KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:29
KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkayna Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.920.778 842.853 5.666.104 94.442.449 14.696.757 146.708.267 20.402 146.728.669
Transferler
14.696.757 -14.696.757 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.823 3.276.123 3.908.252 7.128.552 7.128.552
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-2.044.067 -2.044.067 -2.044.067
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-23.449 -23.449
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.976.601 4.118.976 5.666.104 107.095.139 3.908.252 151.792.752 -3.047 151.789.705
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.600.000 980.882 -2.247.776 5.774.555 5.666.104 99.495.139 60.254.587 209.523.491 48.690 209.572.181
Transferler
60.254.587 -60.254.587
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-689.340 4.736.801 89.736.142 93.783.603 -9.640 93.773.963
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -2.937.116 10.511.356 5.666.104 159.749.726 89.736.142 303.307.094 39.050 303.346.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.452.999 -55.215.929
Dönem Karı (Zararı)
89.726.502 3.884.803
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
89.726.502 3.884.803
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
42.536.093 91.998.889
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.677.471 8.272.486
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.774.751 1.864.755
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.168.214 348.552
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.606.537 1.516.203
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.715.652 6.951.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.550.401 4.514.746
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 106.610 564.968
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.839.843 1.624.201
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
218.798 247.660
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.154.087 8.648.018
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -9.881.530 -6.347.949
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 9.823.865 10.496.702
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-181.456 -511.396
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.393.208 5.010.661
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26.740.630 58.694.383
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.883.914 10.575.622
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-11.645.613 7.188.092
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -238.301 3.387.530
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.357.416 -2.982.090
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -25.860
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -25.860
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-170.998.982 -147.868.234
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-204.395.306 -222.466.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -204.395.306 -222.466.558
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.510.631 48.505.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.510.631 48.505.450
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -30.781.205 4.006.067
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.583.588 3.967.407
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84.477.920 20.159.381
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 84.477.920 20.159.381
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-338.685 2.410.912
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.132.513 -4.450.893
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.132.513 -4.450.893
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-38.736.387 -51.984.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.759.486 -2.852.204
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -49.759 -379.183
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -13.907.367 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
120.365.875 13.231.317
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -24.235.147
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
131.938.151 44.660.301
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 67.206
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 0 67.206
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.465.497 -13.309.930
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -14.905.709 -8.246.205
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -6.559.788 -5.063.725
Alınan Faiz
9.893.221 6.048.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.268.930 8.262.446
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.100.294 91.194.157
Kredilerden Nakit Girişleri
93.100.294 91.194.157
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-96.105.827 -77.762.893
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-96.105.827 -77.762.893
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.367.645 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
4.208.244 0
Ödenen Faiz
-8.103.996 -5.868.473
Alınan Faiz
0 699.655
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.643.946 -33.722.166
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.442.634 8.937.764
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.086.580 -24.784.402
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
113.862.423 151.339.600
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
179.949.003 126.555.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
179.949.003 113.874.141
Finansal Yatırımlar
203.587.634 324.713.372
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
203.587.634 324.713.372
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
17 203.587.634 324.713.372
Ticari Alacaklar
363.133.775 163.004.068
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 8.481.530 5.899.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 354.652.245 157.104.209
Diğer Alacaklar
3.271.563 2.598.756
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 2.021.255 324.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.250.308 2.274.505
Türev Araçlar
186.725 6.968.457
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
186.725 6.968.457
Stoklar
5 152.447.534 124.272.866
Peşin Ödenmiş Giderler
33.266.646 24.033.169
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33.266.646 24.033.169
Diğer Dönen Varlıklar
19.668.378 2.830.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19.668.378 2.830.678
ARA TOPLAM
955.511.258 762.295.507
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
955.511.258 762.295.507
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
833.200 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
833.200 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
17 833.200 0
Diğer Alacaklar
12.688 12.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.688 12.564
Maddi Duran Varlıklar
106.860.223 94.897.310
Arazi ve Arsalar
6 3.112.375 2.998.804
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6 286.218 310.304
Binalar
6 38.021.061 34.112.390
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 48.885.351 48.834.978
