KAP ***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 - 18:17
KAP ***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -332.039 5.228.249 -70.202.665 3.509.310 79.087.378 79.087.378
Transferler
3.509.310 -3.509.310 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
64.107 -727.109 -663.002 -663.002
Dönem Karı (Zararı)
-727.109 -727.109 -727.109
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
64.107 64.107 64.107
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -267.932 5.228.249 -66.693.355 -727.109 78.424.376 78.424.376
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -293.513 5.228.249 -66.693.355 1.227.900 80.353.804 80.353.804
Transferler
1.227.900 -1.227.900
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.596 1.323.176 1.251.580 1.251.580
Dönem Karı (Zararı)
1.323.176 1.323.176 1.323.176
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.596 -71.596 -71.596
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -365.109 5.228.249 -65.465.455 1.323.176 81.605.384 81.605.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.091 -3.822.418
Dönem Karı (Zararı)
1.323.176 -727.109
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-673.079 -627.822
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 27.118 34.323
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-102.845 621.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-427.796 65.007
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 2.298 27.260
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
322.653 529.561
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-604.235 -447.190
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -604.235 -447.190
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.378 -730.438
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.378 -136.824
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -593.614
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20 18.261 -106.345
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.408.894 -982.283
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 409.431 -423.824
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.729.996 47.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
327.811 -198.563
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 2.876.886 -142.382
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -404.911 -243.536
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.327 -20.978
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.058.991 -2.337.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-673.811 -122.115
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.363.089 -1.363.089
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.516 3.275.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 11.932 136.824
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -17.448
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.138.614
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
601.502 508.436
Alınan Faiz
601.502 508.436
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
618.077 -38.544
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
618.077 -38.544
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.236.782 8.142.287
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.854.859 8.103.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.865.189 8.244.381
Finansal Yatırımlar
5 13.502.945 13.912.376
Ticari Alacaklar
2.133.049 380.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.133.049 380.457
Diğer Alacaklar
1.538.754 1.184.691
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-17 634.299 285.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 904.455 899.665
Stoklar
0 2.956.583
Peşin Ödenmiş Giderler
387.178 496.257
Diğer Dönen Varlıklar
9 65.936 638.522
ARA TOPLAM
26.493.051 27.813.267
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.493.051 27.813.267
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 205.341 205.341
Ticari Alacaklar
464.292 507.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 464.292 507.446
Diğer Alacaklar
21.660 21.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.660 21.869
Stoklar
8 1.504.794 1.425.097
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 56.811.924 56.811.924
Maddi Duran Varlıklar
11 1.242.611 1.252.417
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.471 3.889
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.254.093 60.227.983
TOPLAM VARLIKLAR
86.747.144 88.041.250
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
217.838 622.749
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-17 59.477 556.798
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 158.361 65.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 103.831 141.660
Diğer Borçlar
111.318 143.816
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 111.318 143.816
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.292.505 2.568.802
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.292.505 2.568.802
ARA TOPLAM
1.725.492 3.477.027
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.725.492 3.477.027
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.416.268 4.210.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 61.793 1.091.805
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.354.475 3.118.614
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.416.268 4.210.419
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.141.760 7.687.446
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
81.605.384 80.353.804
Ödenmiş Sermaye
18 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
91.456.689 91.456.689
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
9.427.834 9.427.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-365.109 -293.513
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-365.109 -293.513
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-365.109 -293.513
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-65.465.455 -66.693.355
Net Dönem Karı veya Zararı
1.323.176 1.227.900
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
81.605.384 80.353.804
TOPLAM KAYNAKLAR
86.747.144 88.041.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 4.898.118 1.244.165 711.983 405.725
Satışların Maliyeti
19 -2.985.963 -130.668 -15.060 -119.289
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.912.155 1.113.497 696.923 286.436
BRÜT KAR (ZARAR)
1.912.155 1.113.497 696.923 286.436
Genel Yönetim Giderleri
-1.145.029 -2.196.188 22.313 -1.086.115
Pazarlama Giderleri
-527.599 -562.058 -276.426 -239.628
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 76.588 715.987 3.322 644.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.205.279 -1.326.843 -1.408.879 -601.392
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.889.164 -2.255.605 -962.747 -996.437
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.236.061 1.034.478 78.852 278.134
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-653.103 -1.221.127 -883.895 -718.303
Finansman Gelirleri
21 2.342.525 526.450 1.257.345 294.841
Finansman Giderleri
21 -366.246 -32.432 -347.308 -32.432
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.323.176 -727.109 26.142 -455.894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.323.176 -727.109 26.142 -455.894
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.323.176 -727.109 26.142 -455.894
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.323.176 -727.109 26.142 -455.894
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar(Zarar) 22 0,03310000 -0,01820000 0,00070000 0,01140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-71.596 64.107 -185.001 -52.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -71.596 64.107 -185.001 -52.500
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-71.596 64.107 -185.001 -52.500
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.251.580 -663.002 -158.859 -508.394
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.251.580 -663.002 -158.859 -508.394http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959066


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.