KAP ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.12.2020 - 18:47
KAP ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 451.314.170 4.105.657 82.454.514 -348.751.606 -111.474.572 196.051.237 -64.272.181 131.779.056
Transferler
-111.474.572 111.474.572
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.637.566 -3.637.566 0 -3.637.566
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 451.314.170 4.105.657 82.454.514 -460.226.178 -3.637.566 192.413.671 -64.272.181 128.141.490
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.575.893 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -369.813.572 -155.438.761 94.165.428 -73.676.384 20.489.044
Transferler
-155.438.761 155.438.761
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
115.799 -431.587.159 -431.471.360 -6.159.779 -437.631.139
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.460.094 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.252.333 -431.587.159 -337.305.932 -79.836.163 -417.142.095


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
327.414 -20.913.662
Dönem Karı (Zararı)
-437.746.938 -3.637.566
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
425.377.145 20.500.990
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 3.674.589 1.320.699
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 311.763
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
269.466 -76.836
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
232.070.867 18.382.944
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
217.718.491 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-28.356.268 562.420
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.914.267 -37.777.086
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.269.159 -36.670.633
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.607.321 -5.352.177
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
861.647 -2.361.565
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.630.670 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.490.216 26.077.648
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.873.143 -19.470.359
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20.596.809 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.041.716 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
544.474 -20.913.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-217.060 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-428.428 -7.979.211
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-428.428 -7.979.211
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-166.666 29.208.273
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-166.666 29.208.273
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-267.680 315.400
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-267.680 315.400
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.598.852 5.630.609
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.331.172 5.946.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4.331.172 4.598.852
Ticari Alacaklar
8.575.119 18.844.278
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 74.529 74.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.500.590 18.769.748
Diğer Alacaklar
208.236.345 195.270.118
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-6 167.266.329 156.992.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 40.970.016 38.277.553
Stoklar
6.366.540 7.228.187
Peşin Ödenmiş Giderler
27.878.259 23.247.589
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
170.806 170.806
Diğer Dönen Varlıklar
978.795 365.593
ARA TOPLAM
256.537.036 249.725.423
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
256.537.036 249.725.423
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
60.578.900 60.608.900
Diğer Alacaklar
955.909 776.458
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 509.663.319 423.835.375
Maddi Duran Varlıklar
8 148.070.425 238.378.119
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
61.894 95.161
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
719.330.447 723.694.013
TOPLAM VARLIKLAR
975.867.483 973.419.436
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.158.838.772 712.012.110
Ticari Borçlar
30.056.008 35.546.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 191.343 191.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
29.864.665 35.354.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.360.933 7.127.498
Diğer Borçlar
64.070.363 60.194.172
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-6 36.223.855 32.137.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 27.846.508 28.056.372
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
99.029.594 78.432.785
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.055.447 7.047.018
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.719.991 1.298.506
ARA TOPLAM
1.369.131.108 901.658.313
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.369.131.108 901.658.313
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 22.460.081 21.430.982
Diğer Borçlar
890.417 893.465
Uzun Vadeli Karşılıklar
527.972 620.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
527.972 620.314
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 0 28.327.318
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.878.470 51.272.079
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.393.009.578 952.930.392
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-337.305.932 94.165.428
Ödenmiş Sermaye
10 588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları
10 77.882.450 77.882.450
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
10 -43.873.237 -43.873.237
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 10.922.400 10.922.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
10 -514.273.301 -514.273.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
481.264.511 481.148.712
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
481.264.511 481.148.712
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 485.724.605 485.724.605
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -4.460.094 -4.575.893
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 4.105.657 4.105.657
Diğer Yedekler
10 15.000.000 15.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-525.252.333 -369.813.572
Net Dönem Karı veya Zararı
-431.587.159 -155.438.761
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10 -79.836.163 -73.676.384
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-417.142.095 20.489.044
TOPLAM KAYNAKLAR
975.867.483 973.419.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 38.756.303 130.469.608 12.429.418 73.373.911
Satışların Maliyeti
-10.435.677 -70.848.171 -1.768.049 -33.474.976
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.320.626 59.621.437 10.661.369 39.898.935
BRÜT KAR (ZARAR)
28.320.626 59.621.437 10.661.369 39.898.935
Genel Yönetim Giderleri
-10.180.732 -28.925.791 -1.937.612 -13.024.754
Pazarlama Giderleri
-1.318.589 -6.571.376 -1.171.090 -3.614.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.756.677 9.599.717 1.180.180 6.141.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.761.989 -11.719.382 -646.765 -8.105.004
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.815.993 22.004.605 8.086.082 21.296.299
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.925.908 15.904.249 1.906.056 5.429.151
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-118.117 0 128.935 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.623.784 37.908.854 10.121.073 26.725.450
Finansman Giderleri
12 -486.726.990 -40.984.000 -199.509.607 14.054.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-466.103.206 -3.075.146 -189.388.534 40.780.096
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28.356.268 -562.420 398 -71.926
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 28.356.268 -562.420 398 -71.926
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-437.746.938 -3.637.566 -189.388.136 40.708.170
DÖNEM KARI (ZARARI)
-437.746.938 -3.637.566 -189.388.136 40.708.170
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.159.779 0 -2.744.726 0
Ana Ortaklık Payları
-431.587.159 -3.637.566 -186.643.410 40.708.170
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,73300000 -0,00600000 -0,31700000 0,06900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
115.799 0 1.592 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
144.749 0 1.990 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-28.950 0 -398 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-28.950 0 -398 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
115.799 0 1.592 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-437.631.139 -3.637.566 -189.386.544 40.708.170
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.159.779 0 -2.744.726 0
Ana Ortaklık Payları
-431.471.360 -3.637.566 -186.641.818 40.708.170http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892192


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.