KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2020 - 18:22
KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teş Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -9.892.689 9.201.224 84.400.388 36.192.002 433.864.245 -34.570.109 600.591.187 181.390.258 781.981.445
Transferler
-34.570.109 34.570.109
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.320.226 113.250.383 120.570.609 19.779.606 140.350.215
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -9.892.689 9.201.224 91.720.614 36.192.002 399.294.136 113.250.383 721.161.796 201.169.864 922.331.660
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -10.340.254 9.201.224 102.626.699 36.192.002 399.294.136 137.831.653 756.201.586 210.178.283 966.379.869
Transferler
-1.294.861 1.186.872 137.939.642 -137.831.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.255.795 95.276.968 129.532.763 25.074.775 154.607.538
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -10.340.254 7.906.363 136.882.494 37.378.874 537.233.778 95.276.968 885.734.349 235.253.058 1.120.987.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.170.740 302.784.107
Dönem Karı (Zararı)
105.670.856 129.892.777
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
105.670.856 129.892.777
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
137.686.112 174.396.437
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 38.684.905 36.375.114
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5,7 2.213.760 455.150
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.243.250 420.722
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -29.490 34.428
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.296.808 19.198.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.166.003 18.457.682
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.130.805 740.992
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 25.647.652 63.890.018
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -56.646.089 -91.382.386
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 82.293.741 155.272.404
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19 13.364.417 14.375.762
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 40.604.288 40.386.140
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -3.125.718 -284.421
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -3.125.718 -284.421
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-124.746.176 51.673.969
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.280.032 102.223.875
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.321.312 108.536.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-98.601.344 -6.312.951
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.650.156 1.712.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-65.650.156 1.712.178
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-142.552.006 -52.111.521
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
156.112.696 -7.165.447
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.337.391 -7.238.915
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
144.775.305 73.468
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.623.322 7.014.884
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22.623.322 7.014.884
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
118.610.792 355.963.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-11.814.194 -16.342.675
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -42.625.858 -36.836.401
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
36.438.961 79.225.999
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10, 11,18 5.065.074 1.919.638
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10, 11,18 5.065.074 1.919.638
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -37.042.202 -14.076.025
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -29.638.852 -7.722.026
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -7.403.350 -6.353.999
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 11.770.000 0
Alınan Faiz
18 56.646.089 91.382.386
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-66.039.283 -365.275.412
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
301.879.738 169.767.815
Kredilerden Nakit Girişleri
301.879.738 169.767.815
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-81.544.683 -321.164.666
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-81.544.683 -321.164.666
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-200.860.468 -58.503.990
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.220.129 -102.167
Ödenen Faiz
-82.293.741 -155.272.404
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.570.418 16.734.694
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-15.981.075 -6.621.762
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.589.343 10.112.932
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 13.208.215 19.448.273
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 31.797.558 29.561.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 31.797.558 13.208.215
Ticari Alacaklar
5 540.075.760 447.038.978
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 265.778.354 269.099.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 274.297.406 177.939.312
Diğer Alacaklar
6 819.004.252 638.071.763
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 814.024.236 632.699.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.980.016 5.372.105
Stoklar
7 560.108.526 417.527.030
Peşin Ödenmiş Giderler
8 77.574.723 10.733.554
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 77.574.723 10.733.554
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 139.152 15.473
Diğer Dönen Varlıklar
9.839.865 6.525.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9.839.865 6.525.797
ARA TOPLAM
2.038.539.836 1.533.120.810
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.038.539.836 1.533.120.810
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
22 1.394.933 1.394.933
Diğer Alacaklar
6 859.035 1.466.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 859.035 1.466.589
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 208.072.001 219.842.001
Maddi Duran Varlıklar
10 921.035.393 865.150.925
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.397.983 4.245.452
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 19.690.941 15.045.787
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.564.114 8.069.552
