KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

24.05.2021 - 18:47
KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929
Transferler
0 0 0 129.624 17.064.911 -17.194.535 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 786.028 0 0 4.579.275 5.365.303 951.826 6.317.129
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 4.579.275 4.579.275 951.826 5.531.101
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 786.028 0 0 0 786.028 0 786.028
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 -186.435 0 0 0 -186.435 186.435 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 19.750.000 35.421.880 182.723 2.575.151 32.611.736 4.579.275 95.120.765 42.577.293 137.698.058
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.750.000 31.066.576 -515.833 3.223.068 77.367.356 30.489.433 161.380.600 67.440.724 228.821.324
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
19.750.000 31.066.576 -515.833 3.223.068 77.367.356 30.489.433 161.380.600 67.440.724 228.821.324
Transferler
0 0 0 1.680.249 28.809.184 -30.489.433 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 979.243 0 0 -5.651.860 -4.672.617 3.011.357 -1.661.260
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 -5.651.860 -5.651.860 2.589.285 -3.062.575
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 979.243 0 0 0 979.243 422.072 1.401.315
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 2 0 0 0 2 -3 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
19.750.000 31.066.576 463.412 4.903.317 106.176.540 -5.651.860 156.707.985 70.452.078 227.160.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-119.440 1.608.620
Dönem Karı (Zararı)
-3.062.575 5.531.101
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.062.575 5.531.101
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.028.951 3.816.665
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 5.833.649 5.033.643
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.880.715 1.105.427
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.322.756 1.387.403
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-442.041 -281.976
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.042.505 -5.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.042.505 -5.052
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 -640.169 -848.483
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.624.167 -1.317.576
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 983.998 469.093
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.401.315 -786.028
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
19 -1.401.315 -786.028
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.500.678 -903.643
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-185.756 301.444
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 0 -80.643
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -80.643
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.085.816 -7.739.146
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 13.475.912 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 8.519.977 2.342.953
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 51.266 3.168.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-7 8.468.711 -825.945
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.287 -588.107
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.685 -514.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-602 -73.622
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
8 -12.016.206 -7.726.731
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
8 -12.016.206 -7.726.731
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
269.873 -5.748.604
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
794.225 453.778
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -8.905.726 5.062.280
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -8.905.726 5.062.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.027.550 46.144
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
8 -3.948.277 -756.080
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
8 -3.948.277 -756.080
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.246.120 -753.152
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
77.428 4.320
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.323.548 -757.472
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
38.788 -242.004
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-148.305 -9.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.070.780 179.911
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.394 -355.033
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.073.174 534.944
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-119.440 1.608.620
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.648.247 -6.801.381
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 17.896 168.317
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 17.896 168.317
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -11.666.143 -6.969.698
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.721.348 -272.592
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -9.944.795 -6.697.106
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
794.698 4.480.640
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.706.804 5.447.916
Kredilerden Nakit Girişleri
6 1.612.630 5.394.793
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 94.174 53.123
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.172.908 -881.145
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.172.908 -829.340
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 0 -51.805
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.015.780 -984.319
Ödenen Faiz
18 -983.998 -400.500
Alınan Faiz
17 1.624.167 393.510
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
636.413 905.178
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.972.989 -712.121
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.972.989 -712.121
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.066.969 27.146.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.093.980 26.434.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.093.980 28.066.969
Finansal Yatırımlar
5 2.068.345 2.234.257
Ticari Alacaklar
3-7 42.772.026 51.292.003
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 16.156 67.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 42.755.870 51.224.581
Diğer Alacaklar
615.091 575.147
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
535.794 518.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
79.297 57.038
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
8 24.347.134 12.330.928
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
8 24.347.134 12.330.928
Stoklar
135.638 405.511
Peşin Ödenmiş Giderler
4.513.186 5.286.778
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
460.355 401.583
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.052.831 4.885.195
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.265 33.269
Diğer Dönen Varlıklar
309.378 279.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
309.378 279.980
ARA TOPLAM
91.861.043 100.504.842
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.861.043 100.504.842
