KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2020 - 21:37
KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 19.750.000 30.050.545 -333.187 1.824.541 5.123.434 13.605.889 70.021.222 13.529.101 83.550.323
Transferler
0 0 0 607.748 12.998.141 -13.605.889 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 242.117 0 34.047 8.349.302 8.625.466 1.387.722 10.013.188
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 8.349.302 8.349.302 1.482.269 9.831.571
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 242.117 0 34.047 0 276.164 -94.547 181.617
Kar Payları
0 0 0 0 -1.500.020 0 -1.500.020 0 -1.500.020
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 4.884.558 0 0 -1.095.579 0 3.788.979 19.857.647 23.646.626
Dönem Sonu Bakiyeler
12 19.750.000 34.935.103 -91.070 2.432.289 15.560.023 8.349.302 80.935.647 34.774.470 115.710.117
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929
Transferler
0 0 0 490.270 16.704.265 -17.194.535 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 447.184 0 22.364 4.863.131 5.332.679 1.754.976 7.087.655
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 4.863.131 4.863.131 1.496.844 6.359.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 447.184 0 22.364 0 469.548 258.132 727.680
Kar Payları
0 0 0 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 -4.842.255 0 0 51.418.563 0 46.576.308 18.918.467 65.494.775
Dönem Sonu Bakiyeler
12 19.750.000 30.579.625 30.314 2.935.797 82.692.017 4.863.131 140.850.884 62.112.475 202.963.359


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.512.595 14.001.872
Dönem Karı (Zararı)
6.359.975 9.831.570
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.359.975 9.831.570
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.194.134 5.202.064
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 8.197.528 5.346.322
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.167.679 -27.764
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.589.591 686.530
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 27.448
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -421.912 -741.742
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
754.793 1.078.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
754.793 1.078.704
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 -1.168.529 279.237
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.585.743 -1.684.801
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 1.417.214 1.964.038
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 -727.680 145.366
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -727.680 145.366
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.120.327 340.051
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
89.149 -1.959.852
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -239.133 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9 -239.133 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.041.514 468.258
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-6 1.370.375 11.215.477
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 3.173.699 -912.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.803.324 12.127.726
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-186.725 -215.312
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-121.474 -6.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-65.251 -208.868
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
7 -12.340.204 -9.497.374
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
7 -12.340.204 -9.497.374
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.067.633 -577.608
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-811.096 1.034.090
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-6 10.280.442 -2.280.185
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 188.940 2.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 10.091.502 -2.282.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -855.956 742.319
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
7 -487.898 133.685
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
7 -487.898 133.685
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-431.363 -443.319
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.320 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-435.683 -443.319
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-376.969 1.024.392
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-9.534 -199.358
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-124.953 -468.549
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-300.879 -191.283
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
175.926 -277.266
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.512.595 15.501.892
Ödenen Temettüler
-1.000.000 -1.500.020
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
68.564.985 -9.758.885
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
12 79.916.274
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 698.249 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 357.569 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 340.680 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -12.049.538 -9.758.885
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.212.346 -643.149
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -10.837.192 -9.115.736
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.808.871 15.009.273
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 21.245.369
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 13.109.327 4.629.090
Kredilerden Nakit Girişleri
5 13.094.535 4.573.671
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 14.792 55.419
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.755.053 -10.456.644
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.703.248 -10.268.715
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -51.805 -187.929
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -1.872.504 0
Ödenen Faiz
17 -1.417.214 -1.687.421
Alınan Faiz
16 2.585.743 1.408.184
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
158.572 -129.305
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
85.886.451 19.252.260
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
85.886.451 19.252.260
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.146.794 8.859.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 113.033.245 28.111.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 113.033.245 27.146.794
Ticari Alacaklar
3-6 32.836.441 34.206.816
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-6 27.500 3.201.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 32.808.941 31.005.617
Diğer Alacaklar
915.744 724.255
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 564.488 443.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
351.256 281.241
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
7 21.943.828 9.603.624
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
7 21.943.828 9.603.624
Stoklar
6.166.306 1.098.673
Peşin Ödenmiş Giderler
3.421.565 2.085.187
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 722.000 738.268
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.699.565 1.346.919
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16.824 9.497
Diğer Dönen Varlıklar
375.077 81.525
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
375.077 81.525
ARA TOPLAM
178.709.030 74.956.371
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
178.709.030 74.956.371
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
22.574 27.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.574 27.338
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
2.038 2.038
Maddi Duran Varlıklar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.