KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.07.2018 - 08:02
KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 8.100.000 -91.704 369.375 3.074.048 3.754.149 15.205.868 0 15.205.868
Transferler
244.507 3.509.642 -3.754.149 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
82.773 2.468.073 2.550.846 0 2.550.846
Dönem Karı (Zararı)
2.468.073 2.468.073 0 2.468.073
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
82.773 82.773 0 82.773
Sermaye Arttırımı
2.900.000 -2.900.000 0 0
Kar Payları
-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12 11.000.000 -8.931 613.882 2.683.690 2.468.073 16.756.714 0 16.756.714
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 11.000.000 -82.867 613.882 2.683.689 4.802.218 19.016.922 0 19.016.922
Transferler
877.176 3.925.042 -4.802.218 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.523 5.095.516 5.114.039 983.094 6.097.133
Dönem Karı (Zararı)
5.095.516 5.095.516 907.778 6.003.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.523 18.523 75.316 93.839
Sermaye Arttırımı
7.850.000 7.850.000 0 7.850.000
Kar Payları
-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
25.359.103 25.359.103 0 25.359.103
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
248.428 333.483 15.878 597.789 10.581.619 11.179.408
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1 1
Dönem Sonu Bakiyeler
12 18.850.000 25.359.103 184.084 1.824.541 5.424.609 5.095.516 56.737.853 11.564.714 68.302.567


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.153.306 -2.839.729
Dönem Karı (Zararı)
6.003.294 2.468.073
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.003.294 2.468.073
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.375.461 395.490
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 2.393.075 136.500
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-8.992 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-8.992 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.851.609 317.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-19 1.735.109 317.815
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
116.500 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
64.203 -66.989
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -389.204 -142.071
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 453.407 75.082
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-101.341 -67.596
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 255.508 59.451
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -356.849 -127.047
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
162.510 75.761
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14.397 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10 14.397 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -1
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.332.061 -4.703.292
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.711.989 -2.462.207
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-7 -1.772.707 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -10.939.282 -2.462.207
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-592.588 -246.444
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-8 -106.682 -246.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -485.906 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-803.145 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -1.871.356 -85.599
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.529.460 -853.283
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3-7 0 -3.040
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.529.460 -850.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.146.912 -461.812
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-679.158 -608.821
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -679.158 -608.821
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
442.972 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9 328.683 -101.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-121.852 116.007
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-81.654 129.817
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-40.198 -13.810
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.953.306 -1.839.729
Ödenen Temettüler
-1.200.000 -1.000.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.477.297 671.205
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
5 -755.704
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.477.297 -335.829
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.989.355 -335.829
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -35.487.942 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.620.667
Alınan Faiz
0 142.071
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.107.380 -61.009
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.209.103 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.209.103 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.056.320 523.746
Kredilerden Nakit Girişleri
6 7.996.152 523.746
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
60.168 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
57.506 -509.673
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 57.506 -509.673
Ödenen Faiz
16 -380.539 0
Alınan Faiz
15 389.204 -75.082
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.775.786 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.476.777 -2.229.533
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.476.777 -2.229.533
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.160.927 5.107.570
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.637.704 2.878.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.637.704 2.160.927
Ticari Alacaklar
3-7 35.233.168 22.521.179
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.772.707 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 33.460.461 22.521.179
Diğer Alacaklar
3-8 597.513 4.925
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 109.322 2.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 488.191 2.285
Stoklar
803.145 0
Peşin Ödenmiş Giderler
3-9 2.182.200 311.171
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 77.273 29.104
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.104.927 282.067
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
81.653 0
ARA TOPLAM
44.535.383 24.998.202
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.535.383 24.998.202
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 694.402 685.410
Maddi Duran Varlıklar
10 1.308.875 594.459
Taşıtlar
178.065 85.698
Mobilya ve Demirbaşlar
1.019.667 460.020
Özel Maliyetler
111.143 48.741
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 43.098.776 646.573
Şerefiye
15.997.714 0
Bilgisayar Yazılımları
40.593 2.034
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
27.058.817 644.539
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.652 0
Peşin Ödenmiş Giderler
3-9 81.635 81.309
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 81.635 81.309
Ertelenmiş Vergi Varlığı
617.583 338.420
Diğer Duran Varlıklar
1.460 1.460
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.460 1.460
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.802.731 2.347.631
TOPLAM VARLIKLAR
90.338.114 27.345.833
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.705.570 7.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.705.570 7.506
Banka Kredileri
6 4.705.570 7.506
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.510.258 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.510.258 0
Banka Kredileri
6 1.510.258 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
60.166 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
60.166 0
Ticari Borçlar
3-7 3.657.276 2.127.816
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.657.276 2.127.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.033.493 886.581
Diğer Borçlar
615.497 1.294.655
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
615.497 1.294.655
Devlet Teşvik ve Yardımları
123.505 0
Ertelenmiş Gelirler
2.516.541 2.359.152
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3 1.582.870 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
933.671 2.359.152
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
159.495 31.952
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.055.195 588.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
938.695 588.252
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
116.500 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
118.216 158.413
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
118.216 158.413
ARA TOPLAM
17.555.212 7.454.327
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.555.212 7.454.327
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.780.324 50.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.780.324 50.000
Banka Kredileri
6 1.780.324 50.000
Devlet Teşvik ve Yardımları
319.467 0
Ertelenmiş Gelirler
190.462 19.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
190.462 19.168
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.190.082 805.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.190.082 805.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.480.335 874.584
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.035.547 8.328.911
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12 56.737.853 19.016.922
Ödenmiş Sermaye
12 18.850.000 11.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 25.359.103 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 184.084 -82.867
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
184.084 -82.867
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 184.084 -82.867
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.824.541 613.882
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
12 544.262 0
Yasal Yedekler
12 1.280.279 613.882
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 5.424.609 2.683.689
Net Dönem Karı veya Zararı
5.095.516 4.802.218
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 11.564.714 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
68.302.567 19.016.922
TOPLAM KAYNAKLAR
90.338.114 27.345.833


