KAP ***KIPA*** KİPA TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 18:19
KAP ***KIPA*** KİPA TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KIPA*** KİPA TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.332.682 45.669 871.638 47 2.213 240.000 -969.169 -214.295 1.308.785 0 1.308.785
Transferler
-2.952 -214.295 214.295
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.564 -46.564 0 -46.564
Dönem Sonu Bakiyeler
1.332.682 45.669 868.686 47 2.213 240.000 -1.180.512 -46.564 1.262.221 0 1.262.221
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.332.682 45.669 985.719 709 2.213 -916.533 -100.013 1.350.446 0 1.350.446
Transferler
-1.935 -98.078 100.013
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.735 -59.735 0 -59.735
Dönem Sonu Bakiyeler
1.332.682 45.669 983.784 709 2.213 -1.014.611 -59.735 1.290.711 0 1.290.711


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-86.868 40.859
Dönem Karı (Zararı)
-59.735 -46.564
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-59.735 -46.564
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.300 29.403
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 13.425 13.711
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.066 8.150
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.221 641
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.845 7.509
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.638 -3.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.999 1.104
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.639 -251
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -4.845
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.492 11.728
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.994 -471
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14.541 12.199
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
13 10.945 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-469 738
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 148 -932
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 148 -932
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-64.628 57.666
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.963 -1.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.963 -1.509
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.129 -2.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.129 -2.064
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4 30.152 -77.708
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.563 119.288
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-78.563 119.288
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.125 19.659
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.125 19.659
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-73.063 40.505
Ödenen Faiz
-10.754 0
Alınan Faiz
1.994 471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.607 -117
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -2.438 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
38.412 230
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.298 1.674
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.298 1.674
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -5.886 -1.444
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.025 -41.831
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -32.691
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -32.691
Ödenen Faiz
-14.025 -9.140
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-62.481 -742
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-62.481 -742
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 100.402 49.166
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 37.921 48.424


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 37.921 100.402
Ticari Alacaklar
13.227 12.484
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 19 8
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
13.208 12.476
Diğer Alacaklar
31.293 32.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31.293 32.249
Stoklar
4 350.930 382.927
Peşin Ödenmiş Giderler
5 17.216 15.042
Diğer Dönen Varlıklar
3.588 2.415
ARA TOPLAM
454.175 545.519
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 44.068
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
454.175 589.587
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.190 1.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.190 1.168
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 39.510 39.510
Maddi Duran Varlıklar
7 1.850.102 1.856.897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.592 23.713
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 22.592 23.713
Peşin Ödenmiş Giderler
5 12.786 13.132
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.926.180 1.934.420
TOPLAM VARLIKLAR
2.380.355 2.524.007
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 376.514 375.997
Ticari Borçlar
520.128 598.499
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 130.684 93.696
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
389.444 504.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.267 20.727
Diğer Borçlar
7.693 4.123
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.693 4.123
Ertelenmiş Gelirler
5 4.467 4.462
Kısa Vadeli Karşılıklar
37.821 35.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.402 2.894
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 34.419 32.285
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.187 12.398
ARA TOPLAM
965.077 1.051.385
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
965.077 1.051.385
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
2.456 2.481
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.456 2.481
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.813 13.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.813 13.928
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
105.298 105.767
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.567 122.176
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.089.644 1.173.561
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.290.711 1.350.446
Ödenmiş Sermaye
15 1.332.682 1.332.682
Sermaye Düzeltme Farkları
15 45.669 45.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
984.493 986.428
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
984.493 986.428
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
983.784 985.719
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
709 709
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 2.213 2.213
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.014.611 -916.533
Net Dönem Karı veya Zararı
-59.735 -100.013
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.290.711 1.350.446
TOPLAM KAYNAKLAR
2.380.355 2.524.007


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 497.734 538.813
Satışların Maliyeti
11 -378.566 -409.309
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
119.168 129.504
BRÜT KAR (ZARAR)
119.168 129.504
Genel Yönetim Giderleri
-5.652 -40.326
Pazarlama Giderleri
-133.949 -120.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.767 3.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -22.785 -1.119
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-40.451 -28.662
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 932
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -148
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-40.599 -27.730
Finansman Gelirleri
54
Finansman Giderleri
-19.659 -18.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-60.204 -45.826
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
469 -738
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
469 -738
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-59.735 -46.564
DÖNEM KARI (ZARARI)
-59.735 -46.564
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-59.735 -46.564
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp (Tam TL) 17 -0,04480000 -0,03490000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-59.735 -46.564
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-59.735 -46.564http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679514


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4513 Değişim: -0,05%
Düşük 8,4492 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,2699 Değişim: -0,01%
Düşük 10,2499 17.05.2021 Yüksek 10,2734
Açılış: 10,2709
501,60 Değişim: 0,09%
Düşük 500,56 17.05.2021 Yüksek 501,61
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.