KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

01.06.2018 - 19:09
KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Şirketimiz ile Smartiks Yazılım A.Ş. ortakları (Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Alper Utkan Şanda Serkan Karahanoğlu Nurettin Şendoğan) arasında 16.05.2018 tarihinde imzalanan "Pay Devir Sözleşmeleri"ne konu " Finansal Duran Varlık" alımı işlemi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2018
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Olumlu

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 4,45

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 01.06.2018 tarih ve 2018/22 sayılı toplantısında,
1- Şirketimiz ile Smartiks Yazılım A.Ş. ortakları (Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Alper Utkan Şanda Serkan Karahanoğlu Nurettin Şendoğan) arasında 16.05.2018 tarihinde imzalanan "Pay Devir Sözleşmeleri"ne konu "Finansal Duran Varlık" alımı işleminin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü ve "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ("II-23.1 sayılı Tebliğ") ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,
2. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, "Finansal Duran Varlık Alımı" işleminin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı'na katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda iş bu Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte KAP vasıtasıyla kamuya açıklama yapılmasına,
3. Yukarıda 2'nci maddede belirtilen "ayrılma hakkı"nın kullanılmasında SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesine göre, payları borsada işlem gören ortaklıkların payları için ayrılma hakkı kullanım fiyatı, işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların payları için ayrılma hakkı kullanım fiyatı ise Kurulun ilgili düzenlemelerine göre hazırlanacak değerleme raporu dikkate alınarak belirlenecek olup, Şirketimizin paylarının 16.05.2018 tarihi itibariyle borsada işlem görmeye başladığı ve yine ayrılma hakkına konu "Finansal Duran Varlık Alımı" işleminin de 16.05.2018 tarihinde KAP vasıtasıyla ilk kez kamuya duyurulduğu, şirketimiz paylarının 10.05.2018 Borsa Birincil Piyasa'da "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile beher pay için 4,45 TL fiyattan halka arz edildiği öte yandan Şirketimizin halka arz sürecinde yetkili kuruluş tarafından hazırlanan değerleme raporunda da beher pay için 4,45 TL fiyat öngörüldüğü dikkate alınarak, Şirketimizin 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın 4,45 TL belirlenmesine,
4. İlgili mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak "Finansal Duran Varlık Alımı" işlemi ile ilgili detayların KAP ve şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına,
5. Ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak
a. "Finansal Duran Varlık Alımı" işleminin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, SPKn.'nun "Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar" başlığını taşıyan 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı ancak Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
b. "Finansal Duran Varlık Alımı" işleminin SPKn.'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre, "Finansal Duran Varlık Alımı" işleminin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı'na katılıp "Finansal Duran Varlık Alımı" işlemine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'na işleten pay sahiplerimizin, SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği kapsamında paylarını Şirketimize satarak "ayrılma hakkı"na sahip olacakları,
c. ""Finansal Duran Varlık Alımı" işleminin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'nı takiben, Genel Kurul Toplantısı'nda "olumsuz" oy kullanan ve "muhalefet şerhi"ni Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işleten pay sahiplerimizin, "ayrılma hakkı" kullanım süresi dahilinde, Şirketimiz tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere "ayrılma hakkı" kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, kamuya açıklanan "ayrılma hakkı"nın kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda teslim ederek "ayrılma hakkı"nın kullanılması durumunda SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde Şirketimiz'in 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın 4,45 Türk Lirası olduğu,
d. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına ""Finansal Duran Varlık Alımı" işleminin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü olacağı,
e. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre "Ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların "tamamı" için kullanılmasının zorunlu olduğu,
f. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,
g. "Finansal Duran Varlık Alımı" işleminin olağanüstü genel kurul kararı ile "ret" edilmesi halinde "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,
hususlarının da, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma düzenlemelerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte KAP vasıtasıyla kamuya açıklanmasına,
6. Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile varsa gerekli yasal izinlerin temini hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686723


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.400 Değişim: -1,40% Hacim : 3.131 Mio.TL Son veri saati : 11:14
Düşük 1.396 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6814 Değişim: 0,40%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1692 Değişim: 0,29%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
489,72 Değişim: 0,35%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 491,31
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.