KAP ***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.03.2019 - 17:49
KAP ***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -89.169 -186.041 -275.210 724.790 724.790
Transferler
-186.041 186.041
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.494 -61.494 -61.494 -61.494
Dönem Karı (Zararı)
-61.494 -61.494 -61.494 -61.494
Sermaye Arttırımı
350.000 350.000 350.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 1.350.000 -275.210 -61.494 -336.704 1.013.296 1.013.296
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 1.350.000 -275.210 -61.494 -336.704 1.013.296 1.013.296
Transferler
-61.494 61.494
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.284 66.284 66.284 66.284
Dönem Karı (Zararı)
66.284 66.284 66.284 66.284
Dönem Sonu Bakiyeler
15 1.350.000 -336.704 66.284 -270.420 1.079.580 1.079.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
332.380 -393.875
Dönem Karı (Zararı)
66.284 -61.494
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
66.284 -61.494
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-93.724 -88.555
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 9.985 12.963
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -48.093 -70.185
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -48.093 -70.185
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-53.329 -30.961
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-53.329 -30.961
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -2.287 -372
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
309.937 -313.959
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 206.494 -148.228
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 208.284 -148.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.790 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 123.253 -191.042
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.866 9.251
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 20.866 9.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.464 1.372
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 37.534 4.673
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
49.480 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.946 4.673
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.674 10.015
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-81.674 10.015
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
282.497 -464.008
Alınan Faiz
19 48.093 70.185
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 1.790 -52
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-364.100 -124.500
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
17.900 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-382.000 -124.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 350.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 350.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 350.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.720 -168.375
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.720 -168.375
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
82.137 250.512
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 50.417 82.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 50.417 82.137
Finansal Yatırımlar
4 572.890 155.461
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
572.890 155.461
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 572.890 155.461
Diğer Alacaklar
7 13.122 219.616
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 7.744 216.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.378 3.588
Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.967 12.596
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.967 12.596
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8-20 0 1.790
Diğer Dönen Varlıklar
13 84.844 3.170
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5 83.410 2.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 1.434 188
ARA TOPLAM
735.240 474.770
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
735.240 474.770
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 9.500 9.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.500 9.500
Maddi Duran Varlıklar
10 11.309 17.992
Mobilya ve Demirbaşlar
10 10.576 16.859
Özel Maliyetler
10 733 1.133
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 694 3.996
Bilgisayar Yazılımları
11 694 3.996
Peşin Ödenmiş Giderler
9 426.826 551.450
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 80.014 67.481
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 346.812 483.969
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.627 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
449.956 582.938
TOPLAM VARLIKLAR
1.185.196 1.057.708
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 44.278 23.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 44.278 23.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 6.090 4.080
Diğer Borçlar
7 49.707 12.173
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 49.480 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 227 12.173
ARA TOPLAM
100.075 39.665
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.075 39.665
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 5.541 4.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 5.541 4.087
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 0 660
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.541 4.747
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
105.616 44.412
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.079.580 1.013.296
Ödenmiş Sermaye
15 1.350.000 1.350.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-336.704 -275.210
Net Dönem Karı veya Zararı
66.284 -61.494
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.079.580 1.013.296
TOPLAM KAYNAKLAR
1.185.196 1.057.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 25.792 2.982
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.792 2.982
BRÜT KAR (ZARAR)
25.792 2.982
Genel Yönetim Giderleri
17 -70.759 -208.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 62.658 76.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.787 -2.566
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.904 -132.051
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.904 -132.051
Finansman Gelirleri
19 48.093 70.185
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.997 -61.866
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.287 372
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 2.287 372
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
66.284 -61.494
DÖNEM KARI (ZARARI)
66.284 -61.494
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
66.284 -61.494
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 21 49,10000000 -46,31000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.284 -61.494
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
66.284 -61.494http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749706


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.529 Değişim: 0,09% Hacim : 30.181 Mio.TL Son veri saati : 17:06
Düşük 1.519 02.03.2021 Yüksek 1.537
Açılış: 1.526
7,3332 Değişim: 0,51%
Düşük 7,2702 02.03.2021 Yüksek 7,3631
Açılış: 7,296
8,8289 Değişim: 0,44%
Düşük 8,7606 02.03.2021 Yüksek 8,8492
Açılış: 8,7904
407,79 Değişim: 0,89%
Düşük 400,31 02.03.2021 Yüksek 409,14
Açılış: 404,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.