KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 19:12
KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -9.892.689 9.201.224 84.400.388 36.192.002 433.864.245 -34.570.109 600.591.187 181.390.258 781.981.445
Transferler
-34.570.109 34.570.109
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.044.213 69.318.064 81.362.277 15.750.932 97.113.209
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -9.892.689 9.201.224 96.444.601 36.192.002 399.294.136 69.318.064 681.953.464 197.141.190 879.094.654
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -10.340.254 9.201.224 102.626.699 36.192.002 399.294.136 137.831.653 756.201.586 210.178.283 966.379.869
Transferler
-1.294.861 1.186.872 137.939.642 -137.831.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.710.172 29.519.021 43.229.193 12.055.908 55.285.101
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -10.340.254 7.906.363 116.336.871 37.378.874 537.233.778 29.519.021 799.430.779 222.234.191 1.021.664.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
115.153.577 184.600.255
Dönem Karı (Zararı)
35.699.098 79.913.077
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35.699.098 79.913.077
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
126.962.163 125.076.463
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 24.463.100 24.494.902
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5,7 1.977.748 245.447
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.793.039 533.881
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 184.709 -288.434
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.321.329 14.007.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.190.524 13.266.239
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.130.805 740.992
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 69.239.475 35.060.688
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -32.314.530 -65.047.644
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 101.554.005 100.108.332
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19 247.881 28.476.132
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 15.639.078 22.917.232
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -926.448 -125.169
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -926.448 -125.169
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.671.332 15.245.203
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.668.719 73.270.941
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.452.074 137.795.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.216.645 -64.524.211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.328.401 -4.764.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.328.401 -4.764.561
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-75.564.341 -21.565.573
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
149.343.795 -57.491.885
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.543.518 -9.186.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
141.800.277 -48.305.776
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.546.334 25.796.281
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26.546.334 25.796.281
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
155.989.929 220.234.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.817.305 -14.481.712
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -30.019.047 -21.152.776
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
21.686.745 60.181.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10, 11,18 1.708.801 1.230.970
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10, 11,18 1.708.801 1.230.970
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -24.106.586 -6.097.214
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -17.822.960 -4.240.454
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -6.283.626 -1.856.760
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 11.770.000 0
Alınan Faiz
18 32.314.530 65.047.644
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.357.865 -235.419.583
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-23.691.680 203.375.593
Kredilerden Nakit Girişleri
-23.691.680 203.375.593
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.328.311 -320.977.576
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.328.311 -320.977.576
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
29.684.292 -16.866.109
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.468.161 -102.167
Ödenen Faiz
-101.554.005 -100.849.324
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.482.457 9.362.072
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-6.189.513 -3.471.499
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.292.944 5.890.573
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 13.208.215 19.448.273
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 41.501.159 25.338.846


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 41.501.159 13.208.215
Ticari Alacaklar
5 507.914.658 447.038.978
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 302.551.740 269.099.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 205.362.918 177.939.312
Diğer Alacaklar
6 617.762.585 638.071.763
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 611.866.109 632.699.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.896.476 5.372.105
Stoklar
7 492.906.662 417.527.030
Peşin Ödenmiş Giderler
8 52.640.202 10.733.554
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 52.640.202 10.733.554
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 17.853 15.473
Diğer Dönen Varlıklar
11.845.473 6.525.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.845.473 6.525.797
ARA TOPLAM
1.724.588.592 1.533.120.810
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.724.588.592 1.533.120.810
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
22 1.394.933 1.394.933
Diğer Alacaklar
6 638.242 1.466.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 638.242 1.466.589
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 208.072.001 219.842.001
Maddi Duran Varlıklar
10 885.848.619 865.150.925
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.390.202 4.245.452
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 18.621.963 15.045.787
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.475.604 8.069.552
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.475.604 8.069.552
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 61.303.950 54.978.956
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.191.745.514 1.170.194.195
TOPLAM VARLIKLAR
2.916.334.106 2.703.315.005
