KAP ***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 17:26
KAP ***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 1.000.000 -89.169 -186.041 -275.210 724.790 724.790
Transferler
-186.041 186.041 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-63.922 -63.922 -63.922 -63.922
Dönem Karı (Zararı)
-63.922 -63.922 -63.922 -63.922
Sermaye Arttırımı
350.000 350.000 350.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 1.350.000 -275.210 -63.922 -339.132 1.010.868 1.010.868
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 1.350.000 -275.210 -61.494 -336.704 1.013.296 1.013.296
Transferler
-61.494 61.494
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
59.321 59.321 59.321 59.321
Dönem Karı (Zararı)
59.321 59.321 59.321 59.321
Dönem Sonu Bakiyeler
15 1.350.000 -336.704 59.321 -227.383 1.072.617 1.072.617


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.033 -280.601
Dönem Karı (Zararı)
59.321 -63.922
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
59.321 -63.922
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-72.228 -31.081
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 5.602 6.481
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -27.468 -39.191
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-27.468 -39.191
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-52.433
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-52.433
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 2.071 1.629
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-75.594 -224.737
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.348 -136.666
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -16.348 -136.666
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -3.788 -127.249
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 14.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.017 6.510
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.947 4.668
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -11.947 4.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.528 13.185
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-45.528 13.185
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-88.501 -319.740
Alınan Faiz
19 27.468 39.191
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 -52
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
17.900
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
17.900
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 350.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
350.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
350.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.133 69.399
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.133 69.399
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
82.137 250.512
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 39.004 319.911


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 39.004 82.137
Finansal Yatırımlar
189.994 155.461
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
189.994 155.461
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 189.994 155.461
Diğer Alacaklar
235.964 219.616
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 232.376 216.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.588 3.588
Peşin Ödenmiş Giderler
14.344 12.596
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 14.344 12.596
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8-20 1.790 1.790
Diğer Dönen Varlıklar
48.698 3.170
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 48.481 2.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 217 188
ARA TOPLAM
529.794 474.770
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
529.794 474.770
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.500 9.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.500 9.500
Maddi Duran Varlıklar
14.650 17.992
Mobilya ve Demirbaşlar
10 13.717 16.859
Özel Maliyetler
10 933 1.133
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.736 3.996
Bilgisayar Yazılımları
11 1.736 3.996
Peşin Ödenmiş Giderler
553.490 551.450
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 67.481 67.481
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 486.009 483.969
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
579.376 582.938
TOPLAM VARLIKLAR
1.109.170 1.057.708
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
23.412 23.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 23.412 23.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 5.658 4.080
Diğer Borçlar
226 12.173
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 226 12.173
ARA TOPLAM
29.296 39.665
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.296 39.665
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.526 4.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.526 4.087
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 2.731 660
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.257 4.747
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.553 44.412
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.072.617 1.013.296
Ödenmiş Sermaye
15 1.350.000 1.350.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-336.704 -275.210
Net Dönem Karı veya Zararı
59.321 -61.494
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.072.617 1.013.296
TOPLAM KAYNAKLAR
1.109.170 1.057.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 6.022
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.022
BRÜT KAR (ZARAR)
6.022
Genel Yönetim Giderleri
17 -26.571 -138.673 -13.139 -99.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 54.673 39.755 53.273 34.173
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -200 -2.566 -2.526
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.924 -101.484 40.134 -67.381
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.924 -101.484 40.134 -67.381
Finansman Gelirleri
19 27.468 39.191 14.913 31.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
61.392 -62.293 55.047 -36.347
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.071 -1.629 -2.403 -1.735
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.071 -1.629 -2.403 -1.735
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
59.321 -63.922 52.644 -38.082
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.321 -63.922 52.644 -38.082
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
59.321 -63.922 52.644 -38.082
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazaç(Zarar) 21 43,94100000 -48,94500000 38,99600000 28,20900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.321 -63.922 52.644 -38.082
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
59.321 -63.922 52.644 -38.082http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701498


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: 0,00% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4787 Değişim: 0,05%
Düşük 13,4122 24.01.2022 Yüksek 13,5153
Açılış: 13,4717
15,2954 Değişim: 0,16%
Düşük 15,2395 24.01.2022 Yüksek 15,3407
Açılış: 15,2716
795,22 Değişim: 0,21%
Düşük 791,19 24.01.2022 Yüksek 797,30
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.