" />

KAP ***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2022 - 20:47
KAP ***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -913.774 5.228.249 -58.850.302 3.878.313 80.791.661 1.141.461 81.933.122
Transferler
3.878.313 -3.878.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.214 1.540.396 1.567.610 630.198 2.197.808
Dönem Karı (Zararı)
1.540.396 1.540.396 641.065 2.181.461
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.214 27.214 -10.867 16.347
Kar Payları
-365.132 -365.132
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -886.560 5.228.249 -54.971.989 1.540.396 82.359.271 1.406.527 83.765.798
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -886.560 5.228.249 -54.971.989 1.540.396 82.359.271 1.406.527 83.765.798
Transferler
1.540.396 -1.540.396
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-359.349 24.101.349 23.742.000 865.650 24.607.650
Dönem Karı (Zararı)
24.101.349 24.101.349 1.060.728 25.162.077
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-359.349 -359.349 -195.078 -554.427
Kar Payları
-609.425 -609.425
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -1.245.909 5.228.249 -53.431.593 24.101.349 106.101.271 1.662.752 107.764.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.397.942 -1.049.068
Dönem Karı (Zararı)
25.162.077 2.181.461
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-18.128.993 -2.069.223
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 392.289 129.323
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
987.881 2.024.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
151.563 476.168
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
545.799
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
836.318 1.002.345
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 -952.819 -843.327
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.378.903 -3.048.924
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10,25 -13.378.903 -3.048.924
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 782.114 432.697
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.845.354 -730.774
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.321.740 -137.160
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.523.614 -593.614
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
25 -114.201 -32.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
821.454 2.515.405
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -2.063.350 1.113.110
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -135.282 1.337.916
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.184.499 651.318
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 2.876.268 -218.787
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.450.639 -413.536
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.203 -31.209
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-23.119 76.593
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.854.538 2.627.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-956.719 -263.645
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-588.678 -686.889
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.911.199 -2.726.177
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
288.936 3.202.823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 5.509.027 137.830
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -2.058.705 -73.621
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.138.614 3.138.614
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.300.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
284.805 808.814
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-237.500
Ödenen Temettüler
-609.425 -91.283
Alınan Faiz
1.131.730 900.097
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.971.683 2.962.569
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.971.683 2.962.569
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.572.694 10.610.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.544.377 13.572.694


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.545.438 13.580.293
Finansal Yatırımlar
5 15.975.726 13.912.376
Ticari Alacaklar
4.288.475 3.828.709
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,30 2.526 56.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.285.949 3.772.285
Diğer Alacaklar
730.175 166.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 730.175 166.160
Stoklar
9 619 2.956.583
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.082.229 610.103
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 579.328 804.233
Diğer Dönen Varlıklar
14 873.615 638.522
ARA TOPLAM
41.075.605 36.496.979
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.075.605 36.496.979
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
297.163 507.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 297.163 507.446
Diğer Alacaklar
274.085 360.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 274.085 360.820
Stoklar
9 1.504.793 1.425.097
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 74.875.827 56.811.924
Maddi Duran Varlıklar
12 1.953.541 1.414.466
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.345.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 164.782 15.265
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 499.242 368.243
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.915.416 60.903.261
TOPLAM VARLIKLAR
122.991.021 97.400.240
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
225.207
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
225.207
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 225.207
Ticari Borçlar
4.860.592 3.409.953
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,30 594 577.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.859.998 2.832.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.237.616 1.094.671
Diğer Borçlar
332.163 489.818
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,30 273.849
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 332.163 215.969
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 327.576 350.695
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.495.535 2.568.802
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 2.495.535 2.568.802
ARA TOPLAM
9.478.689 7.913.939
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.478.689 7.913.939
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.265.112
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.265.112
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.265.112
Diğer Borçlar
284.868 369.361
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 284.868 369.361
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.198.329 5.351.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 2.081.329 2.232.528
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
20 1.117.000 3.118.614
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.748.309 5.720.503
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.226.998 13.634.442
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
106.101.271 82.359.271
Ödenmiş Sermaye
22 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 91.449.175 91.449.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.245.909 -886.560
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.245.909 -886.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.245.909 -886.560
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-53.431.593 -54.971.989
Net Dönem Karı veya Zararı
24.101.349 1.540.396
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 1.662.752 1.406.527
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
107.764.023 83.765.798
TOPLAM KAYNAKLAR
122.991.021 97.400.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 61.043.046 49.780.650
Satışların Maliyeti
23 -48.493.300 -39.283.261
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.549.746 10.497.389
BRÜT KAR (ZARAR)
12.549.746 10.497.389
Genel Yönetim Giderleri
24 -11.312.713 -10.565.847
Pazarlama Giderleri
24 -729.769 -860.291
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 19.782.739 3.741.250
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -3.549.737 -3.076.063
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.740.266 -263.562
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 2.319.821 1.491.779
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.060.087 1.228.217
Finansman Gelirleri
27 8.606.847 2.400.025
Finansman Giderleri
27 -1.722.743 -1.014.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.944.191 2.614.158
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-782.114 -432.697
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -813.583 -580.511
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 31.469 147.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.162.077 2.181.461
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.162.077 2.181.461
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.060.728 641.065
Ana Ortaklık Payları
24.101.349 1.540.396
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar(Zarar) 28 0,60250000 0,03850000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-554.427 16.347
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -653.957 10.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
99.530 5.545
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
99.530 5.545
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-554.427 16.347
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.607.650 2.197.808
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
865.650 630.198
Ana Ortaklık Payları
23.742.000 1.567.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002592


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: -0,88% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
32,8451 Değişim: 0,12%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 32,8621
Açılış: 32,8069
35,6969 Değişim: 0,27%
Düşük 35,5796 25.07.2024 Yüksek 35,7185
Açılış: 35,6018
2.531,05 Değişim: 0,07%
Düşük 2.525,51 25.07.2024 Yüksek 2.533,96
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.