KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2021 - 21:36
KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 314.411.591 -10.340.254 9.201.224 102.626.699 36.192.002 -496.423.379 137.831.653 756.201.586 210.178.283 966.379.869
Transferler
-1.294.861 1.186.872 137.939.642 -137.831.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.710.172 29.519.021 43.229.193 12.055.908 55.285.101
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 314.411.591 -10.340.254 7.906.363 116.336.871 37.378.874 -358.483.737 29.519.021 799.430.779 222.234.191 1.021.664.970
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 317.437.700 -11.682.196 7.205.443 133.998.007 43.888.146 66.988.700 30.428.649 97.417.349
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
128.723
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 316.279.195 -11.682.196 7.205.443 156.969.838 37.378.874 60.502.217 43.888.146 1.273.243.567 271.808.819 1.545.052.386


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.525.761 115.153.577
Dönem Karı (Zararı)
64.472.185 35.699.098
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
184.314.212 121.476.586
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 25.787.067 24.463.100
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.487.956 1.977.748
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.647.039 1.793.039
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -159.083 184.709
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.856.684 16.321.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.679.552 15.190.524
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.177.132 1.130.805
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-26.951.511 63.753.898
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -79.555.290 -32.314.530
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 52.603.779 96.068.428
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19 69.723.279 247.881
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.966.396 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.966.396 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 33.964.167 15.639.078
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -568.898 -926.448
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
19 56.981.864 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-72.600.546 -1.185.755
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.641.155 -62.668.719
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 9.340.128 -33.452.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -74.981.283 -29.216.645
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.560.304 -38.842.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.560.304 -38.842.824
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -18.560.378 -75.564.341
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.729.461 149.343.795
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -32.679.772 8.503.577
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 43.409.233 140.840.218
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.431.830 26.546.334
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37.431.830 26.546.334
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
176.185.851 155.989.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.421.859 -10.817.305
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -66.238.231 -30.019.047
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
70.311.691 21.686.745
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11,18 6.341.307 1.708.801
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.584.906 -24.106.586
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -10.910.447 -17.822.960
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.674.459 -6.283.626
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9, 22 0 11.770.000
Alınan Faiz
18 79.555.290 32.314.530
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-188.849.567 -102.357.865
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
264.906.331 -23.691.680
Kredilerden Nakit Girişleri
264.906.331 -23.691.680
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-67.661.819 -6.796.472
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-113.491.463 -4.328.311
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
45.829.644 -2.468.161
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 29.684.292
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-333.490.300 0
Ödenen Faiz
-52.603.779 -101.554.005
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.012.115 34.482.457
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.534.153 -6.189.513
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.546.268 28.292.944
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 57.508.936 13.208.215
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 30.962.668 41.501.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 30.962.668 57.508.936
Ticari Alacaklar
5 678.121.259 616.127.143
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 345.677.787 355.017.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 332.443.472 261.109.228
Diğer Alacaklar
6 932.405.269 1.033.161.360
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 929.947.606 1.028.887.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.457.663 4.274.247
Stoklar
7 631.600.397 612.880.936
Peşin Ödenmiş Giderler
8 36.401.692 13.566.187
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 36.401.692 13.566.187
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 64.780 233.428
Diğer Dönen Varlıklar
34.907.904 14.724.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
34.907.904 14.724.195
ARA TOPLAM
2.344.463.969 2.348.202.185
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.344.463.969 2.348.202.185
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
22 1.394.933 1.394.933
Diğer Alacaklar
6 1.002.268 866.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.002.268 866.853
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 197.748.000 197.748.000
Maddi Duran Varlıklar
10 954.077.005 926.561.431
Kullanım Hakkı Varlıkları
8.676.594 8.743.262
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 23.102.529 20.222.779
Peşin Ödenmiş Giderler
8 509.039 5.286.781
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 509.039 5.286.781
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 47.561.603 31.169.987
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.234.071.971 1.191.994.026
TOPLAM VARLIKLAR
3.578.535.940 3.540.196.211
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 586.501.433 368.478.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 586.501.433 368.478.207
