KAP ***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2021 - 16:16
KAP ***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
124.000 126.511 -77 18.093 908.683 -447.638 729.572 729.572
Transferler
0 0 0 0 -447.638 447.638 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 174 0 0 18.106 18.280 18.280
Dönem Sonu Bakiyeler
124.000 126.511 97 18.093 461.045 18.106 747.852 747.852
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
620.000 128.601 -128 18.093 461.045 -12.910 1.214.701 1.214.701
Transferler
0 0 0 0 -12.910 12.910 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -218 0 0 256.328 256.110 256.110
Dönem Sonu Bakiyeler
620.000 128.601 -346 18.093 448.135 256.328 1.470.811 1.470.811


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
228.557 135.742
Dönem Karı (Zararı)
256.328 18.106
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-66.672 48.120
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 2.510 958
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
587 1.337
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 587 1.337
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.910 1.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
436 219
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
159 791
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-6.505 6
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-42.163 44.391
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-64.124 -1.382
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10.597 46.575
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
11.380 260
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-16 -1.062
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.826 4.072
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.461 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.998 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -23.463 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
939 -3.654
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
11 939 -3.654
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
39.239 69.712
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.897 96.486
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-107.969 -167.106
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.251 79.052
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
157.854 61.280
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
228.895 135.938
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-338 -196
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.687 -10.085
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-28.675 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
174 323
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 174 323
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -7.159 -10.408
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.027 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.331 -151.831
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.332 -106.665
Ödenen Faiz
-10.561 -46.548
Alınan Faiz
46.224 1.382
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
190.201 -26.174
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
190.201 -26.174
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
428.371 44.439
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
618.572 18.265


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 618.572 428.371
Finansal Yatırımlar
5 52.138 0
Ticari Alacaklar
176.941 117.273
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 13.888 15.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 163.053 102.243
Diğer Alacaklar
1.517 1.563
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.517 1.563
Stoklar
7 678.803 576.422
Peşin Ödenmiş Giderler
128.887 22.063
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 128.887 22.063
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.011
Diğer Dönen Varlıklar
38.272 37.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 38.272 37.379
ARA TOPLAM
1.696.141 1.183.071
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.696.141 1.183.071
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 2.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 2.132
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 121.317 122.261
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 546.231 532.206
Maddi Duran Varlıklar
13 14.364 12.451
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 51 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
681.963 669.057
TOPLAM VARLIKLAR
2.378.104 1.852.128
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.032 34.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.032 34.478
Banka Kredileri
10 19.885 32.298
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 1.147 2.180
Ticari Borçlar
116.379 64.144
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 76.161 26.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
40.218 37.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.a 1.241 599
Diğer Borçlar
15.637 2.448
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 0 677
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.637 1.771
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
737.096 502.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 737.096 502.291
Kısa Vadeli Karşılıklar
167 67
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14.a 167 67
ARA TOPLAM
891.552 604.027
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
891.552 604.027
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.997 18.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.997 18.883
Banka Kredileri
10 5.844 18.883
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 153 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
n Uzun Vadeli Karşılıklar
14.b 703 356
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14.b 9.041 14.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.741 33.400
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
907.293 637.427
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.470.811 1.214.701
Ödenmiş Sermaye
16.a 620.000 620.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16.b 128.601 128.601
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-346 -128
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-346 -128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.c -346 -128
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.d 18.093 18.093
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.e 448.135 461.045
Net Dönem Karı veya Zararı
256.328 -12.910
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.470.811 1.214.701
TOPLAM KAYNAKLAR
2.378.104 1.852.128


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 493.450 192.301 421.609 76.676
Satışların Maliyeti
3 -280.540 -109.870 -229.591 -50.957
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
212.910 82.431 192.018 25.719
BRÜT KAR (ZARAR)
212.910 82.431 192.018 25.719
Genel Yönetim Giderleri
-23.265 -8.544 -7.024 -2.625
Pazarlama Giderleri
-4.860 -5.531 -3.693 -532
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.627 5.932 12.299 2.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-22.131 -7.433 -11.565 -2.613
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
182.281 66.855 182.035 22.384
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 25.461 0 25.461 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -939 3.654 3.419 2.739
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
206.803 70.509 210.915 25.123
Finansman Gelirleri
70.193 1.429 25.038 819
Finansman Giderleri
-20.668 -53.832 -13.083 -3.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
256.328 18.106 222.870 22.809
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
256.328 18.106 222.870 22.809
DÖNEM KARI (ZARARI)
256.328 18.106 222.870 22.809
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
256.328 18.106 222.870 22.809
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-218 174 -141 91
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-218 174 -141 91
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-218 174 -141 91
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
256.110 18.280 222.729 22.900
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
256.110 18.280 222.729 22.900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973223


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.876 Değişim: 1,00% Hacim : 20.938 Mio.TL Son veri saati : 15:52
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,4483 Değişim: 1,06%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5409
Açılış: 13,3069
15,3127 Değişim: 1,65%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3788
Açılış: 15,064
770,35 Değişim: 1,18%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,65
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.