KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2020 - 19:32
KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31 11.000.000 -82.867 613.882 2.683.690 4.802.218 19.016.923 0 19.016.923
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-267.145 -267.145 -267.145
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
11.000.000 -82.867 613.882 2.416.545 4.802.218 18.749.778 18.749.778
Transferler
877.176 3.925.042 -4.802.218
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-492.245 13.605.889 13.113.644 2.973.673 16.087.317
Dönem Karı (Zararı)
13.605.889 13.605.889 2.973.673 16.579.562
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-492.245 -492.245 -492.245
Sermaye Arttırımı
8.750.000 8.750.000 8.750.000
Kar Payları
-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30.050.545 30.050.545 30.050.545
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
241.925 333.483 -18.153 557.255 10.555.428 11.112.683
Dönem Sonu Bakiyeler
31 19.750.000 30.050.545 -333.187 1.824.541 5.123.434 13.605.889 70.021.222 13.529.101 83.550.323
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31 19.750.000 30.050.545 -333.187 1.824.541 5.123.434 13.605.889 70.021.222 13.529.101 83.550.323
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
19.750.000 30.050.545 -333.187 1.824.541 5.123.434 13.605.889 70.021.222 13.529.101 83.550.323
Transferler
620.986 12.984.903 -13.605.889
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.064 17.194.535 17.055.471 5.169.386 22.224.857
Dönem Karı (Zararı)
17.194.535 17.194.535 5.169.386 22.363.921
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.064 -139.064 -139.064
Kar Payları
-1.500.020 -1.500.020 -1.500.020
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
5.371.335 55.381 -1.061.492 4.365.224 22.740.545 27.105.769
Dönem Sonu Bakiyeler
31 19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.000.452 4.256.885
Dönem Karı (Zararı)
22.363.921 16.579.561
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.363.921 16.579.561
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.900.004 10.062.006
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27-28 10.252.025 5.941.795
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-28-35-36 338.023 475.848
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.334.409 544.236
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 148.380 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
35-36 -1.144.766 -68.388
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 1.487.038 2.366.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 1.487.038 2.055.559
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 311.176
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35-38-39 -294.905 519.300
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
38 -3.682.593 -1.540.449
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39 3.319.095 2.059.749
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
35 68.593 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
41 139.064 -275.503
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -37.966
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
41 139.064 -237.537
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
25 65.462 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
25 65.462 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 442.130 1.033.831
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-528.833 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.236.547 -21.184.682
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 3.082.013 -23.608.927
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.458.568 -1.742.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 4.540.581 -21.866.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-13 -295.968 -450.700
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -65.126 -375.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -230.842 -75.452
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
11 -762.347 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 -762.347 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 82.259 -1.180.932
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -696.968 -1.561.768
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 -172.421 3.737.462
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -172.421 3.737.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 646.097 1.451.229
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
11 1.192.487 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11 1.192.487 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-13 354.540 -69.909
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 354.540 -69.909
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
19 1.189.210 486.715
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
18 -208.892 -1.037.213
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22-23 -1.173.463 1.049.361
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -36.225 -54.797
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
23 -1.137.238 1.104.158
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.500.472 5.456.885
Ödenen Temettüler
-1.500.020 -1.200.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.374.870 -47.049.093
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.755 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 20.755 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27-28 -34.395.625 -47.049.093
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -1.179.389 -2.256.669
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 -33.216.236 -44.792.424
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.661.818 49.490.675
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.728.948 38.800.545
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.728.948 38.800.545
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 10.977.880 10.456.644
Kredilerden Nakit Girişleri
9 10.926.075 10.268.715
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 51.805 187.929
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -20.004.788 57.506
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -19.816.859 57.506
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -187.929 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.271.626 0
Ödenen Faiz
39 -2.485.226 -1.838.233
Alınan Faiz
38 2.848.724 1.540.449
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
867.906 473.764
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.287.400 6.698.467
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.287.400 6.698.467
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.859.394 2.160.927
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.146.794 8.859.394


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 27.146.794 8.859.394
Ticari Alacaklar
10 34.206.816 37.288.829
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-10 3.201.199 1.742.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 31.005.617 35.546.198
Diğer Alacaklar
13 724.255 455.625
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-13 443.014 377.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 281.241 77.737
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
11 9.603.624 8.841.277
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 9.603.624 8.841.277
Stoklar
16 1.098.673 1.180.932
Peşin Ödenmiş Giderler
18 2.085.187 1.444.484
