KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:30
KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.600.000 980.882 -2.247.776 5.774.555 5.666.104 99.495.139 60.254.587 209.523.491 48.690 209.572.181
Transferler
60.254.587 -60.254.587
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-735.638 3.484.733 33.257.135 36.006.230 -76.724 35.929.506
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -2.983.414 9.259.288 5.666.104 159.749.726 33.257.135 245.529.721 -28.034 245.501.687
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.600.000 980.882 -3.873.114 11.666.363 8.514.000 148.981.832 112.926.271 318.796.234 54.558 318.850.792
Transferler
112.926.271 -112.926.271
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-774.051 -2.470.324 -16.000.229 -19.244.604 -127.242 -19.371.846
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -4.647.165 9.196.039 8.514.000 261.908.103 -16.000.229 299.551.630 -72.684 299.478.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-124.311.185 -112.658.106
Dönem Karı (Zararı)
-16.127.471 33.180.411
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-16.127.471 33.180.411
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.172.742 32.326.647
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8 8.113.403 5.241.384
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
531.466 2.477.786
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 166.451 1.103.799
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 365.015 1.373.987
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.740.090 3.777.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.797.479 2.268.291
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 288.832 136.851
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -335.189 1.351.502
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
988.968 20.748
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.226.554 -607.867
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -4.267.348 -4.369.389
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7,14,17 5.688.006 4.911.078
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 -348.325 -700.970
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 154.221 -448.586
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
34.008.283 19.546.897
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.876.913 -5.518.890
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 7.903.372 -5.858.159
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.973.541 339.269
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 742.788 7.425.570
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-66.755 -15.625
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -66.755 -15.625
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-165.014.764 -173.822.119
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.633.131 -107.532.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -54.633.131 -107.532.144
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.378.855 -93.164.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.378.855 -93.164.299
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -131.344.850 -42.610.961
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
543.196 6.153.112
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.240.475 68.053.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 64.240.475 68.053.776
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.026.653 4.000.996
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.531.748 -8.722.599
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.531.748 -8.722.599
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-123.969.493 -108.315.061
Ödenen Temettüler
0
Alınan Temettüler
0
Ödenen Faiz
0
Alınan Faiz
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0
Kira Ödemeleri
0
Alınan Kira
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.843.822 -3.217.308
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 2.502.130 -1.125.737
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-65.323.032 96.459.968
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
13,17 -60.985.279 99.660.966
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
161.534 15.625
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 161.534 15.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.792.827 -7.594.528
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -6.085.547 -4.600.124
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.707.280 -2.994.404
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Alınan Temettüler
0
Ödenen Faiz
0
Alınan Faiz
4.293.540 4.377.905
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.538.115 -14.820.248
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.013.057 8.289.098
Kredilerden Nakit Girişleri
17 64.013.057 8.289.098
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.662.728 -27.860.444
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -48.662.728 -27.860.444
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.291.739 331.351
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-7.862.924 6.323.100
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-1.657.551 -1.919.497
Alınan Faiz
0 16.144
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-185.096.102 -31.018.386
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
17.919.921 3.348.434
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-167.176.181 -27.669.952
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
229.500.020 113.862.423
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.323.839 86.192.471


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
62.328.866 229.531.239
Finansal Yatırımlar
174.753.425 121.671.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
174.753.425 121.671.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
17 174.753.425 121.671.518
Ticari Alacaklar
317.633.517 263.405.275
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 14.526.671 15.844.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 303.106.846 247.560.487
Diğer Alacaklar
246.647.653 224.369.988
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
243.855.576 222.148.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.792.077 2.221.197
Türev Araçlar
0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0
Stoklar
5 246.906.021 115.926.186
Peşin Ödenmiş Giderler
24.053.241 33.763.110
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24.053.241 33.763.110
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 3.375.060
Diğer Dönen Varlıklar
39.345.982 14.371.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
39.345.982 14.371.861
ARA TOPLAM
1.111.668.705 1.006.414.237
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.111.668.705 1.006.414.237
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
833.200 833.200
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
833.200 833.200
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
