KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2020 - 22:49
KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.900.000 886.860.880 -909.376.861 306.101.471 -8.951.134 44.486.522 46.747.084 34.656.534 114.893.278 53.861.653 593.179.427 166.808.679 759.988.106
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-35.285.298 1.535.468 87.611.483 -53.861.653 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.310.120 -941.555 37.653.304 -3.040.000 -34.570.109 7.411.760 17.119.241 24.531.001
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
638.100.000 -886.158.830 248.058.830 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
13.659.346 -13.659.346 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-2.537.662 -2.537.662
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -9.892.689 9.201.224 84.400.388 36.192.002 433.864.245 -34.570.109 600.591.187 181.390.258 781.981.445
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -9.892.689 9.201.224 84.400.388 36.192.002 433.864.245 -34.570.109 600.591.187 181.390.258 781.981.445
Transferler
-34.570.109 34.570.109
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-447.565 18.226.311 137.831.653 155.610.399 28.788.025 184.398.424
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -10.340.254 9.201.224 102.626.699 36.192.002 399.294.136 137.831.653 756.201.586 210.178.283 966.379.869


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
372.120.032 319.367.934
Dönem Karı (Zararı)
158.923.018 -33.491.157
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
225.010.998 353.942.713
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 , 11, 12 49.689.074 44.703.930
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.569.547 7.404.311
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.581.000 4.446.232
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 25.661 3.040.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -37.114 -81.921
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.090.281 17.501.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 23.719.629 17.448.314
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.370.652 52.736
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
94.898.650 118.670.385
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -110.104.833 -79.533.082
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 205.003.483 198.203.467
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23 18.039.315 166.500.016
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.735.000 -11.322.568
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -7.735.000 -11.322.568
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 46.593.957 -8.520.795
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.134.826 19.006.384
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -5.134.826 19.006.384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
58.822.615 21.707.437
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
59.778.922 59.319.137
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
68.586.613 16.810.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.807.691 42.508.624
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.538.576 4.880.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
36.538.576 4.880.230
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-54.451.300 -27.529.451
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.526.707 -17.896.349
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.535.398 44.772.203
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.991.309 -62.668.552
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-570.290 2.933.870
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-570.290 2.933.870
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
442.756.631 342.158.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -20.177.088 -15.150.156
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -50.459.511 -7.640.903
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
106.035.135 74.975.107
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.100.098 281.413
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 ,12 13.100.098 281.413
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.169.796 -39.151.571
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -13.873.905 -36.393.235
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.295.891 -2.758.336
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 34.312.183
Alınan Faiz
22 110.104.833 79.533.082
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-476.196.915 -812.150.981
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
178.554.522 423.567.788
Kredilerden Nakit Girişleri
27 178.554.522 423.567.788
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-439.287.687 -1.505.750.978
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27 -439.287.687 -1.504.631.453
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.119.525
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 629.104.065
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-8.336.080
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27 -2.124.187 0
Ödenen Faiz
-205.003.483 -359.071.856
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.958.252 -417.807.940
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-8.198.310 -2.100.165
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.240.058 -419.908.105
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 19.448.273 439.356.378
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 13.208.215 19.448.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
29 13.208.215 19.448.273
Ticari Alacaklar
447.038.978 509.398.900
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 269.099.666 337.686.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 177.939.312 171.712.621
Diğer Alacaklar
638.071.763 858.314.676
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 632.699.658 853.122.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.372.105 5.192.267
Stoklar
7 417.527.030 363.038.616
Peşin Ödenmiş Giderler
10.733.554 20.397.419
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 10.733.554 20.397.419
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 15.473 4.867.349
Diğer Dönen Varlıklar
6.525.797 20.058.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 6.525.797 20.058.293
ARA TOPLAM
1.533.120.810 1.795.523.526
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.533.120.810 1.795.523.526
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
26 1.394.933 1.420.594
Diğer Alacaklar
1.466.589 5.487.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.466.589 5.487.505
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 219.842.001 212.107.001
Maddi Duran Varlıklar
865.150.925 874.144.623
Arazi ve Arsalar
10 402.515.109 402.506.901
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 6.926.303 7.569.058
Binalar
10 253.597.554 240.012.107
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 174.757.980 194.080.287
Taşıtlar
10 304 2.192.517
Mobilya ve Demirbaşlar
10 18.737.986 15.886.926
Özel Maliyetler
10 635.329 1.313.888
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 3.016.485 1.307.942
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 4.963.875 9.274.997
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 4.245.452
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.045.787 11.167.324
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 15.045.787 11.167.324
Peşin Ödenmiş Giderler
8.069.552 4.177.578
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.069.552 4.177.578
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 74.839.147 59.951.124
Diğer Duran Varlıklar
0 13.393.111
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 13.393.111
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.190.054.386 1.181.848.860
TOPLAM VARLIKLAR
2.723.175.196 2.977.372.386
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
71.353.171 317.984.874
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
71.353.171 317.984.874
Banka Kredileri
27 70.057.502 317.984.874
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 1.295.669 0
Ticari Borçlar
385.132.347 367.605.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 50.952.499 46.417.101
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 334.179.848 321.188.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 12.020.130 11.559.769
Diğer Borçlar
111.081.307 2.699.321
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 111.081.307 2.351.507
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 347.814
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.492.874 2.928.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 4.492.874 2.928.650
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 16.460.798 14.384.165
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.027.956 11.355.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 11.458.762 10.111.477
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.569.194 1.243.805
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.993.814 7.195.612
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 4.993.814 7.195.612
ARA TOPLAM
620.562.397 735.713.313
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
620.562.397 735.713.313
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.878.423 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.878.423 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 2.878.423 0
Diğer Borçlar
1.031.988.897 1.364.244.005
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 1.031.988.897 1.364.244.005
Uzun Vadeli Karşılıklar
33.225.074 30.305.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 33.225.074 30.305.487
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 68.140.536 65.128.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.136.232.930 1.459.677.628
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.756.795.327 2.195.390.941
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
756.201.586 600.591.187
Ödenmiş Sermaye
18 662.000.000 662.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
702.050 702.050
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-895.717.515 -895.717.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
313.272.561 313.720.126
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
313.272.561 313.720.126
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
314.411.591 314.411.591
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.340.254 -9.892.689
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.201.224 9.201.224
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
102.626.699 84.400.388
Yabancı Para Çevrim Farkları
102.626.699 84.400.388
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
36.192.002 36.192.002
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
18 36.192.002 36.192.002
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
399.294.136 433.864.245
Net Dönem Karı veya Zararı
137.831.653 -34.570.109
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
210.178.283 181.390.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
966.379.869 781.981.445
TOPLAM KAYNAKLAR
2.723.175.196 2.977.372.386