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 39.838.239 20.663.053 22.761.446 10.518.222
Satışların Maliyeti
13 -29.711.180 -16.005.792 -15.418.864 -7.673.726
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.127.059 4.657.261 7.342.582 2.844.496
BRÜT KAR (ZARAR)
10.127.059 4.657.261 7.342.582 2.844.496
Genel Yönetim Giderleri
-3.522.734 -2.919.985 -1.584.321 -1.509.906
Pazarlama Giderleri
-90.851 0 -90.851 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-437.694 0 -437.694 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 580.020 445.893 193.990 40.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -420.387 -239.909 -198.755 13.164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.235.413 1.943.260 5.224.951 1.387.756
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.992 629.333 8.992 629.333
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-14.397 -9.296 3.252 -9.296
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.230.008 2.563.297 5.237.195 2.007.793
Finansman Gelirleri
15 389.204 244.277 223.739 73.572
Finansman Giderleri
16 -453.408 -152.589 -330.597 -43.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.165.804 2.654.985 5.130.337 2.038.028
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-162.510 -186.912 -232.610 -154.093
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-170.674 -276.134 -111.883 -209.217
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.164 89.222 -120.727 55.124
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.003.294 2.468.073 4.897.727 1.883.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.003.294 2.468.073 4.897.727 1.883.935
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
907.778 0 883.678 0
Ana Ortaklık Payları
5.095.516 2.468.073 4.014.049 1.883.935
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,27000000 0,22000000 0,21000000 0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
93.839 82.773 -166.160 -58.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 93.839 82.773 -166.160 -58.156
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.839 82.773 -166.160 -58.156
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.097.133 2.550.846 4.731.567 1.825.779
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
983.093 0 958.012 0
Ana Ortaklık Payları
5.114.040 2.550.846 3.773.555 1.825.779http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697752


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,35% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,3444 Değişim: 2,44%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,4392
Açılış: 7,1695
8,9624 Değişim: 2,71%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 9,0849
Açılış: 8,7262
418,91 Değişim: 0,78%
Düşük 411,23 25.02.2021 Yüksek 423,51
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.