KAP ***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

02.02.2021 - 19:44
KAP ***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
45.000 0 0 1.844 0 0 0 -276 0 0 0 0 40.583 0 65.344 0 152.495
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
45.000 0 0 1.844 0 0 0 -276 0 0 0 0 40.583 0 65.344 0 152.495
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 -94 0 0 0 -9.340 0 0 59.349 0 49.915
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.344 0 -65.344 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.344 0 -65.344 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000 0 0 1.844 0 0 0 -370 0 0 0 -9.340 105.927 0 59.349 0 202.410
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
45.000 0 0 1.844 0 0 0 -370 0 0 0 -9.340 105.927 0 59.349 0 202.410
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
45.000 0 0 1.844 0 0 0 -370 0 0 0 -9.340 105.927 0 59.349 0 202.410
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 7.763 0 0 31.906 0 39.729
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.349 0 -59.349 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.349 0 -59.349 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000 0 0 1.844 0 0 0 -310 0 0 0 -1.577 165.273 0 31.906 0 242.139


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15 411.288 443.064
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
15 411.288 443.064
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
375.448 414.491
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
35.840 28.573
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-329.984 -373.726
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-283.088 -317.221
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-606 -566
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-25.675 -40.449
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-20.615 -15.490
BRÜT KAR (ZARAR)
81.304 69.338
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -40.567 -31.659
Personel Giderleri
-12.970 -13.056
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-255 -208
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-27.342 -18.395
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
40.737 37.679
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
17 39.043 91.581
Bankalardan Alınan Faizler
14.297 22.698
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 21.174
Kambiyo İşlemleri Karı
200 31.390
Diğer
24.546 16.319
KARŞILIK GİDERLERİ
16 -25.155 -25.881
Özel Karşılıklar
5 -15.417 -23.338
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
5 -9.738 -2.529
Diğer
16 0 -14
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -9.789 -28.835
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-9.788 -17.563
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1 -11.272
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
44.836 74.544
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.836 74.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
18 -12.930 -15.195
Cari Vergi Karşılığı
-16.844 -16.693
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.914 1.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
31.906 59.349
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
22 31.906 59.349
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.906 59.349
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-96.054 108.157
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
389.949 443.338
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-454.867 -348.679
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
35.840 28.573
Elde Edilen Diğer Kazançlar
14.759 19.930
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 20.668 6.274
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
16 -12.970 -13.056
Ödenen Vergiler
-10.696 -13.103
Diğer
-78.737 -15.120
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-13.300 -67.469
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-887.496 279.426
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.504 -8.958
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
361 2.468
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
845.841 -310.000
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
35.498 -30.405
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-109.354 40.688
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
6,7 -112 -179
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-112 -179
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 90.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
288.577 -256.767
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
288.577 -166.767
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
179.111 -126.258
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
34.413 160.671
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 213.524 34.413


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14 31.906 59.349
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
7.823 -9.434
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
60 -94
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
76 -118
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 -16 24
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.763 -9.340
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
10.003 -11.974
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.240 2.634
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.729 49.915


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 213.849 213.849 34.419 34.419
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.951.101 2.951.101 2.079.227 2.079.227
Faktoring Alacakları
0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0
Finansman Kredileri
5 2.931.092 2.931.092 2.026.221 2.026.221
Tüketici Kredileri
1.507.216 1.507.216 1.098.576 1.098.576
Kredi Kartları
0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
1.423.876 1.423.876 927.645 927.645
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
5 74.408 74.408 112.656 112.656
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -54.399 -54.399 -59.650 -59.650
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 2.703 2.703 2.583 2.583
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 1.950 1.950 886 886
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
10.804 10.804 13.180 13.180
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
999 999 0 0
DİĞER AKTİFLER
9 25.810 25.810 19.675 19.675
ARA TOPLAM
3.207.216 3.207.216 2.149.970 2.149.970
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
8 1.003 1.003 568 568
Satış Amaçlı
1.003 1.003 568 568
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.208.219 3.208.219 2.150.538 2.150.538
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
4 2.508.379 2.508.379 1.610.376 1.610.376
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
2.829 2.829 2.468 2.468
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 286.576 286.576 193.181 193.181
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
11 1.971 1.971 11.974 11.974
KARŞILIKLAR
12 35.188 35.188 28.423 28.423
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.503 1.503 1.496 1.496
Genel Karşılıklar
30.057 21.696 21.696
Diğer Karşılıklar
3.628 3.628 5.231 5.231
CARİ VERGİ BORCU
18 16.844 16.844 16.693 16.693
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
18 0 0 659 659
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 114.293 114.293 84.354 84.354
ARA TOPLAM
2.966.080 2.966.080 1.948.128 1.948.128
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
242.139 242.139 202.410 202.410
Ödenmiş Sermaye
14 45.000 45.000 45.000 45.000
Sermaye Yedekleri
1.844 1.844 1.844 1.844
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.844 1.844 1.844 1.844
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-310 -310 -370 -370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.577 -1.577 -9.340 -9.340
Kar Yedekleri
165.276 165.276 105.927 105.927
Yasal Yedekler
31.801 31.801 31.801 31.801
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
133.475 133.475 74.126 74.126
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zarar
31.906 31.906 59.349 59.349
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
31.906 31.906 59.349 59.349
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.208.219 3.208.219 2.150.538 2.150.538


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
5 3.562.738 0 3.562.738 2.462.883 0 2.462.883
VERİLEN TEMİNATLAR
10 279 0 279 284 0 284
TAAHHÜTLER
10 80.135 0 80.135 361.342 0 361.342
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
80.135 0 80.135 361.342 0 361.342
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
80.135 0 80.135 361.342 0 361.342
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
90.000 0 90.000 90.000 0 90.000
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
90.000 0 90.000 90.000 0 90.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
90.000 0 90.000 90.000 0 90.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
10 120 0 120 120 0 120
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
33.272 0 3.733.272 2.914.629 0 2.914.629http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907095


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.546 Değişim: 0,29% Hacim : 8.660 Mio.TL Son veri saati : 11:46
Düşük 1.546 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,5676 Değişim: 0,47%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,5740
Açılış: 7,532
8,9971 Değişim: 0,19%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,0058
Açılış: 8,98
412,78 Değişim: 0,36%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 414,75
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.