KAP ***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

25.07.2018 - 18:12
KAP ***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
31.431 30.674 15.349 15.100
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
162 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
162 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
202
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-40 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-40
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.593 30.674 15.349 15.100


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000 1.844 -74 25.025 20.880 4.145 55.327 55.327 127.122
Yeni Bakiye
45.000 1.844 -74 25.025 20.880 4.145 55.327 55.327 127.122
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
30.674 30.674 30.674
Kar Dağıtımı
55.327 921 54.406 -55.327 -55.327 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
55.327 921 54.406 -55.327 -55.327
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000 1.844 -74 80.352 21.801 58.551 30.674 30.674 157.796
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000 1.844 -147 30.352 26.801 3.551 60.231 60.231 137.280
Yeni Bakiye
45.000 1.844 -147 30.352 26.801 3.551 60.231 60.231 137.280
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
162 162
Dönem Net Karı (Zararı)
31.431 31.431 31.431
Kar Dağıtımı
60.231 60.231 0 -60.231 -60.231
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
60.231 60.231 0 -60.231 -60.231
Diğer
-1 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000 1.844 15 90.582 26.801 63.781 31.431 31.431 168.872


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
79.359 9.585
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
214.685 173.805
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-134.421 -157.826
Alınan Ücret ve Komisyonlar
18.082 17.096
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.765 10.939
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 3.020 2.443
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-13.155 -5.277
Ödenen Vergiler
-8.927 -3.381
Diğer
-5.690 -28.214
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-33.889 -36.223
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
403 84.581
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
9.287 15.481
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 -104.712
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-43.579 -31.573
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
45.470 -26.638
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-62 22
Diğer
-149 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-211 22
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-141.777 -56.556
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-141.777 -56.556
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-96.518 -83.172
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 150.040 134.799
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 53.522 51.627


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16 232.610 190.085 117.041 94.548
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
16 232.610 190.085 117.041 94.548
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
214.528 172.989 107.800 85.813
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
18.082 17.096 9.241 8.735
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-178.054 -138.106 -90.549 -68.026
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-138.666 -110.075 -69.988 -54.815
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-30.221 -18.833 -16.048 -8.658
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-9.167 -9.198 -4.513 -4.553
BRÜT KAR (ZARAR)
54.556 51.979 26.492 26.522
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -13.508 -12.446 -6.731 -7.440
Personel Giderleri
-5.811 -5.277 -2.686 -2.592
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-353 -95 -239 -69
Genel İşletme Giderleri
-7.344 -7.074 -3.806 -4.779
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
41.048 39.533 19.761 19.082
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
18 15.450 10.243 7.201 3.503
Bankalardan Alınan Faizler
4.746 1.948 2.824 861
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
5.765 0 3.274 -788
Türev Finansal İşlemlerden
5.765 0 3.274 -788
Kambiyo İşlemleri Karı
1.710 4.304 879
Diğer
3.229 3.991 1.103 2.551
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
-7.031 -7.533 -3.434 -3.239
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.829 -5.651 -3.700 -1.038
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-1.477 1.655 -1.477
Kambiyo İşlemleri Zararı
-8.829 -4.174 -5.355 439
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
40.638 36.592 19.828 18.308
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.638 36.592 19.828 18.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
19 -9.207 -5.918 -4.479 -3.208
Cari Vergi Karşılığı
-9.076 -7.467 -4.497 -4.282
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-131 0 0 -475
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 1.549 18 1.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
31.431 30.674 15.349 15.100
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
31.431 30.674 15.349 15.100
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
31.431 30.674 15.349 15.100
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 36.618 36.618 31.075 31.075
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 5.650 0 5.650
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 5.650 5.650
BANKALAR
4 16.905 2 16.907 119.089 0 119.089
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Yurt İçi
0 0
Yurt Dışı
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Yurt İçi
0 0
Yurt Dışı
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
6 2.646.667 0 2.646.667 2.642.481 0 2.642.481
Tüketici Kredileri
1.483.908 1.483.908 1.567.734 1.567.734
Kredi Kartları
0 0
Taksitli Ticari Krediler
1.162.759 1.162.759 1.074.747 1.074.747
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0
DİĞER ALACAKLAR
7 1.849 1.849 8.220 8.220
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6 26.904 0 26.904 26.230 0 26.230
Takipteki Faktoring Alacakları
0 0
Takipteki Finansman Kredileri
70.895 70.895 66.210 66.210
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0
Özel Karşılıklar (-)
-43.991 -43.991 -39.980 -39.980
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 244 244 226 226
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 1.012 0 1.012 1.045 0 1.045
Şerefiye
0 0
Diğer
1.012 1.012 1.045 1.045
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
15.118 15.118 15.881 15.881
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
5.023 5.023 12.225 12.225
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
19 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
3.422 3.422 2.996 178 3.174
ARA TOPLAM
2.753.762 2 2.753.764 2.865.118 178 2.865.296
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
10 517 0 517 672 0 672
Satış Amaçlı
517 517 672 672
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
AKTİF TOPLAMI
2.754.279 2 2.754.281 2.865.790 178 2.865.968
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
5 1.897.703 1.897.703 2.016.643 39.962 2.056.605
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0
Diğer
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5 512.370 0 512.370 460.779 0 460.779
Bonolar
0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0
Tahviller
512.370 512.370 460.779 460.779
DİĞER BORÇLAR
13 1.989 1.989 4.858 4.858
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
13 11.000 11.000 11.055 11.055
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
14 4.089 4.089 6.328 6.328
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
32.617 0 32.617 31.930 0 31.930
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.293 1.293 940 940
Diğer Karşılıklar
12 31.324 31.324 30.990 30.990
ERTELENMİŞ GELİRLER
13 114.658 114.658 139.369 139.369
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
19 9.076 9.076 16.028 16.028
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
19 1.907 1.907 1.736 1.736
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0
ARA TOPLAM
2.585.409 0 2.585.409 2.688.726 39.962 2.728.688
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ÖZKAYNAKLAR
168.872 0 168.872 137.280 0 137.280
Ödenmiş Sermaye
15 45.000 45.000 45.000 45.000
Sermaye Yedekleri
15 1.844 0 1.844 1.844 0 1.844
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.844 1.844 1.844 1.844
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
15 15 -147 -147
Kar Yedekleri
90.582 0 90.582 30.352 0 30.352
Yasal Yedekler
26.801 26.801 26.801 26.801
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
63.781 63.781 3.551 3.551
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
31.431 0 31.431 60.231 0 60.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 0
Net Dönem Karı veya Zararı
31.431 31.431 60.231 60.231
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
PASİF TOPLAMI
2.754.281 0 2.754.281 2.826.006 39.962 2.865.968


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
6 3.135.571 3.135.571 3.068.049 3.068.049
VERİLEN TEMİNATLAR
11 337 337 280 280
TAAHHÜTLER
11 57.739 57.739 90.992 0 90.992
Cayılamaz Taahhütler
0
Cayılabilir Taahhütler
57.739 57.739 90.992 0 90.992
Kiralama Taahhütleri
0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
57.739 57.739 90.992 90.992
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
11 0 0 0 29.000 37.719 66.719
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 29.000 37.719 66.719
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 29.000 37.719 66.719
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0
Futures Alım Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET KIYMETLER
120 120 120 120
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
3.193.767 0 3.193.767 3.188.441 37.719 3.226.160http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697685


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.