KAP ***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 20:52
KAP ***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
124.000 126.511 -19 18.093 764.452 144.231 1.177.268 1.177.268
Transferler
0 0 0 0 144.231 -144.231 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -58 0 0 -447.638 -447.696 -447.696
Dönem Sonu Bakiyeler
124.000 126.511 -77 18.093 908.683 -447.638 729.572 729.572
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
124.000 126.511 -77 18.093 908.683 -447.638 729.572 729.572
Transferler
0 0 0 0 -447.638 447.638 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -51 0 0 -12.910 -12.961 -12.961
Sermaye Arttırımı
496.000 0 0 0 0 0 496.000 496.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 2.090 0 0 0 0 2.090 2.090
Dönem Sonu Bakiyeler
620.000 128.601 -128 18.093 461.045 -12.910 1.214.701 1.214.701


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.910 665.426
Dönem Karı (Zararı)
-12.910 -447.638
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.095 60.905
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 1.585 667
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.680 -5.436
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.680 -5.436
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.346 4.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.b 104 141
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.268 4.349
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14.c -26 17
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
39.758 112.811
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -9.056 -469
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 49.547 115.202
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18 229 1.183
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
18 -962 -3.105
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.072 1.835
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.854 -1.064
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-33.132 -52.415
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -33.132 -52.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
53.829 1.052.267
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
130.614 278.312
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-161.046 649.511
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.251 26.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.010 97.861
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.014 665.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14.b -104 -108
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.763 -1.987
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
323 579
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
323 579
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -12.086 -2.566
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
343.785 -624.188
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.090 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.090 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-113.831 -509.472
Ödenen Faiz
-49.530 -115.185
Alınan Faiz
9.056 469
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
496.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
383.932 39.251
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
383.932 39.251
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 44.439 5.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
428.371 44.439


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 428.371 44.439
Ticari Alacaklar
117.273 241.185
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 15.030 72.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 102.243 168.615
Stoklar
6 576.422 420.026
Peşin Ödenmiş Giderler
22.083 63.682
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 22.083 63.682
Diğer Dönen Varlıklar
38.922 16.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 38.922 16.700
ARA TOPLAM
1.183.071 786.032
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.183.071 786.032
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
22 2.132 4.727
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 122.261 119.426
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 532.206 494.424
Maddi Duran Varlıklar
12 12.451 2.271
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 7 9
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
669.057 620.857
TOPLAM VARLIKLAR
1.852.128 1.406.889
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 1.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 1.731
Banka Kredileri
9 0 1.731
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.478 73.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.478 73.695
Banka Kredileri
9 32.298 73.445
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 2.180 250
Ticari Borçlar
64.144 35.855
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 26.689 11.294
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37.455 24.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.a 599 372
Diğer Borçlar
2.195 1.227
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
677 578
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.518 649
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
502.291 465.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 502.291 465.182
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
253 268
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
253 268
ARA TOPLAM
603.960 578.330
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
603.960 578.330
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.883 87.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.883 87.694
Banka Kredileri
9 18.883 87.694
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.584 11.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.a 423 400
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13.a 14.161 10.893
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.467 98.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
637.427 677.317
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.214.701 729.572
Ödenmiş Sermaye
15.a 620.000 124.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.b 128.601 126.511
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-128 -77
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-128 -77
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.c -128 -77
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.d 18.093 18.093
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.e 461.045 908.683
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.910 -447.638
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.214.701 729.572
TOPLAM KAYNAKLAR
1.852.128 1.406.889


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 269.034 747.299
Satışların Maliyeti
3 -217.043 -1.030.232
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.991 -282.933
BRÜT KAR (ZARAR)
51.991 -282.933
Genel Yönetim Giderleri
16 -12.872 -15.129
Pazarlama Giderleri
16 -5.616 -1.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 6.882 102.669
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -8.120 -9.177
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.265 -205.771
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 33.132 52.415
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 2.854 1.064
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
68.251 -152.292
Finansman Gelirleri
20 9.103 9.463
Finansman Giderleri
20 -90.264 -304.809
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.910 -447.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.910 -447.638
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.910 -447.638
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.910 -447.638
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-51 -58
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51 -58
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-51 -58
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.961 -447.696
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.961 -447.696http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914270


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: -1,65% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.374 09.04.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.413
8,1734 Değişim: 0,23%
Düşük 8,1551 12.04.2021 Yüksek 8,1832
Açılış: 8,1551
9,7357 Değişim: 0,33%
Düşük 9,7009 12.04.2021 Yüksek 9,7452
Açılış: 9,7032
456,99 Değişim: -0,07%
Düşük 456,90 12.04.2021 Yüksek 458,78
Açılış: 457,31
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.