KAP ***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2020 - 18:26
KAP ***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
124.000 126.511 -19 18.093 764.452 144.231 1.177.268 1.177.268
Transferler
0 0 0 0 144.231 -144.231 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 87 0 0 -11.950 -11.863 -11.863
Dönem Sonu Bakiyeler
124.000 126.511 68 18.093 908.683 -11.950 1.165.405 1.165.405
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
124.000 126.511 -77 18.093 908.683 -447.638 729.572 729.572
Transferler
0 0 0 0 -447.638 447.638 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 112 0 0 15.243 15.355 15.355
Dönem Sonu Bakiyeler
124.000 126.511 35 18.093 461.045 15.243 744.927 744.927


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.458 49.746
Dönem Karı (Zararı)
15.243 -11.950
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.000 38.322
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 168 166
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
900 390
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
900 390
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
774 802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
58 72
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
720 681
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4 49
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.582 30.061
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-406 -68
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27.705 27.014
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
218 6.012
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-935 -2.897
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.072 3.222
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -496 3.681
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.746 23.374
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
55.470 -57.664
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-55.508 15.651
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
56.297 13.653
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.994 1.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-123 30
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65 30
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-60.934 20.725
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.019 29.750
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.978 29.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-41 22
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.497 49.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-39 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-823 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
323 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
323 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.146 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.146 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.123 -49.020
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -37
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-45.851 -22.037
Ödenen Faiz
-27.678 -27.014
Alınan Faiz
406 68
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.488 726
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.488 726
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.439 5.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.951 5.914


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.951 44.439
Ticari Alacaklar
187.192 241.185
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 59.684 72.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 127.508 168.615
Stoklar
6 474.229 418.721
Peşin Ödenmiş Giderler
7.385 63.682
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.385 63.682
Diğer Dönen Varlıklar
19.678 16.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 19.678 16.700
ARA TOPLAM
695.435 784.727
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
695.435 784.727
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.132 4.727
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 2.132 4.727
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 119.928 119.426
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 494.424 494.424
Maddi Duran Varlıklar
12 4.233 3.576
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 7 9
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
620.724 622.162
TOPLAM VARLIKLAR
1.316.159 1.406.889
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.879 1.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.879 1.731
Banka Kredileri
9 1.879 1.731
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
75.728 73.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
75.728 73.695
Banka Kredileri
9 74.985 73.445
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 743 250
Ticari Borçlar
31.926 35.855
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 6.719 11.294
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
25.207 24.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.a 249 372
Diğer Borçlar
1.289 1.227
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
593 578
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
696 649
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
404.248 465.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 404.248 465.182
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
227 268
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
227 268
ARA TOPLAM
515.546 578.330
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
515.546 578.330
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.736 87.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.736 87.694
Banka Kredileri
9 43.287 87.694
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 449 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.a 337 400
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.613 10.893
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13.a 11.613 10.893
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.686 98.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
571.232 677.317
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
744.927 729.572
Ödenmiş Sermaye
15.a 124.000 124.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.b 126.511 126.511
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
35 -77
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35 -77
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.c 35 -77
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.d 18.093 18.093
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.e 461.045 908.683
Net Dönem Karı veya Zararı
15.243 -447.638
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
744.927 729.572
TOPLAM KAYNAKLAR
1.316.159 1.406.889


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 109.377 40.419
Satışların Maliyeti
3 -54.807 -40.023
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.570 396
BRÜT KAR (ZARAR)
54.570 396
Genel Yönetim Giderleri
-3.186 -3.432
Pazarlama Giderleri
-4.767 -150
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.708 372
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.474 -213
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.851 -3.027
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 496 -3.681
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.347 -6.708
Finansman Gelirleri
425 40.630
Finansman Giderleri
-31.529 -45.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.243 -11.950
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.243 -11.950
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.243 -11.950
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.243 -11.950
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
112 87
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
112 87
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
112 87
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.355 -11.863
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.355 -11.863http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847416


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: 1,81% Hacim : 34.355 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.387
16,3600 Değişim: -0,03%
Düşük 16,3150 26.05.2022 Yüksek 16,3661
Açılış: 16,3646
17,4774 Değişim: 0,05%
Düşük 17,4514 26.05.2022 Yüksek 17,4982
Açılış: 17,4695
974,82 Değişim: 0,01%
Düşük 972,52 26.05.2022 Yüksek 975,64
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.