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.564.114 8.069.552
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 54.589.979 54.978.956
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.225.604.379 1.170.194.195
TOPLAM VARLIKLAR
3.264.144.215 2.703.315.005
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 302.089.180 71.353.171
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
302.089.180 71.353.171
Banka Kredileri
23 297.829.174 70.057.502
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 4.260.006 1.295.669
Ticari Borçlar
5 502.553.645 346.440.949
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 23.598.492 12.261.101
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 478.955.153 334.179.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.277.067 12.020.130
Diğer Borçlar
6 46.284.687 149.772.705
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 46.132.584 149.772.705
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 152.103 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 6.622.250 4.492.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 6.622.250 4.492.874
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 15.720.283 16.460.798
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.754.965 15.027.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.962.494 11.458.762
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.792.471 3.569.194
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.986.250 4.993.814
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.986.250 4.993.814
ARA TOPLAM
927.288.327 620.562.397
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
927.288.327 620.562.397
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 15.698.748 2.878.423
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 15.698.748 2.878.423
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 15.698.748 2.878.423
Diğer Borçlar
6 1.116.093.128 1.031.988.897
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 1.116.093.128 1.031.988.897
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.073.151 33.225.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
40.073.151 33.225.074
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 44.003.454 48.280.345
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.215.868.481 1.116.372.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.143.156.808 1.736.935.136
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
885.734.349 756.201.586
Ödenmiş Sermaye
15 662.000.000 662.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
702.050 702.050
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
15 -895.717.515 -895.717.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
311.977.700 313.272.561
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
311.977.700 313.272.561
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
314.411.591 314.411.591
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.340.254 -10.340.254
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.906.363 9.201.224
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
136.882.494 102.626.699
Yabancı Para Çevrim Farkları
136.882.494 102.626.699
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 37.378.874 36.192.002
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
15 37.378.874 36.192.002
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
537.233.778 399.294.136
Net Dönem Karı veya Zararı
95.276.968 137.831.653
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
235.253.058 210.178.283
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.120.987.407 966.379.869
TOPLAM KAYNAKLAR
3.264.144.215 2.703.315.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.159.267.148 1.871.652.061 776.927.898 590.005.745
Satışların Maliyeti
16 -1.647.025.325 -1.412.512.701 -592.108.741 -449.593.998
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
512.241.823 459.139.360 184.819.157 140.411.747
BRÜT KAR (ZARAR)
512.241.823 459.139.360 184.819.157 140.411.747
Genel Yönetim Giderleri
17 -49.532.422 -40.148.354 -19.527.088 -7.938.431
Pazarlama Giderleri
17 -185.888.878 -163.025.408 -61.299.140 -51.750.935
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -3.106.539 -2.836.277 -1.047.835 -1.418.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.208.458 24.214.293 -2.579.764 3.486.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-78.805.248 -19.934.233 -24.792.929 -213.355
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
206.117.194 257.409.381 75.572.401 82.576.865
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 66.508.140 96.302.458 28.712.229 27.459.187
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -29.734.926 -11.106.800 -15.563.800 231.872
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
242.890.408 342.605.039 88.720.830 110.267.924
Finansman Giderleri
19 -96.615.264 -172.326.122 6.216.138 -42.819.316
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
146.275.144 170.278.917 94.936.968 67.448.608
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-40.604.288 -40.386.140 -24.965.210 -17.468.908
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -41.761.664 -44.018.070 -15.277.337 -15.923.290
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 1.157.376 3.631.930 -9.687.873 -1.545.618
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
105.670.856 129.892.777 69.971.758 49.979.700
DÖNEM KARI (ZARARI)
105.670.856 129.892.777 69.971.758 49.979.700
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.393.888 16.642.394 4.213.811 6.047.381
Ana Ortaklık Payları
95.276.968 113.250.383 65.757.947 43.932.319
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kr) 0,14000000 0,17000000 0,10000000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
48.936.682 10.457.438 29.350.679 -6.742.694
Yabancı Para Çevrim Farkları
48.936.682 10.457.438 29.350.679 -6.742.694
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
48.936.682 10.457.438 29.350.679 -6.742.694
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.936.682 10.457.438 29.350.679 -6.742.694
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
154.607.538 140.350.215 99.322.437 43.237.006
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.074.775 19.779.606 13.018.867 4.028.674
Ana Ortaklık Payları
129.532.763 120.570.609 86.303.570 39.208.332http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886411


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.