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.492.865.759 2.422.035.082
Satışların Maliyeti
19 -1.879.435.873 -1.859.089.302
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
613.429.886 562.945.780
BRÜT KAR (ZARAR)
613.429.886 562.945.780
Genel Yönetim Giderleri
20 -59.295.803 -52.804.351
Pazarlama Giderleri
20 -220.546.434 -208.124.491
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -3.930.240 -3.137.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 46.714.455 66.165.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -63.926.322 -114.442.085
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
312.445.542 250.602.890
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 130.825.599 97.364.001
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -13.499.824 -25.063.173
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
429.771.317 322.903.718
Finansman Giderleri
23 -224.254.342 -364.915.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
205.516.975 -42.011.952
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-46.593.957 8.520.795
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -57.388.020 -14.384.165
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 10.794.063 22.904.960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
158.923.018 -33.491.157
DÖNEM KARI (ZARARI)
158.923.018 -33.491.157
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.091.365 1.078.952
Ana Ortaklık Payları
137.831.653 -34.570.109
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 0,21000000 -0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-561.987 7.245.342
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9.514.578
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-724.331 -1.330.973
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
162.344 -938.263
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
162.344 -938.263
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
26.037.393 50.776.816
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.037.393 53.816.816
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
26.037.393 53.816.816
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -3.040.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -3.040.000
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.475.406 58.022.158
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
184.398.424 24.531.001
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.788.025 17.119.241
Ana Ortaklık Payları
155.610.399 7.411.760http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824078


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8844 Değişim: -2,70%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,8272 Değişim: -2,47%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
992,35 Değişim: -2,31%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.