KAP ***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2021 - 18:54
KAP ***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -332.039 5.228.249 -70.202.665 3.509.310 79.087.378 79.087.378
Transferler
3.509.310 -3.509.310
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
92.615 -687.234 -594.619 -594.619
Dönem Karı (Zararı)
-687.234 -687.234 -687.234
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
92.615 92.615 92.615
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -239.424 5.228.249 -66.693.355 -687.234 78.492.759 78.492.759
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -239.513 5.228.249 -66.693.355 1.227.900 80.353.804 80.353.804
Transferler
1.227.900 -1.227.900
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-106.776 5.188.689 5.081.913 5.081.913
Dönem Karı (Zararı)
5.188.689 5.188.689 5.188.689
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-106.776 -106.776 -106.776
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -400.289 5.228.249 -65.465.455 5.188.689 85.435.717 85.435.717


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.728.939 -4.022.372
Dönem Karı (Zararı)
5.188.689 -687.234
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.432.394 -308.213
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 129.827 51.010
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-131.339 902.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-454.216 50.401
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 224 77.160
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
322.653 775.163
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.020.467 -480.244
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.020.467 -480.244
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.321.740 -730.438
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.321.740 -136.824
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -593.614
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -88.675 -51.265
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.009.544 -1.468.711
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 4.215.802 -1.128.898
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-854.180 176.345
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
182.574 -140.378
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 2.876.887 -181.643
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -382.937 -113.838
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.602 -80.299
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.765.839 -2.464.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-673.811 -195.125
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.363.089 -1.363.089
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.833.781 3.275.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 5.509.027 136.824
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -42.808
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.138.614
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.300.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
996.712 542.196
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-95.000
Alınan Faiz
1.091.712 542.196
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
891.870 -204.738
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
891.870 -204.738
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.236.782 8.142.287
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.128.652 7.937.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.129.650 8.244.381
Finansal Yatırımlar
5 9.696.574 13.912.376
Ticari Alacaklar
7 1.476.722 380.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.476.722 380.457
Diğer Alacaklar
866.885 1.184.691
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,17 285.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 866.885 899.665
Stoklar
8 2.956.583
Peşin Ödenmiş Giderler
473.970 496.257
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
473.970 496.257
Diğer Dönen Varlıklar
9 796.249 638.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 796.249 638.522
ARA TOPLAM
22.440.050 27.813.267
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.440.050 27.813.267
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 205.341 205.341
Ticari Alacaklar
353.812 507.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 353.812 507.446
Diğer Alacaklar
21.659 21.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.659 21.869
Stoklar
8 1.504.794 1.425.097
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 66.111.924 56.811.924
Maddi Duran Varlıklar
11 2.411.140 1.252.417
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.550 3.889
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
70.611.220 60.227.983
TOPLAM VARLIKLAR
93.051.270 88.041.250
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 548.080
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
548.080
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 548.080
Ticari Borçlar
239.808 622.749
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,17 17.501 556.798
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 222.307 65.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 160.018 141.660
Diğer Borçlar
96.860 143.816
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 96.860 143.816
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.493.984 2.568.802
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.493.984 2.568.802
ARA TOPLAM
3.538.750 3.477.027
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.538.750 3.477.027
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.853.254
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.853.254
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.853.254
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.223.549 4.210.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 70.554 1.091.805
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.152.995 3.118.614
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.076.803 4.210.419
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.615.553 7.687.446
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.435.717 80.353.804
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
91.456.689 91.456.689
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
9.427.834 9.427.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-400.289 -293.513
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-400.289 -293.513
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-400.289 -293.513
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-65.465.455 -66.693.355
Net Dönem Karı veya Zararı
5.188.689 1.227.900
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.435.717 80.353.804
TOPLAM KAYNAKLAR
93.051.270 88.041.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 5.791.991 1.962.692 893.873 718.527
Satışların Maliyeti
19 -3.087.124 -183.596 -101.161 -52.928
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.704.867 1.779.096 792.712 665.599
BRÜT KAR (ZARAR)
2.704.867 1.779.096 792.712 665.599
Genel Yönetim Giderleri
-2.679.005 -3.120.858 -1.533.976 -924.670
Pazarlama Giderleri
-731.368 -823.893 -203.769 -261.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 4.487.432 674.586 4.410.844 -41.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.571.544 -1.989.784 -366.265 -662.941
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.210.382 -3.480.853 3.099.546 -1.225.248
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.445.303 1.300.319 209.242 265.841
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.655.685 -2.180.534 3.308.788 -959.407
Finansman Gelirleri
21 3.296.826 1.525.732 954.301 999.282
Finansman Giderleri
21 -763.822 -32.432 -397.576
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.188.689 -687.234 3.865.513 39.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.188.689 -687.234 3.865.513 39.875
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.188.689 -687.234 3.865.513 39.875
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.188.689 -687.234 3.865.513 39.875
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar(Zarar) 22 0,12970000 0,01720000 0,09660000 0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-106.776 92.615 -35.180 28.508
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -106.776 92.615 -35.180 28.508
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-106.776 92.615 -35.180 28.508
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.081.913 -594.619 3.830.333 68.383
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.081.913 -594.619 3.830.333 68.383http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974939


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.