347.096 -11.645.613
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.215.593 -238.301
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 3.234.140 1.357.416
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-82.754 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
6 -82.754 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-305.146.541 -170.998.982
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-140.210.897 -204.395.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-140.210.897 -204.395.306
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.859.881 -17.510.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.859.881 -17.510.631
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-95.422.947 -30.781.205
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.972.113 -9.583.588
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.602.054 84.477.920
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.602.054 84.477.920
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.332.121 -338.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-746.528 7.132.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-746.528 7.132.513
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-227.921.056 -38.736.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.596.016 -3.759.486
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 0 -49.759
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -560.771 -13.907.367
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.450.201 120.365.875
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-42.845.023 131.938.151
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
204.330 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 204.330 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.869.707 -21.465.497
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -9.024.754 -14.905.709
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -4.844.953 -6.559.788
Alınan Faiz
9.060.199 9.893.221
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.780.624 -9.268.930
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
343.380.819 93.100.294
Kredilerden Nakit Girişleri
17 343.380.819 93.100.294
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-234.656.811 -96.105.827
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -234.656.811 -96.105.827
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.174.275 -2.367.645
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 4.208.244
Ödenen Temettüler
-26.484.314
Ödenen Faiz
-11.284.795 -8.103.996
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-211.747.420 54.643.946
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
56.232.864 11.442.634
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-155.514.556 66.086.580
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
229.500.020 113.862.423
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.985.464 179.949.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
73.985.464 229.531.239
Finansal Yatırımlar
153.169.445 121.671.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
153.169.445 121.671.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
17 153.169.445 121.671.518
Ticari Alacaklar
401.893.587 263.405.275
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 26.170.820 15.844.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 375.722.767 247.560.487
Diğer Alacaklar
266.914.590 224.369.988
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
263.574.298 222.148.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.340.292 2.221.197
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
5 210.581.563 115.926.186
Peşin Ödenmiş Giderler
27.229.716 33.763.110
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.229.716 33.763.110
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 3.375.060
Diğer Dönen Varlıklar
30.477.305 14.371.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
30.477.305 14.371.861
ARA TOPLAM
1.164.251.670 1.006.414.237
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.164.251.670 1.006.414.237
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
833.200 833.200
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
833.200 833.200
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
17 833.200 833.200
Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar
144.886.664 145.002.638
Arazi ve Arsalar
6 30.843.708 30.836.524
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6 238.047 262.132
Binalar
6 49.467.933 48.856.090
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 52.847.549 47.305.753
Taşıtlar
6 131.359 174.050
Mobilya ve Demirbaşlar
6 8.430.075 8.230.015
Özel Maliyetler
6 198.821 322.330
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6 1.730.971 8.074.718
Diğer Maddi Duran Varlıklar
6 998.201 941.026
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 8.862.151 7.995.251
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.047.019 28.457.299
Şerefiye
383.655 383.655
Diğer Haklar
8 1.414.314 1.591.298
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
8 22.739.932 19.449.926
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 4.509.118 7.032.420
Peşin Ödenmiş Giderler
9.736.204 230.697
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.736.204 230.697
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 8.813.608 7.095.538
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
202.178.846 189.614.623
TOPLAM VARLIKLAR
1.366.430.516 1.196.028.860
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
175.034.824 41.701.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
175.034.824 41.701.579
Banka Kredileri
17 169.709.557 40.843.900
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 5.325.267 857.679
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
232.695.209 227.896.994
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
232.695.209 227.896.994
Banka Kredileri
17 232.695.209 227.896.994
Ticari Borçlar
192.001.695 202.553.314
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 554.169 1.139.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 191.447.526 201.413.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.433.549 11.183.303
Diğer Borçlar
10.272 40.416
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.272 40.416
Türev Araçlar
75.822 7.291.415
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
75.822 7.291.415
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.458.980 5.791.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.458.980 5.791.101
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 4.229.394 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.048.520 15.758.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
793.783 3.985.695
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 12.254.737 11.773.280
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.971.770 4.523.295
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.971.770 4.523.295
ARA TOPLAM
637.960.035 516.740.392
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
637.960.035 516.740.392
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
420.895.075 350.891.810
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
420.895.075 350.891.810
Banka Kredileri
17 416.067.118 342.918.429
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 4.827.957 7.973.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.393.350 9.534.416
Diğer Borçlar
11.451 11.451
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.451 11.451
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
432.299.876 360.437.677
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.070.259.911 877.178.069
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
296.253.152 318.796.233
Ödenmiş Sermaye
11 39.600.000 39.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.447.638 -3.873.114
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.447.638 -3.873.114
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.447.638 -3.873.114
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.749.492 11.666.363
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.749.492 11.666.363
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.177.131 8.514.000
Yasal Yedekler
11 11.177.131 8.514.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
232.760.657 148.981.832
Net Dönem Karı veya Zararı
4.432.628 112.926.270
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-82.547 54.558
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
296.170.605 318.850.791
TOPLAM KAYNAKLAR
1.366.430.516 1.196.028.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 483.302.419 602.529.861 325.456.373 329.194.657
Satışların Maliyeti
-374.064.245 -472.617.501 -266.358.959 -255.079.181
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
109.238.174 129.912.360 59.097.414 74.115.476
BRÜT KAR (ZARAR)
109.238.174 129.912.360 59.097.414 74.115.476
Genel Yönetim Giderleri
-21.128.126 -14.516.633 -10.802.905 -8.010.526
Pazarlama Giderleri
-30.942.759 -38.605.730 -13.629.242 -19.109.794
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.078.852 -2.882.590 -1.841.500 -1.453.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.503.384 11.970.065 10.643.938 4.265.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-35.396.090 -2.578.728 -14.780.624 -971.490
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.195.731 83.298.744 28.687.081 48.836.148
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 23.173.818 51.910.329 11.516.667 17.759.660
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -16.523.713 -16.121.920 -6.955.742 -1.985.582
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.845.836 119.087.153 33.248.006 64.610.226
Finansman Gelirleri
14 115.316.118 37.879.408 49.839.846 11.376.656
Finansman Giderleri
14 -146.632.293 -65.882.643 -60.173.508 -25.508.945
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.529.661 91.083.918 22.914.344 50.477.937
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.234.140 -1.357.416 -2.491.352 6.068.154
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -4.790.165 -16.157.491 -3.917.235 -2.995.217
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.556.025 14.800.075 1.425.883 9.063.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.295.521 89.726.502 20.422.992 56.546.091
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.295.521 89.726.502 20.422.992 56.546.091
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-137.107 -9.640 -9.865 67.084
Ana Ortaklık Payları
4.432.628 89.736.142 20.432.857 56.479.007
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 0,11190000 2,26610000 0,51600000 1,42620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-574.524 -689.341 199.527 46.297
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-736.569 -883.770 255.804 59.356
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 162.045 194.429 -56.277 -13.059
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 162.045 194.429 -56.277 -13.059
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
83.129 4.736.801 2.553.453 1.252.068
Yabancı Para Çevrim Farkları
83.129 4.736.801 2.553.453 1.252.068
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-491.395 4.047.460 2.752.980 1.298.365
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.804.126 93.773.962 23.175.972 57.844.456
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-137.107 -9.641 -9.865 67.083
Ana Ortaklık Payları
3.941.233 93.783.603 23.185.837 57.777.373http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869213


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.