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
72.751.250 86.061.250
Diğer Alacaklar
28.145 49.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
28.145 49.802
Maddi Duran Varlıklar
10 5.721.146 5.322.194
Taşıtlar
1.864.394 1.921.614
Mobilya ve Demirbaşlar
3.648.375 3.163.056
Özel Maliyetler
208.377 237.524
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.453.119 3.916.377
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 135.077.179 129.741.210
Şerefiye
64.740.544 64.740.544
Markalar
563.889 576.389
Bilgisayar Yazılımları
10.652 16.994
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
69.635.601 64.406.583
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
126.493 700
Peşin Ödenmiş Giderler
366.772 387.405
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
366.772 387.405
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.331.454 1.218.365
Diğer Duran Varlıklar
1.460 1.460
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.460 1.460
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
221.730.525 226.698.063
TOPLAM VARLIKLAR
313.591.568 327.202.905
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.250.000 250.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.250.000 250.000
Banka Kredileri
1.250.000 250.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.132.299 8.890.388
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
181.559 186.515
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
181.559 186.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.950.740 8.703.873
Banka Kredileri
5.981.591 5.891.563
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.969.149 2.812.310
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 94.174 84.835
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
94.174 84.835
Ticari Borçlar
7 10.004.072 18.909.798
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.004.072 18.909.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 5.152.854 4.125.304
Diğer Borçlar
33.614.459 34.860.579
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
606.629 529.201
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
33.007.830 34.331.378
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 7.059.337 10.894.133
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7.059.337 10.894.133
Devlet Teşvik ve Yardımları
358.842 313.516
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
148.305 296.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
148.305 296.610
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
935.567 812.155
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.394.626 2.837.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.040.780 1.699.730
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
353.846 1.137.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.449.095 375.921
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.449.095 375.921
ARA TOPLAM
71.593.630 82.650.594
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.593.630 82.650.594
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 7.728.114 8.986.441
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
415.200 469.398
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
415.200 469.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.312.914 8.517.043
Banka Kredileri
5.792.330 7.249.760
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.520.584 1.267.283
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 160.323 273.804
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
160.323 273.804
Devlet Teşvik ve Yardımları
735.697 742.235
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.213.741 5.728.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.213.741 5.728.507
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.837.875 15.730.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
86.431.505 98.381.581
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
156.707.985 161.380.600
Ödenmiş Sermaye
12 19.750.000 19.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 31.066.576 31.066.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 463.412 -515.833
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
463.412 -515.833
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
463.412 -515.833
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.903.317 3.223.068
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
544.262 544.262
Yasal Yedekler
4.359.055 2.678.806
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 106.176.540 77.367.356
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -5.651.860 30.489.433
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
70.452.078 67.440.724
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
227.160.063 228.821.324
TOPLAM KAYNAKLAR
313.591.568 327.202.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 54.549.348 34.187.297
Satışların Maliyeti
13 -38.713.154 -24.017.881
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.836.194 10.169.416
BRÜT KAR (ZARAR)
15.836.194 10.169.416
Genel Yönetim Giderleri
14 -4.686.642 -4.328.871
Pazarlama Giderleri
14 -46.761 -88.779
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -5.447.972 -2.800.979
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.398.300 1.278.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -878.839 -530.977
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.174.280 3.698.332
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.389 80.643
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -13.381.091 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.203.422 3.778.975
Finansman Gelirleri
17 1.624.167 1.317.576
Finansman Giderleri
18 -983.998 -469.093
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.563.253 4.627.458
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.500.678 903.643
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-962.741 -110.796
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.463.419 1.014.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.062.575 5.531.101
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.062.575 5.531.101
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.589.285 951.826
Ana Ortaklık Payları
-5.651.860 4.579.275
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 20 -0,29000000 0,23000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19 1.401.315 786.028
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.401.315 786.028
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.401.315 786.028
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.661.260 6.317.129
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.011.357 1.138.262
Ana Ortaklık Payları
-4.672.617 5.178.867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937598


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: 0,81% Hacim : 13.251 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.394 22.06.2021 Yüksek 1.411
Açılış: 1.403
8,6536 Değişim: -1,33%
Düşük 8,6448 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,3283 Değişim: -1,23%
Düşük 10,3108 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
494,49 Değişim: -1,66%
Düşük 494,46 22.06.2021 Yüksek 506,03
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.