KAP ***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.05.2021 - 18:27
KAP ***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 -5.151.089 -5.151.089 -5.151.089 1.177.291 -2.092 -2.092 2.316.716 2.316.716 3.491.915 9.652.907 19.233.941 29.431.890 48.665.831 156.659.564 239.714 156.899.278
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
29.431.890 -29.431.890 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55.758 55.758 55.758 17.560 2.092 2.092 19.652 0 2.027.028 2.027.028 2.102.438 -163.743 1.938.695
Dönem Karı (Zararı)
0 2.027.028 2.027.028 2.027.028 -163.743 1.863.285
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
55.758 55.758 55.758 17.560 2.092 2.092 19.652 75.410 75.410
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
466.914 466.914
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -5.095.331 -5.095.331 -5.095.331 1.194.851 0 0 2.316.716 2.316.716 3.511.567 9.652.907 48.665.831 2.027.028 50.692.859 158.762.002 542.885 159.304.887
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 0 -6.547.283 -6.547.283 -6.547.283 1.027.761 0 0 0 0 1.027.761 11.066.896 49.568.559 83.920.166 133.488.724 239.036.098 -460.938 238.575.160
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
83.920.166 -83.920.166 -7.563.427 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-538.620 -538.620 24.299.107 24.299.107 23.760.487 -217.360 23.543.127
Dönem Karı (Zararı)
24.299.107 24.299.107 24.299.107 -217.360 24.081.747
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-538.620 -538.620 -538.620 -538.620
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-7.535.226 -7.535.226 -7.535.226
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-315.649 -315.649
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -7.535.226 -6.547.283 -6.547.283 -6.547.283 489.141 0 0 0 489.141 11.066.896 133.488.725 24.299.107 157.787.832 255.261.360 -993.947 254.267.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.073.509 -5.494.146
Dönem Karı (Zararı)
23.972.990 2.878.730
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23.972.990 2.878.730
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
540.678 4.851.309
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 15, 16, 30 5.189.021 4.329.612
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
756.391 431.796
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7, 31 798.266 353.374
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -41.875 78.422
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.659.827 -3.120.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -4.737.969 -3.058.831
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23 78.142 -61.268
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
416.470 3.209.563
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -1.888.482 -675.205
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 2.149.278 3.884.768
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
155.674
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.161.377
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.161.377
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 437
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 0 437
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.455.265 -13.118.321
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.474.807 -29.852.150
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.801.392 -6.458.176
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.542.958 -8.575.412
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.363.892 31.767.417
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.580.671 -1.253.500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17.944.563 33.020.917
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.941.597 -5.388.282
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -131.912 -105.864
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.281.023 1.590.116
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.235.260 3.793.222
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6, 15, 16 -14.045.763 -2.203.106
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-127.028 -2.194.631
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -1.585.788 -1.571.317
Ödenen Faiz
17 -429.722 -1.298.519
Alınan Faiz
1.888.482 675.205
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.481.560 -6.098.661
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.481.560 -6.098.661
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 123.907.457 72.323.796
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 97.425.897 66.225.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 97.676.904 124.328.312
Ticari Alacaklar
138.949.996 119.273.456
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.480.348 5.989.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 137.469.648 113.283.848
Diğer Alacaklar
111.547 111.547
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 111.547 111.547
Türev Araçlar
1.161.377 127.162
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
18 1.161.377 127.162
Stoklar
9 52.161.654 35.318.387
Peşin Ödenmiş Giderler
9.636.134 1.311.851
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.636.134 1.311.851
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 131.913 6.454.873
Diğer Dönen Varlıklar
10.436.911 8.351.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 10.436.911 8.351.813
ARA TOPLAM
310.266.436 295.277.401
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
310.266.436 295.277.401
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
213.525 213.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 213.525 213.525
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 1.880.010 1.880.010
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 28.112.495 28.112.495
Maddi Duran Varlıklar
15 110.392.751 107.137.082
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 15.971.385 16.367.563
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 13.260.965 13.959.857
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 10.657.905 7.486.615
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
180.489.036 175.157.147
TOPLAM VARLIKLAR
490.755.472 470.434.548
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.288.645 24.990.668
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.288.645 24.990.668
Banka Kredileri
17 20.407.425 20.412.150
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 4.881.220 4.578.518
Ticari Borçlar
145.239.253 147.782.211
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 4.661.656 4.907.592
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19 140.577.597 142.874.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 1.721.135 1.154.932
Diğer Borçlar
52.400 52.400
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
52.400 52.400
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.611.849 22.486.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 22.611.849 22.486.220
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.127.399 10.568.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 3.493.971 9.012.743
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 1.633.428 1.555.286
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.757.731 1.916.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 12.757.731 1.916.084
ARA TOPLAM
212.798.412 208.950.544
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
212.798.412 208.950.544
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.826.731 12.826.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.826.731 12.826.731
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 12.826.731 12.826.731
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.862.916 10.082.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 10.862.916 10.082.113
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.689.647 22.908.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
236.488.059 231.859.388
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
255.261.360 239.036.098
Ödenmiş Sermaye
27 100.000.000 100.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -7.535.226 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.547.283 -6.547.283
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.547.283 -6.547.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.547.283 -6.547.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
489.141 1.027.761
Yabancı Para Çevrim Farkları
489.141 1.027.761
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.066.896 11.066.896
Yasal Yedekler
27 11.066.896 11.066.896
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
133.488.725 49.568.558
Net Dönem Karı veya Zararı
24.299.107 83.920.166
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-993.947 -460.938
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
254.267.413 238.575.160
TOPLAM KAYNAKLAR
490.755.472 470.434.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
143.097.931 79.105.022
Satışların Maliyeti
-89.720.837 -51.057.162
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.377.094 28.047.860
BRÜT KAR (ZARAR)
53.377.094 28.047.860
Genel Yönetim Giderleri
-12.118.139 -7.842.027
Pazarlama Giderleri
-20.428.225 -14.878.674
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-790.364 -480.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.388.567 6.327.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-23.334.802 -7.841.806
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.094.131 3.332.809
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.625 437
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.096.756 3.333.246
Finansman Gelirleri
8.559.332 3.465.502
Finansman Giderleri
-2.683.098 -3.920.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.972.990 2.878.731
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
108.757 -1.015.447
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.062.533 -1.761.123
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.171.290 745.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.081.747 1.863.284
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.081.747 1.863.284
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-217.360 -163.743
Ana Ortaklık Payları
24.299.107 2.027.027
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 55.758
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 55.758
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-538.620 19.652
Yabancı Para Çevrim Farkları
-538.620 17.560
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-538.620 17.560
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 2.092
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 2.092
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-538.620 75.410
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.543.127 1.938.694
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-217.360 -163.743
Ana Ortaklık Payları
23.760.487 2.102.437http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936622


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.406 Değişim: 0,48% Hacim : 13.137 Mio.TL Son veri saati : 17:26
Düşük 1.394 03.08.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.402
8,4240 Değişim: 0,91%
Düşük 8,2921 03.08.2021 Yüksek 8,4455
Açılış: 8,3479
9,9998 Değişim: 0,77%
Düşük 9,8542 03.08.2021 Yüksek 10,0427
Açılış: 9,9231
490,50 Değişim: 0,77%
Düşük 482,54 03.08.2021 Yüksek 492,46
Açılış: 486,73
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.