KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:39
KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929
Transferler
0 0 0 533.562 16.660.973 -17.194.535 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 271.952 0 -127.298 11.057.061 11.201.715 2.514.238 13.715.953
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 11.057.061 11.057.061 2.256.106 13.313.167
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 271.952 0 -127.298 0 144.654 258.132 402.786
Kar Payları
0 0 0 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 -4.355.304 0 0 35.551.540 0 31.196.236 16.868.558 48.064.794
Dönem Sonu Bakiyeler
13 19.750.000 31.066.576 -144.918 2.979.089 66.632.040 11.057.061 131.339.848 60.821.828 192.161.676
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 19.750.000 31.066.576 -515.833 3.223.068 77.367.356 30.489.433 161.380.600 67.440.724 228.821.324
Transferler
0 0 0 43.473.503 -12.984.070 -30.489.433 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 398.137 0 0 -10.830.817 -10.432.680 2.982.908 -7.449.772
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 -10.830.817 -10.830.817 2.838.278 -7.992.539
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 398.137 0 0 0 398.137 144.630 542.767
Kar Payları
0 0 0 0 -996.713 0 -996.713 0 -996.713
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 1 0 0 0 1 -2 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
13 19.750.000 31.066.576 -117.695 46.696.571 63.386.573 -10.830.817 149.951.208 70.423.630 220.374.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.592.967 13.844.942
Dönem Karı (Zararı)
-7.992.539 13.313.167
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.992.539 13.313.167
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.318.085 10.993.179
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 17.805.860 12.951.196
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 2.135.683 1.946.316
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.002.952 1.435.146
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
573.747 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
940.668 1.096.249
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.381.684 -585.079
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
807.788 1.035.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
807.788 1.035.864
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 -96.734 -4.685.904
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -3.332.638 -6.884.911
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 3.235.904 2.199.007
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -542.767 -402.786
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -542.767 -402.786
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 2.038
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 2.038
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-5.593.788 3.277.755
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-197.957 -2.890.269
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -241.031
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -241.031
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.264.133 -9.461.404
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 37.896.326 -399.018
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 4.299.045 -5.373.089
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 67.422 3.199.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-7 4.231.623 -8.572.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
146.834 63.871
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
255.174 -153.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-108.340 217.306
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
8 -17.871.486 -3.982.537
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
8 -17.871.486 -3.982.537
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-358.366 -2.413.348
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
58.563 -4.591.338
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.562.080 7.115.786
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -9.562.080 7.115.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.459.582 286.067
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
8 -5.378.096 -272.673
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
8 -5.378.096 -272.673
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-667.396 976.979
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-443.201 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-224.195 976.979
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
294.917 -511.939
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.602.781 -9.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.343.509 -350.631
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-439.882 -396.086
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.783.391 45.455
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.589.679 14.844.942
Ödenen Temettüler
-996.712 -1.000.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.780.905 42.397.853
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 79.916.274
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -17.429.550
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 37.791 719.624
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 37.791 378.944
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 340.680
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -28.818.696 -20.808.495
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.415.982 -1.746.936
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -26.402.714 -19.061.559
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.378.405 13.326.779
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 9.671.619 16.529.693
Kredilerden Nakit Girişleri
6 9.600.355 16.515.448
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 71.264 14.245
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -13.645.211 -5.365.834
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -13.645.211 -5.314.029
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 0 -51.805
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.501.547 -2.522.984
Ödenen Faiz
-3.235.904 -2.199.007
Alınan Faiz
3.332.638 6.884.911
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.566.343 69.569.574
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.566.343 69.569.574
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.066.969 27.146.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.500.626 96.716.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.500.626 28.066.969
Finansal Yatırımlar
5 1.734.494 2.234.257
Ticari Alacaklar
3-7 46.992.958 51.292.003
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 0 67.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 46.992.958 51.224.581
Diğer Alacaklar
3-9 460.121 575.147
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-9 262.935 518.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 197.186 57.038
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
8 30.202.414 12.330.928
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
8 30.202.414 12.330.928
Stoklar
763.877 405.511
Peşin Ödenmiş Giderler
5.607.038 5.286.778
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
242.105 401.583
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.364.933 4.885.195
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.190 33.269
Diğer Dönen Varlıklar
732.941 279.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
732.941 279.980
ARA TOPLAM
100.014.659 100.504.842
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
100.014.659 100.504.842
