KAP ***KIPA*** KİPA TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2018 - 19:23
KAP ***KIPA*** KİPA TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KIPA*** KİPA TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.332.682 45.669 871.638 47 2.213 240.000 -969.169 -214.295 1.308.785 0 1.308.785
Transferler
-5.876 663 -208.419 214.295 663 0 663
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-86.986 -86.986 0 -86.986
Dönem Sonu Bakiyeler
1.332.682 45.669 865.762 710 2.213 240.000 -1.177.588 -86.986 1.222.462 0 1.222.462
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.332.682 45.669 985.719 709 2.213 -916.533 -100.013 1.350.446 0 1.350.446
Transferler
-3.871 -96.142 100.013
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-89.379 -89.379 0 -89.379
Dönem Sonu Bakiyeler
1.332.682 45.669 981.848 709 2.213 -1.012.675 -89.379 1.261.067 0 1.261.067


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
88.901 106.958
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 26.090 27.695
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.042 11.162
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.325 946
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -4.367 10.216
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.618 28.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.804 23.185
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 7.814 8.378
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.072
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
50.145 39.078
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.118 -1.897
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30.626 24.406
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23.637 19.613
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-3.044
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-938 1.469
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.972 -937
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.972 -937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
35.565 105.486
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.798 -4.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.798 -4.178
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.196 3.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.196 3.600
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 60.127 -117.557
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.929 229.113
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.929 229.113
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.497 -5.492
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.497 -5.492
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.087 125.458
Ödenen Faiz
-26.610 -19.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.289 -11.213
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-4.989 -7.365
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
30.552 -37.654
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.095 1.725
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.095 1.725
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.611 -39.379
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -18.611 -39.379
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 44.068
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.615 -23.529
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-6.492
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-6.492
Ödenen Faiz
-30.733 -18.934
Alınan Faiz
4.118 1.897
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.136 26.084
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.136 26.084
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
100.402 49.166
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.538 75.250


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 102.538 100.402
Ticari Alacaklar
26.957 12.484
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 183 8
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
26.774 12.476
Diğer Alacaklar
31.756 32.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31.756 32.249
Stoklar
5 327.167 382.927
Peşin Ödenmiş Giderler
6 15.015 15.042
Diğer Dönen Varlıklar
5.390 2.415
ARA TOPLAM
508.823 545.519
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
44.068
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
508.823 589.587
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.190 1.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.190 1.168
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
39.510 39.510
Maddi Duran Varlıklar
7 1.847.016 1.856.897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.819 23.713
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 24.819 23.713
Peşin Ödenmiş Giderler
6 13.852 13.132
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.926.387 1.934.420
TOPLAM VARLIKLAR
2.435.210 2.524.007
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 375.954 375.997
Ticari Borçlar
599.456 598.499
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 191.710 93.696
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
407.746 504.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.955 20.727
Diğer Borçlar
9.975 4.123
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.975 4.123
Ertelenmiş Gelirler
4.322 4.462
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.682 35.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.639 2.894
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 34.043 32.285
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.691 12.398
ARA TOPLAM
1.047.035 1.051.385
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.047.035 1.051.385
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
2.582 2.481
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.582 2.481
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.698 13.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.698 13.928
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
104.828 105.767
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.108 122.176
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.174.143 1.173.561
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.261.067 1.350.446
Ödenmiş Sermaye
11 1.332.682 1.332.682
Sermaye Düzeltme Farkları
11 45.669 45.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
982.557 986.428
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
982.557 986.428
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
981.848 985.719
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
709 709
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 2.213 2.213
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.012.675 -916.533
Net Dönem Karı veya Zararı
-89.379 -100.013
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.261.067 1.350.446
TOPLAM KAYNAKLAR
2.435.210 2.524.007


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.053.125 1.201.983 555.391 663.170
Satışların Maliyeti
12 -785.410 -898.598 -406.844 -489.289
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
267.715 303.385 148.547 173.881
BRÜT KAR (ZARAR)
267.715 303.385 148.547 173.881
Genel Yönetim Giderleri
-8.523 -61.747 -2.871 -21.421
Pazarlama Giderleri
-278.480 -265.153 -144.531 -144.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 5.981 12.727 3.214 9.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -39.406 -36.787 -16.621 -35.674
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-52.713 -47.575 -12.262 -18.920
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 3.972 937 3.972 5
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-172 -24
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-48.913 -46.638 -8.314 -18.915
Finansman Gelirleri
264 492 210 488
Finansman Giderleri
-41.669 -39.371 -22.010 -21.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-90.318 -85.517 -30.114 -39.698
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
939 -1.469 469 -731
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
939 -1.469 469 -731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-89.379 -86.986 -29.645 -40.429
DÖNEM KARI (ZARARI)
-89.379 -86.986 -29.645 -40.429
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-89.379 -86.986 -29.645 -40.429
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp (Tam TL) 17 -0,06700000 -0,06530000 -0,02220000 -0,03030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 663 0 663
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
829 829
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-166 -166
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-166 -166
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 663 0 663
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-89.379 -86.323 -29.645 -39.766
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-89.379 -86.323 -29.645 -39.766http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701274


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.