KAP ***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 23:59
KAP ***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 1.177.291 -2.092 2.316.716 -5.151.089 9.652.907 19.233.941 29.431.890 156.659.564 239.714 156.899.278
Transferler
1.413.989 28.017.901 -29.431.890
Dönem Karı (Zararı)
17.806.489 17.806.489 -417.064 17.389.425
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
132.006 2.092 251.641 385.739 385.739
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
393.189 393.189
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 1.309.297 2.316.716 -4.899.448 11.066.896 47.251.842 17.806.489 174.851.792 174.851.792 215.839 175.067.631
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 1.027.761 -6.547.283 11.066.896 49.568.558 83.920.166 239.036.098 -460.938 238.575.160
Transferler
4.874.336 79.045.830 -83.920.166
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.035.129 -862.912 52.081.631 50.183.590 -354.260 49.829.330
Dönem Karı (Zararı)
52.081.631 52.081.631 -354.260 51.727.371
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.035.129 -862.912 -1.898.041 1.898.041
Sermaye Arttırımı
15.000.000 15.000.000 15.000.000
Kar Payları
-12.500.000 -12.500.000 -12.500.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-7.535.226 -7.535.226 -7.535.226
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
197.375.803 197.375.803 197.375.803
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-315.649 -315.649
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 -7.535.226 197.375.803 -7.368 -7.410.195 15.941.232 116.114.388 52.081.631 481.560.265 481.560.265 -1.130.847 480.429.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-367.517 29.560.465
Dönem Karı (Zararı)
59.190.225 23.776.964
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
59.190.225 23.776.964
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.803.370 26.504.580
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 15, 16, 30 10.552.913 8.331.117
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
227.832 951.794
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7, 31 1.068.475 776.513
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -840.643 175.281
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.011.397 11.514.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 6.005.814 2.076.520
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
24 16.005.583 9.437.686
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.948.409 5.707.900
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -10.237.457 -4.804.961
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 4.090.871 7.699.545
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.198.177 2.813.316
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.037.513 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.037.513 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.850 -437
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -2.850 -437
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-75.220.303 -10.011.518
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.472.745 -9.357.650
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.605.588 -4.688.291
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.307.318 -1.482.751
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.550.712 5.517.174
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.254.263 3.563.753
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
23.804.975 1.953.421
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.773.292 40.270.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -7.988.832 -4.457.712
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -3.288.832 -6.454.873
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7, 31 136.855 203.024
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.988.021 -11.894.658
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.187 31.912
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.187 31.912
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15, 16 -13.952.954 -8.456.444
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-41.254 -3.470.126
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
178.275.784 -17.524.993
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
197.375.803 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 197.375.803 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
27 15.000.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.535.226 0
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -7.535.226 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 40.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
17 0 40.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.000.000 -49.100.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -20.000.000 -49.100.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -3.161.099 -3.071.012
Ödenen Temettüler
-12.500.000 0
Ödenen Faiz
17 -412.150 -10.158.110
Alınan Faiz
9.508.456 4.804.129
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
163.920.246 140.814
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
163.920.246 140.814
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 123.907.457 72.323.796
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 287.827.703 72.464.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 288.977.559 124.328.312
Ticari Alacaklar
199.213.977 119.273.456
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.585.267 5.989.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 197.628.710 113.283.848
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
199.988 111.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 199.988 111.547
Türev Araçlar
18 1.164.675 127.162
Stoklar
9 67.764.618 35.318.387
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.010.345 1.311.851
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 3.288.832 6.454.873
Diğer Dönen Varlıklar
11 14.541.583 8.351.813
ARA TOPLAM
580.161.577 295.277.401
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
580.161.577 295.277.401
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
515.867 213.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 515.867 213.525
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 1.880.010 1.880.010
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 28.112.495 28.112.495
Maddi Duran Varlıklar
15 113.910.494 107.137.082
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 14.722.976 16.367.563
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 13.066.819 13.959.857
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 11.957.958 7.486.615
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
184.166.619 175.157.147
TOPLAM VARLIKLAR
764.328.196 470.434.548
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.841.127 24.990.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.841.127 24.990.668
Banka Kredileri
17 0 20.412.150
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 4.841.127 4.578.518
Ticari Borçlar
170.960.812 147.782.211
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 5.197.025 4.907.592
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19 165.763.787 142.874.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 1.625.061 1.154.932
Diğer Borçlar
96.625 52.400
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
44.225 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 52.400 52.400
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
44.285.722 22.486.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 44.285.722 22.486.220
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.479.486 10.568.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 5.918.617 9.012.743
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 17.560.869 1.555.286
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.864.330 1.916.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 14.864.330 1.916.084
ARA TOPLAM
260.153.163 208.950.544
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
260.153.163 208.950.544
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.473.754 12.826.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.473.754 12.826.731
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 11.473.754 12.826.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 12.271.861 10.082.113
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.745.615 22.908.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
283.898.778 231.859.388
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
481.560.265 239.036.098
Ödenmiş Sermaye
27 115.000.000 100.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -7.535.226 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 197.375.803 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.410.195 -6.547.283
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.410.195 -6.547.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.410.195 -6.547.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.368 1.027.761
Yabancı Para Çevrim Farkları
-7.368 1.027.761
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.941.232 11.066.896
Yasal Yedekler
27 15.941.232 11.066.896
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
116.114.388 49.568.558
Net Dönem Karı veya Zararı
52.081.631 83.920.166
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.130.847 -460.938
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
480.429.418 238.575.160
TOPLAM KAYNAKLAR
764.328.196 470.434.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 2.092 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 2.092 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.898.041 385.739 -1.359.421 310.329
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.829.330 17.775.164 26.286.204 15.836.470
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-354.260 -417.064 -136.899 -253.320
Ana Ortaklık Payları
50.183.590 18.192.228 26.423.103 16.089.790http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956624


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.819 Değişim: 0,38% Hacim : 31.935 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.806 25.11.2021 Yüksek 1.834
Açılış: 1.816
12,0058 Değişim: 0,05%
Düşük 11,9932 26.11.2021 Yüksek 12,0058
Açılış: 11,9998
13,4697 Değişim: 0,02%
Düşük 13,4535 26.11.2021 Yüksek 13,4711
Açılış: 13,4674
690,45 Değişim: 0,02%
Düşük 690,40 26.11.2021 Yüksek 690,45
Açılış: 690,40
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.