KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2021 - 19:10
KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 314.411.591 -10.340.254 9.201.224 102.626.699 36.192.002 -496.423.379 137.831.653 756.201.586 210.178.283 966.379.869
Transferler
137.831.653 -137.831.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.322.037 15.048.897 19.370.934 5.301.332 24.672.266
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 314.411.591 -10.340.254 9.201.224 106.948.736 36.192.002 -358.591.726 15.048.897 775.572.520 215.479.615 991.052.135
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 317.437.700 -11.682.196 7.205.443 133.998.007 37.378.874 -356.511.215 415.726.204 1.206.254.867 241.380.170 1.447.635.037
Transferler
-380.836 416.107.040 -415.726.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.084 15.647.126 -286.587 15.398.623 18.888.660 34.287.283
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 317.094.948 -11.682.196 7.205.443 149.645.133 37.378.874 59.595.825 -286.587 1.221.653.490 260.268.830 1.481.922.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
146.430.361 30.182.037
Dönem Karı (Zararı)
11.896.321 18.497.875
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.896.321 18.497.875
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
122.849.549 64.473.528
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12.356.692 14.647.890
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-255.170 377.333
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -60.372 361.733
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -194.798 15.600
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.835.060 12.974.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.635.577 12.398.528
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 199.483 576.159
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-16.605.119 28.817.210
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -48.698.124 -16.299.904
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 32.093.005 45.117.114
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19 46.718.247 3.131.490
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.155.398 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.155.398 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 4.193.348 5.168.988
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-409.770 -644.070
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -409.770 -644.070
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
19 62.171.659 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
64.060.426 -34.740.691
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -53.849.591 -98.518.394
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -12.960.736 -57.251.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -40.888.855 -41.266.882
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.247.231 -12.048.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.247.231 -12.048.849
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 5.997.320 -28.278.483
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 68.186.482 96.858.902
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 25.800.815 62.192.646
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 42.385.667 34.666.256
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.973.446 7.246.133
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
53.973.446 7.246.133
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
198.806.296 48.230.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.196.957 -5.904.460
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -45.178.978 -12.144.215
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
44.773.209 4.147.899
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
888.515 968.359
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11,18 888.515 968.359
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.813.430 -13.120.364
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.021.558 -9.480.572
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.791.872 -3.639.792
Alınan Faiz
18 48.698.124 16.299.904
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.312.547 -10.583.243
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
235.079.140 6.010.962
Kredilerden Nakit Girişleri
235.079.140 6.010.962
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-113.491.463 -4.328.311
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-113.491.463 -4.328.311
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-119.585.065 35.825.202
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.222.154 -865.301
Ödenen Faiz
-32.093.005 -47.225.795
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
158.891.023 23.746.693
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.420.884 -1.907.604
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
157.470.139 21.839.089
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 57.508.936 13.208.215
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 214.979.075 35.047.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 214.979.075 57.508.936
Ticari Alacaklar
5 670.037.106 616.127.143
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 367.978.651 355.017.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 302.058.455 261.109.228
Diğer Alacaklar
6 701.796.867 1.033.161.360
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 700.247.201 1.028.887.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.549.666 4.274.247
Stoklar
7 607.078.414 612.880.936
Peşin Ödenmiş Giderler
8 28.628.527 13.566.187
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 28.628.527 13.566.187
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 182.385 233.428
Diğer Dönen Varlıklar
17.097.702 14.724.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17.097.702 14.724.195
ARA TOPLAM
2.239.800.076 2.348.202.185
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.239.800.076 2.348.202.185
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
22 1.394.933 1.394.933
Diğer Alacaklar
6 880.513 866.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 880.513 866.853
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 197.748.000 197.748.000
Maddi Duran Varlıklar
10 947.934.589 926.561.431
Kullanım Hakkı Varlıkları
8.150.893 8.743.262