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-18 738.268 215.359
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 1.346.919 1.229.125
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 9.497 0
Diğer Dönen Varlıklar
22 81.525 8.676
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6-22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 81.525 8.676
ARA TOPLAM
74.956.371 58.079.217
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
74.956.371 58.079.217
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
8 0 759.423
Diğer Alacaklar
13 27.338 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 27.338 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
25 2.038 0
Maddi Duran Varlıklar
27 2.069.513 1.475.299
Taşıtlar
268.712 297.767
Mobilya ve Demirbaşlar
1.433.832 1.092.351
Özel Maliyetler
366.969 85.181
Kullanım Hakkı Varlıkları
29 5.537.631 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28 74.595.167 48.984.627
Şerefiye
26.292.242 15.997.714
Markalar
626.389 0
Bilgisayar Yazılımları
29.383 36.764
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
47.646.072 32.948.686
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.081 1.463
Peşin Ödenmiş Giderler
18 566.029 509.764
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-18 7.517 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 558.512 509.764
Ertelenmiş Vergi Varlığı
42 1.373.960 622.494
Diğer Duran Varlıklar
22 1.460 47.581
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6-22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
22 1.460 47.581
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
84.173.136 52.399.188
TOPLAM VARLIKLAR
159.129.507 110.478.405
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 265.974 6.771.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
265.974 6.771.291
Banka Kredileri
265.974 6.771.291
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 3.670.170 1.648.670
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
134.237 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
134.237 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.535.933 1.648.670
Banka Kredileri
1.214.980 1.648.670
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.320.953 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 51.805 187.929
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
51.805 187.929
Ticari Borçlar
10 5.692.857 5.865.278
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 5.692.857 5.865.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.983.907 2.337.810
Diğer Borçlar
13 1.579.286 1.224.746
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 1.579.286 1.224.746
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 1.742.234 1.122.681
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 1.742.234 1.122.681
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 390.021 67.322
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 9.534 12.713
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 0 162
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6-18 9.534 12.551
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 18.846 192.808
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 1.821.765 1.340.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 1.388.692 1.029.386
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 433.073 311.176
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 125.333 1.262.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 125.333 1.262.571
ARA TOPLAM
18.351.732 22.034.381
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.351.732 22.034.381
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 4.112.332 1.848.754
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
676.609 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
676.609 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.435.723 1.848.754
Banka Kredileri
799.301 1.848.754
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.636.422 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 572.934 0
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
572.934 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 1.285.904 419.393
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 0 205.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 0 205.713
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 3.425.676 2.419.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 3.425.676 2.419.841
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.396.846 4.893.701
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.748.578 26.928.082
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31 89.941.897 70.021.222
Ödenmiş Sermaye
19.750.000 19.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31 35.421.880 30.050.545
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 -416.870 -333.187
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-416.870 -333.187
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-416.870 -333.187
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 2.445.527 1.824.541
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
544.262 544.262
Yasal Yedekler
1.901.265 1.280.279
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 15.546.825 5.123.434
Net Dönem Karı veya Zararı
43 17.194.535 13.605.889
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41.439.032 13.529.101
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
131.380.929 83.550.323
TOPLAM KAYNAKLAR
159.129.507 110.478.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
32 123.768.574 97.668.115
Satışların Maliyeti
32 -80.483.689 -67.061.921
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.284.885 30.606.194
BRÜT KAR (ZARAR)
43.284.885 30.606.194
Genel Yönetim Giderleri
33 -12.703.155 -8.418.106
Pazarlama Giderleri
33 -441.138 -407.770
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -8.792.634 -3.592.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 3.263.444 2.938.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -2.152.427 -3.061.667
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.458.975 18.064.304
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 49.040 68.388
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
25 -65.462 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.442.553 18.132.692
Finansman Gelirleri
38 3.682.593 1.540.449
Finansman Giderleri
39 -3.319.095 -2.059.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.806.051 17.613.392
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-442.130 -1.033.831
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 -1.013.394 -787.433
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 571.264 -246.398
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.363.921 16.579.561
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.363.921 16.579.561
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.169.386 2.973.672
Ana Ortaklık Payları
17.194.535 13.605.889
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,8700
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.490 Değişim: -1,54% Hacim : 36.111 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.472 28.06.2022 Yüksek 2.561
Açılış: 2.545
16,6212 Değişim: -0,37%
Düşük 16,5602 29.06.2022 Yüksek 16,7236
Açılış: 16,6822
17,4988 Değişim: -0,31%
Düşük 17,4507 29.06.2022 Yüksek 17,5562
Açılış: 17,5532
972,87 Değişim: -0,33%
Düşük 968,94 29.06.2022 Yüksek 978,75
Açılış: 976,11
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.