Taşıtlar
6 203.286 143.309
Mobilya ve Demirbaşlar
6 6.934.697 6.109.265
Özel Maliyetler
6 439.776 175.420
Taşıyıcı Bitkiler
0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6 8.181.451 1.696.260
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
6 796.008 516.580
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 11.902.198 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.834.017 22.854.065
Şerefiye
383.655 383.655
Diğer Haklar
8 1.184.609 868.864
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
8 18.088.942 18.480.817
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 6.176.811 3.120.729
Peşin Ödenmiş Giderler
530.100 179.989
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
530.100 179.989
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 15.125.187 130.683
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
161.097.613 118.074.611
TOPLAM VARLIKLAR
1.116.608.871 880.370.118
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.689.840 16.104.395
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.689.840 16.104.395
Banka Kredileri
17 30.998.678 16.104.395
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 4.691.162 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
233.355.405 168.307.972
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
233.355.405 168.307.972
Banka Kredileri
17 233.355.405 168.307.972
Ticari Borçlar
249.144.581 164.848.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.307.985 1.323.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 247.836.596 163.524.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.609.595 4.844.761
Diğer Borçlar
395.188 1.021.258
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
395.188 1.021.258
Türev Araçlar
3.035.773 5.847.561
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
3.035.773 5.847.561
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.902.552 5.241.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.902.552 5.241.237
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.375.861 1.125.737
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.014.517 10.439.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.714.590 3.335.564
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 10.299.927 7.104.413
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.332.662 2.331.519
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.332.662 2.331.519
ARA TOPLAM
558.855.974 380.112.534
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
558.855.974 380.112.534
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
246.523.134 284.097.443
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
246.523.134 284.097.443
Banka Kredileri
17 238.597.057 284.078.598
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 7.914.624 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.453 18.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.883.619 6.587.960
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
254.406.753 290.685.403
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
813.262.727 670.797.937
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
303.307.094 209.523.491
Ödenmiş Sermaye
11 39.600.000 39.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.937.116 -2.247.776
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.937.116 -2.247.776
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.937.116 -2.247.776
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.511.356 5.774.555
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.511.356 5.774.555
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.666.104 5.666.104
Yasal Yedekler
11 5.666.104 5.666.104
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
159.749.726 99.495.139
Net Dönem Karı veya Zararı
89.736.142 60.254.587
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.050 48.690
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
303.346.144 209.572.181
TOPLAM KAYNAKLAR
1.116.608.871 880.370.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 602.529.861 403.089.774 329.194.657 219.474.573
Satışların Maliyeti
-472.617.501 -317.615.011 -255.079.181 -170.394.649
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
129.912.360 85.474.763 74.115.476 49.079.924
BRÜT KAR (ZARAR)
129.912.360 85.474.763 74.115.476 49.079.924
Genel Yönetim Giderleri
-14.516.633 -9.931.196 -8.010.526 -4.997.605
Pazarlama Giderleri
-38.605.730 -25.196.607 -19.109.794 -13.215.440
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.882.590 -2.541.219 -1.453.372 -1.330.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.970.065 7.282.296 4.265.854 5.427.903
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.578.728 -6.207.457 -971.490 -2.050.905
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.298.744 48.880.580 48.836.148 32.913.376
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 51.910.329 37.502.616 17.759.660 19.208.460
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -16.121.920 -22.311.499 -1.985.582 -11.113.925
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
119.087.153 64.071.697 64.610.226 41.007.911
Finansman Giderleri
14 -28.003.235 -63.168.984 -14.132.289 -38.659.926
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
91.083.918 902.713 50.477.937 2.347.985
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.357.416 2.982.090 6.068.154 1.925.493
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -16.157.491 0 -2.995.217 1.113.450
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 14.800.075 2.982.090 9.063.371 812.043
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
89.726.502 3.884.803 56.546.091 4.273.478
DÖNEM KARI (ZARARI)
89.726.502 3.884.803 56.546.091 4.273.478
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.640 -23.449 67.084 -48.435
Ana Ortaklık Payları
89.736.142 3.908.252 56.479.007 4.321.913
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 16 2,26580000 0,09810000 1,42790000 0,10790000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-689.341 -55.823 46.297 69.452
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-883.770 -69.779 59.356 86.815
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
194.429 13.956 -13.059 -17.363
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
194.429 13.956 -13.059 -17.363
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.736.801 3.276.123 1.252.068 3.118.726
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.736.801 3.276.123 1.252.068 3.118.726
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.047.460 3.220.300 1.298.365 3.188.178
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.773.962 7.105.103 57.844.456 7.461.656
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
93.773.962 7.105.103 57.844.456 7.461.656http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781974


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4096 Değişim: -0,01%
Düşük 7,3975 25.01.2021 Yüksek 7,4238
Açılış: 7,4103
9,0229 Değişim: 0,00%
Düşük 8,9911 25.01.2021 Yüksek 9,0392
Açılış: 9,0228
441,85 Değişim: 0,00%
Düşük 441,13 25.01.2021 Yüksek 442,70
Açılış: 441,83
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.