KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2023 - 21:12
KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 10.800.000 377.336.838 -16.296.670 7.205.443 228.783.652 37.378.874 -101.620.586 -142.807.750 1.063.481.851 297.968.934 1.361.450.785
Transferler
-142.807.750 142.807.750
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.072.214 55.790.399 608.656.491 661.374.676 75.316.135 736.690.811
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 10.800.000 377.336.838 -19.368.884 7.205.443 284.574.051 37.378.874 -244.428.336 608.656.491 1.724.856.527 373.285.069 2.098.141.596
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 142.763.506 1.263.284.839 -66.637.616 7.205.443 325.643.747 37.378.874 -13.030.893 1.298.199.779 3.657.509.729 430.778.369 4.088.288.098
Transferler
1.298.199.779 -1.298.199.779
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
137.180.678 -3.197.379 93.296.112 52.228.543 279.507.954 28.532.680 308.040.634
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-901.301.000 -901.301.000 -901.301.000
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 -758.537.494 1.400.465.517 -69.834.995 7.205.443 418.939.859 37.378.874 1.285.168.886 52.228.543 3.035.716.683 459.311.049 3.495.027.732


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-378.966.036 243.599.064
Dönem Karı (Zararı)
33.624.156 660.071.401
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
513.613.998 480.013.894
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 57.726.309 37.109.918
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.795.059 9.436.875
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.697.868 9.209.188
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.902.809 227.687
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
107.926.211 128.827.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
97.622.039 42.750.131
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -797.634 -1.464.369
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.101.806 87.541.584
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
42.636.654 -70.031.872
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -328.910.652 -145.935.784
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 371.547.306 75.903.912
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 235.102.002 166.478.500
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.202.495
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -5.202.495
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 45.126.980 209.496.948
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -1.287.239 -387.876
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
21 23.588.022 4.286.550
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-684.965.726 -805.358.400
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -273.869.549 -583.728.800
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 38.168.228 -342.620.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -312.037.777 -241.107.993
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
163.180.769 -253.798.135
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -458.727.919 -461.257.987
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -267.745.904 426.875.919
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 22.239.533 1.582.869
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -289.985.437 425.293.050
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
152.196.877 66.550.603
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-137.727.572 334.726.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-61.545.751 -17.909.196
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-179.692.713 -73.218.635
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-596.621.569 92.082.763
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-901.301.000 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -9.677
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12,20 2.983.910 2.332.551
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.883.726 -61.713.391
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -21.009.338 -52.480.376
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -15.874.388 -9.233.015
Alınan Faiz
20 328.910.652 145.935.784
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 9.668.595 5.537.496
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
869.547.155 -309.335.750
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.313.360.288 1.166.625.620
Kredilerden Nakit Girişleri
1.313.360.288 1.166.625.620
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.379.410.867 -788.489.820
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.379.410.867 -788.489.820
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
1.277.050.872 -592.511.218
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
30.094.168 -19.056.420
Ödenen Faiz
-371.547.306 -75.903.912
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-106.040.450 26.346.077
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-137.107.943 -43.333.587
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-243.148.393 -16.987.510
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 275.124.560 64.985.958
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 31.976.167 47.998.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022 Bir Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
27 31.976.167 275.124.560 64.985.958
Ticari Alacaklar
6 2.126.511.746 1.857.340.065 1.067.217.650
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.030.451.383 1.068.619.611 594.279.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.096.060.363 788.720.454 472.937.783
Diğer Alacaklar
7 2.263.664.635 2.234.725.593 1.233.185.407
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.165.388.504 2.180.727.211 1.226.875.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 98.276.131 53.998.382 6.310.189
Stoklar
8 2.353.757.523 1.893.126.795 875.869.289
Peşin Ödenmiş Giderler
9 216.878.609 418.119.150 30.298.157
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 65.063.079 6.746.901 21.908.965
Diğer Dönen Varlıklar
16 181.094.536 209.071.069 57.775.691
ARA TOPLAM
7.238.946.295 6.894.254.133 3.351.241.117
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.238.946.295 6.894.254.133 3.351.241.117
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
24 31.017 31.017 21.340
Diğer Alacaklar
7 2.549.871 2.263.684 1.559.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.549.871 2.263.684 1.559.489
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 504.921.210 504.921.210 233.906.133
Maddi Duran Varlıklar
11 2.762.887.079 2.563.896.075 1.257.330.085
Kullanım Hakkı Varlıkları
26.025.929 13.094.473 9.415.170
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 60.652.887 44.589.414 28.822.397
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.046.900 4.344.932 2.901.022
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 63.482.235 42.086.422 92.972.018
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.425.597.128 3.175.227.227 1.626.927.654
