KAP ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 19:48
KAP ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -42.651.870 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.244.369 -403.471.974 -308.097.064 -82.627.591 -390.724.655
Transferler
-403.471.974 403.471.974
Dönem Karı (Zararı)
-57.704.050 -57.704.050 -1.974.334 -59.678.384
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.238.786 2.238.786 0 2.238.786
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -40.413.084 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -928.716.343 -57.704.050 -363.562.328 -84.601.925 -448.164.253
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -37.076.027 10.922.400 -514.273.301 -4.574.410 561.825.948 4.172.119 15.000.000 -910.729.592 -62.867.315 -271.212.648 -100.606.671 -371.819.319
Transferler
-62.867.315 62.867.315
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-230.776 -230.776 0 -230.776
Dönem Karı (Zararı)
-279.680.550 -279.680.550 -54.590.182 -334.270.732
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -37.076.027 10.922.400 -514.273.301 -4.805.186 561.825.948 4.172.119 15.000.000 -973.596.907 -279.680.550 -551.123.974 -155.196.853 -706.320.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-207.296.447 13.639.609
Dönem Karı (Zararı)
-334.270.731 -59.678.384
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-334.270.731 -59.678.384
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.067.505 92.191.571
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.300.026 792.507
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 8.099.392
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 8.099.392
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.473.134 -14.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47.123 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -14.899
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.426.011 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 6.361.860
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 6.361.860
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 76.952.711
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
294.345 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
110.777.235 -18.943.715
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.726.869 -12.264.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.726.869 -12.264.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.305.425 -3.006.665
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.860.367 -2.264.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
554.942 -741.756
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.708
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14.332.080 -619.399
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
102.961.690 629.288
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
102.961.690 629.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.132.846 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.869.886 2.053.511
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
956.512 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.913.374 2.053.511
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-20.166.410 -5.769.252
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-508.609 36.510
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-508.609 36.998
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -488
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-207.425.991 13.569.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
129.544 70.137
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.708 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.708 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.708 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
207.465.576 -13.539.773
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
207.688.645 0
Kredilerden Nakit Girişleri
207.688.645 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -15.778.559
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -15.778.559
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-223.069 2.238.786
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
161.421 99.836
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
161.421 99.836
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.433.339 4.349.189
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.594.760 4.449.025


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4.594.760 4.433.339
Ticari Alacaklar
6.233.309 17.960.178
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 74.529 74.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.158.780 17.885.648
Diğer Alacaklar
217.055.873 214.750.448
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 187.930.840 185.070.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 29.125.033 29.679.975
Peşin Ödenmiş Giderler
30.945.114 43.405.599
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.407.267 913.642
Diğer Dönen Varlıklar
350.273 335.289
ARA TOPLAM
260.586.596 281.798.495
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
260.586.596 281.798.495
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
60.578.899 60.578.899
Diğer Alacaklar
768.478 768.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 768.478 768.478
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 1.191.544.659 1.128.130.729
Maddi Duran Varlıklar
8 144.754.915 221.461.163
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
120.004.381 120.012.089
Peşin Ödenmiş Giderler
3.101.664 4.973.259
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.520.752.996 1.535.924.617
TOPLAM VARLIKLAR
1.781.339.592 1.817.723.112
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.951.998.393 1.693.675.162
Ticari Borçlar
290.291.770 187.330.080
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 191.344 191.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 290.100.426 187.138.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.770.539 3.903.385
Diğer Borçlar
94.168.038 85.465.290
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 37.146.385 36.189.873
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 57.021.653 49.275.417
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
87.233.158 107.399.568
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
294.345 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.081.778 7.526.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
129.544 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.952.234 7.526.223
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
79.703 79.703
ARA TOPLAM
2.436.917.724 2.085.379.411
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.436.917.724 2.085.379.411
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 44.964.303 95.598.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
786.186 739.063
Diğer Borçlar
4.992.206 7.825.068
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.992.206 7.825.068
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.742.695 104.163.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.487.660.419 2.189.542.431
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-551.123.974 -271.212.648
Ödenmiş Sermaye
11 588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları
11 77.882.450 77.882.450
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
11 -37.076.027 -37.076.027
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 10.922.400 10.922.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-514.273.301 -514.273.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
557.020.762 557.251.538
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
557.020.762 557.251.538
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.805.186 -4.574.410
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 561.825.948 561.825.948
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 4.172.119 4.172.119
Diğer Yedekler
15.000.000 15.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-973.596.907 -910.729.592
Net Dönem Karı veya Zararı
-279.680.550 -62.867.315
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-155.196.853 -100.606.671
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-706.320.827 -371.819.319
TOPLAM KAYNAKLAR
1.781.339.592 1.817.723.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 21.123.558 13.690.194
Satışların Maliyeti
12 -6.308.298 -923.601
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.815.260 12.766.593
BRÜT KAR (ZARAR)
14.815.260 12.766.593
Genel Yönetim Giderleri
193 -13.484.618
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.711.468 5.907.688
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 17.728.499
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.711.468 23.636.187
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
13 -324.559.263 -83.314.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-334.270.731 -59.678.384
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-334.270.731 -59.678.384
DÖNEM KARI (ZARARI)
-334.270.731 -59.678.384
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-54.590.181 -1.974.334
Ana Ortaklık Payları
-279.680.550 -57.704.050
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,47500000 -0,09800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-230.776 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-230.776 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-230.776 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-334.501.507 -59.678.384
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-54.590.182 -1.974.334
Ana Ortaklık Payları
-279.911.325 -57.704.050http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028862


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.535 Değişim: -0,76% Hacim : 17.862 Mio.TL Son veri saati : 14:27
Düşük 2.483 27.06.2022 Yüksek 2.540
Açılış: 2.539
16,7202 Değişim: -0,97%
Düşük 16,0773 27.06.2022 Yüksek 16,8734
Açılış: 16,8734
17,6874 Değişim: -0,78%
Düşük 17,0117 27.06.2022 Yüksek 17,8485
Açılış: 17,8272
986,80 Değişim: -0,53%
Düşük 949,14 27.06.2022 Yüksek 992,30
Açılış: 992,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.