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 48.664.687 86.061.250
Diğer Alacaklar
17.994 49.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.994 49.802
Maddi Duran Varlıklar
11 6.303.089 5.322.194
Taşıtlar
1.771.599 1.921.614
Mobilya ve Demirbaşlar
4.068.524 3.163.056
Özel Maliyetler
462.966 237.524
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.112.361 3.916.377
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 141.560.578 129.741.210
Şerefiye
64.740.544 64.740.544
Markalar
538.889 576.389
Bilgisayar Yazılımları
10.089 16.994
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
76.167.638 64.406.583
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
103.418 700
Peşin Ödenmiş Giderler
8.582 387.405
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.582 387.405
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9.920.562 1.218.365
Diğer Duran Varlıklar
1.460 1.460
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.460 1.460
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
210.589.313 226.698.063
TOPLAM VARLIKLAR
310.603.972 327.202.905
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.339.202 250.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.339.202 250.000
Banka Kredileri
4.339.202 250.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 7.610.582 8.890.388
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
166.047 186.515
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
166.047 186.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 7.444.535 8.703.873
Banka Kredileri
5.458.022 5.891.563
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.986.513 2.812.310
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 71.264 84.835
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
71.264 84.835
Ticari Borçlar
7 9.347.718 18.909.798
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 9.347.718 18.909.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 5.584.886 4.125.304
Diğer Borçlar
3-9 34.193.183 34.860.579
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-9 86.000 529.201
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 34.107.183 34.331.378
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 5.254.348 10.894.133
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
8 5.254.348 10.894.133
Devlet Teşvik ve Yardımları
440.879 313.516
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.264.667 296.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.264.667 296.610
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
861.641 812.155
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.162.727 2.837.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.973.881 1.699.730
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
188.846 1.137.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.159.312 375.921
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.159.312 375.921
ARA TOPLAM
74.290.409 82.650.594
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.290.409 82.650.594
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 5.647.796 8.986.441
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 309.013 469.398
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
309.013 469.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 5.338.783 8.517.043
Banka Kredileri
3.066.823 7.249.760
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.271.960 1.267.283
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 535.493 273.804
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
8 535.493 273.804
Devlet Teşvik ve Yardımları
909.789 742.235
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.634.724 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.634.724 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.210.923 5.728.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.210.923 5.728.507
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.938.725 15.730.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
90.229.134 98.381.581
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
149.951.208 161.380.600
Ödenmiş Sermaye
13 19.750.000 19.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 31.066.576 31.066.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -117.695 -515.833
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-117.695 -515.833
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-117.695 -515.833
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 46.696.571 3.223.068
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
42.337.521 544.262
Yasal Yedekler
4.359.050 2.678.806
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 63.386.573 77.367.356
Net Dönem Karı veya Zararı
21 -10.830.817 30.489.433
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
70.423.630 67.440.724
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
220.374.838 228.821.324
TOPLAM KAYNAKLAR
310.603.972 327.202.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 168.689.722 113.381.663 54.822.082 39.852.110
Satışların Maliyeti
14 -120.241.361 -80.772.293 -40.361.846 -27.305.419
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.448.361 32.609.370 14.460.236 12.546.691
BRÜT KAR (ZARAR)
48.448.361 32.609.370 14.460.236 12.546.691
Genel Yönetim Giderleri
15 -14.637.655 -11.111.305 -4.783.073 -2.842.427
Pazarlama Giderleri
15 -141.322 -223.979 -53.051 -106.895
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -12.007.472 -9.836.659 -3.238.838 -4.255.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 5.080.474 4.025.776 902.465 1.827.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.129.269 -3.800.615 -2.075.458 -2.577.299
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.613.117 11.662.588 5.212.281 4.592.915
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
94.897 244.468 87.359 2.368
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -37.391.075 0 -8.893.392 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -2.038 0 -2.038
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.683.061 11.905.018 -3.593.752 4.593.245
Finansman Gelirleri
18 3.332.638 6.884.911 1.070.555 4.299.168
Finansman Giderleri
19 -3.235.904 -2.199.007 -891.009 -781.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.586.327 16.590.922 -3.414.206 8.110.620
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.593.788 -3.277.755 969.211 -1.157.428
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.287.160 -4.427.170 -864.818 -709.715
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.880.948 1.149.415 1.834.029 -447.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.992.539 13.313.167 -2.444.995 6.953.192
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.992.539 13.313.167 -2.444.995 6.953.192
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.838.278 2.256.106 -584.888 759.262
Ana Ortaklık Payları
-10.830.817 11.057.061 -1.860.107 6.193.930
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç -0,55000000 0,56000000 -0,09000000 0,31000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
542.767 402.786 -758.815 -324.894
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
542.767 402.786 -758.815 -324.894
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20 542.767 402.786 -758.815 -324.894
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.449.772 13.715.953 -3.203.810 6.628.298
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.982.908 2.366.824 -630.280 611.848
Ana Ortaklık Payları
-10.432.680 11.349.129 -2.573.530 6.016.450http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976508


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.