TOPLAM VARLIKLAR
10.664.543.423 10.069.481.360 4.978.168.771
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 1.633.883.739 1.590.766.379 1.351.227.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.633.883.739 1.590.766.379 1.351.227.487
Banka Kredileri
25 1.572.840.026 1.558.635.604 1.310.955.005
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25 61.043.713 32.130.775 40.272.482
Ticari Borçlar
6 2.051.993.074 2.319.738.978 1.070.772.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 36.123.289 13.883.756 17.144.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.015.869.785 2.305.855.222 1.053.628.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
78.867.592 37.774.020 18.767.792
Diğer Borçlar
7 1.944.567.648 690.639.015 321.058.898
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 1.944.312.668 690.564.222 318.820.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 254.980 74.793 2.238.098
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 76.567.217 66.185.691 36.760.431
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 22.498.398 91.476.844 171.249
Kısa Vadeli Karşılıklar
91.450.222 65.325.938 29.119.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
52.522.005 52.655.544 19.061.891
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.928.217 12.670.394 10.057.201
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 102.533.545 29.047.427 13.172.655
ARA TOPLAM
6.002.361.435 4.890.954.292 2.841.049.901
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.002.361.435 4.890.954.292 2.841.049.901
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 295.939.194 126.979.507 119.678.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
295.939.194 126.979.507 119.678.024
Banka Kredileri
154.847.001 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25 141.092.193 126.979.507 119.678.024
Diğer Borçlar
7 590.832.554 559.280.813 568.155.848
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 590.832.554 559.280.813 568.155.848
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.243.909 3.006.487 159.483
Uzun Vadeli Karşılıklar
198.404.533 158.197.982 62.428.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
198.404.533 158.197.982 62.428.493
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 77.734.066 242.774.181 25.246.237
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.167.154.256 1.090.238.970 775.668.085
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.169.515.691 5.981.193.262 3.616.717.986
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.035.716.683 3.657.509.729 1.063.481.851
Ödenmiş Sermaye
17 662.000.000 662.000.000 662.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
702.050 702.050 702.050
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-758.537.494 142.763.506 10.800.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.337.835.965 1.203.852.666 368.245.611
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.337.835.965 1.203.852.666 368.245.611
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.400.465.517 1.263.284.839 377.336.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.834.995 -66.637.616 -16.296.670
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.205.443 7.205.443 7.205.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
418.939.859 325.643.747 228.783.652
Yabancı Para Çevrim Farkları
418.939.859 325.643.747 228.783.652
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 37.378.874 37.378.874 37.378.874
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.285.168.886 -13.030.893 -101.620.586
Net Dönem Karı veya Zararı
52.228.543 1.298.199.779 -142.807.750
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
459.311.049 430.778.369 297.968.934
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.495.027.732 4.088.288.098 1.361.450.785
TOPLAM KAYNAKLAR
10.664.543.423 10.069.481.360 4.978.168.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 6.339.152.157 5.285.278.342 3.028.544.306 2.802.193.755
Satışların Maliyeti
18 -4.995.546.900 -3.696.036.931 -2.313.001.731 -1.960.205.854
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.343.605.257 1.589.241.411 715.542.575 841.987.901
BRÜT KAR (ZARAR)
1.343.605.257 1.589.241.411 715.542.575 841.987.901
Genel Yönetim Giderleri
19 -155.048.561 -75.018.769 -76.502.012 -37.799.032
Pazarlama Giderleri
19 -503.786.270 -313.732.204 -238.798.116 -161.114.376
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -7.042.636 -5.422.091 -4.123.884 -2.832.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
45.482.048 34.521.948 27.349.089 32.182.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-291.084.853 -297.375.354 -204.685.296 -251.575.034
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
432.124.985 932.214.941 218.782.356 420.849.263
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 339.866.486 194.101.259 191.222.127 90.768.017
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -43.645.850 12.914.380
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
728.345.621 1.126.316.200 422.918.863 511.617.280
Finansman Gelirleri
21 0 5.202.495 -21.536.305 3.430.921
Finansman Giderleri
21 -649.594.485 -261.950.346 -461.419.606 -101.817.428
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
78.751.136 869.568.349 -60.037.048 413.230.773
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-45.126.980 -209.496.948 -25.467.713 -104.035.619
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -52.398.089 -182.699.036 1.314.670 -96.799.652
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 7.271.109 -26.797.912 -26.782.383 -7.235.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.624.156 660.071.401 -85.504.761 309.195.154
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.624.156 660.071.401 -85.504.761 309.195.154
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-18.604.387 51.414.910 -4.469.614 28.427.545
Ana Ortaklık Payları
52.228.543 608.656.491 -81.035.147 280.767.609
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 23 0,07890000 0,91940000 -0,12240000 0,42410000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
141.157.643 -3.072.214 143.826.090 -391.435
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.996.723 -3.840.268 -1.773.017 -489.294
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
145.154.366 768.054 145.599.107 97.859
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
133.258.835 79.691.624 119.498.131 36.515.834
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
133.258.835 79.691.624 119.498.131 36.515.834
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
274.416.478 76.619.410 263.324.221 36.124.399
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
308.040.634 736.690.811 177.819.460 345.319.553
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.532.680 75.316.135 38.553.553 39.376.241
Ana Ortaklık Payları
279.507.954 661.374.676 139.265.907 305.943.312http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186788


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.