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 21.288.740 20.222.779
Peşin Ödenmiş Giderler
8 809.085 5.286.781
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 809.085 5.286.781
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 35.334.062 31.169.987
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.213.540.815 1.191.994.026
TOPLAM VARLIKLAR
3.453.340.891 3.540.196.211
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 535.585.372 368.478.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 535.585.372 368.478.207
Banka Kredileri
23 525.471.731 357.165.807
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 10.113.641 11.312.400
Ticari Borçlar
5 628.232.577 560.046.095
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 81.293.161 55.492.346
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 546.939.416 504.553.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19.061.791 15.139.378
Diğer Borçlar
6 5.103.606 55.406.035
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 4.856.091 55.250.643
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 247.515 155.392
Türev Araçlar
810.998 3.966.396
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 39.974.884 3.495.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 39.974.884 3.495.067
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 21.268.109 45.326.229
Kısa Vadeli Karşılıklar
48.456.488 26.715.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.146.771 14.196.096
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 30.309.717 12.519.300
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.724.367 14.836.207
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.724.367 14.836.207
ARA TOPLAM
1.309.218.192 1.093.409.010
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.309.218.192 1.093.409.010
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 28.669.224 29.692.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 28.669.224 29.692.619
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 28.669.224 29.692.619
Diğer Borçlar
6 530.387.945 866.046.711
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 530.387.945 866.046.711
Uzun Vadeli Karşılıklar
50.000.218 43.512.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
50.000.218 43.512.273
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 53.142.992 59.900.561
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
662.200.379 999.152.164
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.971.418.571 2.092.561.174
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.221.653.490 1.206.254.867
Ödenmiş Sermaye
15 662.000.000 662.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
702.050 702.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
312.618.195 312.960.947
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
312.618.195 312.960.947
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
317.094.948 317.437.700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.682.196 -11.682.196
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.205.443 7.205.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
149.645.133 133.998.007
Yabancı Para Çevrim Farkları
149.645.133 133.998.007
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 37.378.874 37.378.874
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
15 37.378.874 37.378.874
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
59.595.825 -356.511.215
Net Dönem Karı veya Zararı
-286.587 415.726.204
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
260.268.830 241.380.170
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.481.922.320 1.447.635.037
TOPLAM KAYNAKLAR
3.453.340.891 3.540.196.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 997.999.993 691.950.467
Satışların Maliyeti
16 -765.423.032 -531.638.041
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
232.576.961 160.312.426
BRÜT KAR (ZARAR)
232.576.961 160.312.426
Genel Yönetim Giderleri
17 -22.042.373 -14.651.252
Pazarlama Giderleri
17 -84.290.353 -61.946.652
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -1.384.446 -1.214.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.166.466 7.921.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-30.187.885 -27.970.834
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
107.838.370 62.449.868
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 53.977.761 19.327.458
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 0 -9.253.446
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
161.816.131 72.523.880
Finansman Giderleri
19 -145.726.462 -48.857.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.089.669 23.666.863
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.193.348 -5.168.988
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -21.171.901 -11.051.929
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 16.978.553 5.882.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.896.321 18.497.875
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.896.321 18.497.875
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.182.908 3.448.978
Ana Ortaklık Payları
-286.587 15.048.897
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 21 -0,00040000 0,02270000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38.084 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38.084 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
38.084 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
22.352.878 6.174.391
Yabancı Para Çevrim Farkları
22.352.878 6.174.391
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
22.352.878 6.174.391
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.390.962 6.174.391
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.287.283 24.672.266
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.888.660 5.301.332
Ana Ortaklık Payları
15.398.623 19.370.934http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935992


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.361 Değişim: 0,09% Hacim : 10.406 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.355 28.07.2021 Yüksek 1.368
Açılış: 1.359
8,5493 Değişim: -0,11%
Düşük 8,5341 28.07.2021 Yüksek 8,5794
Açılış: 8,559
10,1402 Değişim: 0,18%
Düşük 10,0801 28.07.2021 Yüksek 10,1573
Açılış: 10,1222
497,07 Değişim: 0,39%
Düşük 493,40 28.07.2021 Yüksek 498,12
Açılış: 495,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.