Banka Kredileri
23 578.303.954 357.165.807
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 8.197.479 11.312.400
Ticari Borçlar
5 570.775.556 560.046.095
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 23.772.633 56.452.405
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 547.002.923 503.593.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.263.013 15.139.378
Diğer Borçlar
6 7.375.598 55.406.035
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 7.047.783 55.250.643
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 327.815 155.392
Türev Araçlar
0 3.966.396
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 3.966.396
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 38.645.883 3.495.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 38.645.883 3.495.067
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 34.362.457 45.326.229
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.227.648 26.715.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14.781.818 14.196.096
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 17.445.830 12.519.300
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.071.766 14.836.207
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.071.766 14.836.207
ARA TOPLAM
1.298.223.354 1.093.409.010
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.298.223.354 1.093.409.010
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.545.200 29.692.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.545.200 29.692.619
Banka Kredileri
23 51.624.500 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 28.920.700 29.692.619
Diğer Borçlar
6 538.801.628 866.046.711
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 538.801.628 866.046.711
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.184.244 43.512.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
54.184.244 43.512.273
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 61.729.128 59.900.561
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
735.260.200 999.152.164
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.033.483.554 2.092.561.174
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.273.243.567 1.206.254.867
Ödenmiş Sermaye
15 662.000.000 662.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
702.050 702.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
311.802.442 312.960.947
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
311.802.442 312.960.947
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
316.279.195 317.437.700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.682.196 -11.682.196
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.205.443 7.205.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
156.969.838 133.998.007
Yabancı Para Çevrim Farkları
156.969.838 133.998.007
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 37.378.874 37.378.874
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
15 37.378.874 37.378.874
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
60.502.217 -356.511.215
Net Dönem Karı veya Zararı
43.888.146 415.726.204
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
271.808.819 241.380.170
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.545.052.386 1.447.635.037
TOPLAM KAYNAKLAR
3.578.535.940 3.540.196.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.009.823.900 1.382.339.250 1.011.823.907 690.388.783
Satışların Maliyeti
16 -1.557.327.657 -1.054.916.584 -791.904.625 -523.278.543
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
452.496.243 327.422.666 219.919.282 167.110.240
BRÜT KAR (ZARAR)
452.496.243 327.422.666 219.919.282 167.110.240
Genel Yönetim Giderleri
17 -45.147.053 -30.005.334 -23.104.680 -15.354.082
Pazarlama Giderleri
17 -165.045.465 -124.589.738 -80.755.112 -62.643.086
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -2.781.106 -2.058.704 -1.396.660 -843.848
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.768.351 8.302.645 11.601.885 381.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-73.627.948 -54.012.319 -43.440.063 -26.041.485
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
190.663.022 125.059.216 82.824.652 62.609.348
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 87.736.293 37.795.911 33.758.532 18.468.453
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 0 -14.171.126 0 -4.917.680
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
278.399.315 148.684.001 116.583.184 76.160.121
Finansman Giderleri
19 -179.962.963 -97.345.825 -34.236.501 -48.488.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
98.436.352 51.338.176 82.346.683 27.671.313
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.964.167 -15.639.078 -29.770.819 -10.470.090
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -55.443.107 -26.484.327 -34.271.206 -15.432.398
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 21.478.940 10.845.249 4.500.387 4.962.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
64.472.185 35.699.098 52.575.864 17.201.223
DÖNEM KARI (ZARARI)
64.472.185 35.699.098 52.575.864 17.201.223
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.584.039 6.180.077 8.401.131 2.731.099
Ana Ortaklık Payları
43.888.146 29.519.021 44.174.733 14.470.124
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kr) 21 0,07000000 0,04000000 0,07000000 0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
128.723 0 90.639 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
128.723 0 90.639 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
128.723 0 90.639 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
32.816.441 19.586.003 10.463.563 13.411.612
Yabancı Para Çevrim Farkları
32.816.441 19.586.003 10.463.563 13.411.612
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
32.816.441 19.586.003 10.463.563 13.411.612
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.945.164 19.586.003 10.554.202 13.411.612
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.417.349 55.285.101 63.130.066 30.612.835
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.428.649 12.055.908 11.539.989 6.754.576
Ana Ortaklık Payları
66.988.700 43.229.193 51.590.077 23.858.259http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957114


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 0,00% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6726 Değişim: 0,24%
Düşük 8,6345 23.09.2021 Yüksek 8,6735
Açılış: 8,6519
10,1706 Değişim: 0,56%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,1880
Açılış: 10,1144
492,00 Değişim: 0,01%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 492,39
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.