17 833.200 833.200
Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar
142.879.091 145.002.638
Arazi ve Arsalar
6 30.795.419 30.836.524
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6 250.090 262.132
Binalar
6 46.684.103 48.856.090
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 54.115.124 47.305.753
Taşıtlar
6 137.797 174.050
Mobilya ve Demirbaşlar
6 8.249.626 8.230.015
Özel Maliyetler
6 265.198 322.330
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6 1.441.762 8.074.718
Diğer Maddi Duran Varlıklar
6 939.972 941.026
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 9.984.176 7.995.251
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.976.770 28.457.299
Şerefiye
383.655 383.655
Diğer Haklar
8 1.635.695 1.591.298
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
8 23.492.936 19.449.926
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 3.464.484 7.032.420
Peşin Ödenmiş Giderler
9.397.369 230.697
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.397.369 230.697
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 7.444.002 7.095.538
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
199.514.608 189.614.623
TOPLAM VARLIKLAR
1.311.183.313 1.196.028.860
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
93.829.652 41.701.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
93.829.652 41.701.579
Banka Kredileri
17 93.327.402 40.843.900
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 502.250 857.679
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
244.684.969 227.896.994
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
244.684.969 227.896.994
Banka Kredileri
17 244.684.969 227.896.994
Ticari Borçlar
266.445.464 202.553.314
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 949.896 1.139.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 265.495.568 201.413.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.220.720 11.183.303
Diğer Borçlar
62.865 40.416
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
62.865 40.416
Türev Araçlar
1.402.032 7.291.415
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
1.402.032 7.291.415
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.817.754 5.791.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.817.754 5.791.101
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.959.456 15.758.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.276.381 3.985.695
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 12.683.075 11.773.280
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.868.107 4.523.295
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.868.107 4.523.295
ARA TOPLAM
646.291.019 516.740.392
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
646.291.019 516.740.392
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
354.283.055 350.903.261
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
354.283.055 350.903.261
Banka Kredileri
17 344.160.837 342.918.429
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 10.110.767 7.973.381
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.451 11.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.130.293 9.534.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
365.413.348 360.437.677
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.011.704.367 877.178.069
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
299.551.630 318.796.233
Ödenmiş Sermaye
11 39.600.000 39.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.647.165 -3.873.114
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.647.165 -3.873.114
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.647.165 -3.873.114
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.196.039 11.666.363
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.196.039 11.666.363
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.514.000 8.514.000
Yasal Yedekler
11 8.514.000 8.514.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
261.908.103 148.981.832
Net Dönem Karı veya Zararı
-16.000.229 112.926.270
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-72.684 54.558
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
299.478.946 318.850.791
TOPLAM KAYNAKLAR
1.311.183.313 1.196.028.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 157.846.046 273.335.204
Satışların Maliyeti
-107.705.286 -217.538.320
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.140.760 55.796.884
BRÜT KAR (ZARAR)
50.140.760 55.796.884
Genel Yönetim Giderleri
-10.325.221 -6.506.107
Pazarlama Giderleri
-17.313.517 -19.495.936
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.237.352 -1.429.218
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.859.446 7.704.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-20.615.466 -1.607.238
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.508.650 34.462.596
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 11.657.151 34.150.669
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -9.567.971 -14.136.338
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.597.830 54.476.927
Finansman Gelirleri
14 65.476.272 26.502.752
Finansman Giderleri
14 -86.458.785 -40.373.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.384.683 40.605.981
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-742.788 -7.425.570
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -872.930 -13.162.274
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 130.142 5.736.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.127.471 33.180.411
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.127.471 33.180.411
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-127.242 -76.724
Ana Ortaklık Payları
-16.000.229 33.257.135
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 -0,40400000 0,83980000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-774.051 -735.638
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-992.373 -943.126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
218.322 207.488
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 218.322 207.488
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.470.324 3.484.733
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.470.324 3.484.733
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-2.470.324 3.484.733
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.244.375 2.749.095
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.371.846 35.929.506
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-19.371.846 35.929.506http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850207


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,89% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,8088 Değişim: 0,08%
Düşük 13,7777 07.12.2021 Yüksek 13,8281
Açılış: 13,7976
15,5835 Değişim: 0,02%
Düşük 15,5596 07.12.2021 Yüksek 15,6055
Açılış: 15,5798
791,00 Değişim: 0,22%
Düşük 787,97 07.12.2021 Yüksek 791,94
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.