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 43.089.271 71.353.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 43.089.271 71.353.171
Banka Kredileri
23 40.032.683 70.057.502
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 3.056.588 1.295.669
Ticari Borçlar
5 495.784.744 346.440.949
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 19.804.619 12.261.101
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 475.980.125 334.179.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.413.290 12.020.130
Diğer Borçlar
6 52.504.531 149.772.705
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 52.439.908 149.772.705
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 64.623 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 7.095.007 4.492.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 7.095.007 4.492.874
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 12.928.458 16.460.798
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.817.010 15.027.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10.870.264 11.458.762
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.946.746 3.569.194
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22.233.485 4.993.814
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22.233.485 4.993.814
ARA TOPLAM
667.865.796 620.562.397
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
667.865.796 620.562.397
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 8.219.294 2.878.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 8.219.294 2.878.423
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 8.219.294 2.878.423
Diğer Borçlar
6 1.138.172.438 1.031.988.897
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 1.138.172.438 1.031.988.897
Uzun Vadeli Karşılıklar
38.186.791 33.225.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
38.186.791 33.225.074
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 42.224.817 48.280.345
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.226.803.340 1.116.372.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.894.669.136 1.736.935.136
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
799.430.779 756.201.586
Ödenmiş Sermaye
15 662.000.000 662.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
702.050 702.050
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
15 -895.717.515 -895.717.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
311.977.700 313.272.561
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
311.977.700 313.272.561
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
314.411.591 314.411.591
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.340.254 -10.340.254
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.906.363 9.201.224
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
116.336.871 102.626.699
Yabancı Para Çevrim Farkları
116.336.871 102.626.699
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 37.378.874 36.192.002
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
15 37.378.874 36.192.002
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
537.233.778 399.294.136
Net Dönem Karı veya Zararı
29.519.021 137.831.653
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
222.234.191 210.178.283
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.021.664.970 966.379.869
TOPLAM KAYNAKLAR
2.916.334.106 2.703.315.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.382.339.250 1.281.646.316 690.388.783 669.039.412
Satışların Maliyeti
16 -1.054.916.584 -962.918.703 -523.278.543 -508.213.516
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
327.422.666 318.727.613 167.110.240 160.825.896
BRÜT KAR (ZARAR)
327.422.666 318.727.613 167.110.240 160.825.896
Genel Yönetim Giderleri
17 -30.005.334 -32.209.923 -15.354.082 -17.273.651
Pazarlama Giderleri
17 -124.589.738 -111.274.473 -62.643.086 -56.884.455
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -2.058.704 -1.417.503 -843.848 -614.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.788.222 20.727.680 3.758.505 15.458.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-54.012.319 -19.720.878 -26.041.485 -398.591
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
130.544.793 174.832.516 65.986.244 101.113.636
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 37.795.911 68.843.271 18.468.453 35.510.769
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -14.171.126 -11.338.672 -4.917.680 453.590
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
154.169.578 232.337.115 79.537.017 137.077.995
Finansman Giderleri
19 -102.831.402 -129.506.806 -51.865.704 -75.127.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.338.176 102.830.309 27.671.313 61.950.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.639.078 -22.917.232 -10.470.090 -16.424.009
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -26.484.327 -28.094.780 -15.432.398 -15.796.163
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 10.845.249 5.177.548 4.962.308 -627.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.699.098 79.913.077 17.201.223 45.526.965
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.699.098 79.913.077 17.201.223 45.526.965
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.180.077 10.595.013 2.731.099 5.142.605
Ana Ortaklık Payları
29.519.021 69.318.064 14.470.124 40.384.360
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kr) 0,04000000 0,10000000 0,02000000 0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19.586.003 17.200.132 13.411.612 4.087.603
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.586.003 17.200.132 13.411.612 4.087.603
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
19.586.003 17.200.132 13.411.612 4.087.603
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.586.003 17.200.132 13.411.612 4.087.603
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.285.101 97.113.209 30.612.835 49.614.568
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.055.908 15.750.932 6.754.576 6.364.834
Ana Ortaklık Payları
43.229.193 81.362.277 23.858.259 43.249.734http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866880


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: 0,35% Hacim : 14.302 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.412 04.08.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.412
8,4786 Değişim: 0,05%
Düşük 8,4628 05.08.2021 Yüksek 8,4845
Açılış: 8,4746
10,0531 Değişim: 0,13%
Düşük 10,0331 05.08.2021 Yüksek 10,0662
Açılış: 10,0403
493,88 Değişim: -0,02%
Düşük 493,16 05.08.2021 Yüksek 494,39
Açılış: 493,98
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.