KAP ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 18:20
KAP ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 271.880.493 134.983 4.105.657 82.454.514 -161.696.819 -142.873.982 173.000.991 -47.140.979 125.860.012
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-142.873.982 142.873.982 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-36.746.874 -36.746.874 -1.302.652 -38.049.526
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -16.139 -16.139 -16.139
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 271.880.493 118.844 4.105.657 82.454.514 -304.570.801 -36.746.874 136.237.978 -48.443.631 87.794.347
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 505.440.285 25.259 4.105.657 82.454.514 -304.570.801 -43.678.947 362.772.112 -50.585.737 312.186.375
Transferler
-43.678.947 43.678.947
Dönem Karı (Zararı)
-8.952.472 -8.952.472 -1.313.745 -10.266.217
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.011 13.011 13.011
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
167.247 167.247 167.247
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 0 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 505.440.285 38.270 4.105.657 82.454.514 -348.249.748 -8.952.472 353.999.898 -51.899.482 302.100.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.137.331 18.035.134
Dönem Karı (Zararı)
-10.266.217 -38.049.525
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.197.569 -36.977.288
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.068.648 -1.072.237
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.333.173 57.210.432
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22-23-26 3.199.087 4.870.894
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
440.280 2.712.190
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23,1 440.280 2.712.190
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
67.974 135.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-23 67.974 172.013
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17-23.1 0 -36.443
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.937.334 51.026.686
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.937.334 50.879.792
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25,2 1.683.481
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25,1 -1.536.587
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -311.502 -1.534.908
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.070.375 -1.125.773
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.388.427 -10.711.051
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.395.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -10.388.427 -6.315.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.708.775 -4.745.856
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9 4.294.924 -3.818.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-11 5.413.851 -927.473
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 6.601.651 547.445
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.349.178 4.104.607
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 6.349.178 4.104.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 828.583 -1.015.311
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-12-19 -10.029.385 10.694.393
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-11-9 942.351 -1.168.609
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11-9 -10.971.736 11.863.002
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.137.331 18.035.134
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.032.410 -301.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
797.864
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14-21 797.864
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.566
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14-21 -67.566
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 76.030
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 158.516 -233.832
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.454.019 -17.287.907
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 15.003.175 15.031.088
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
15.003.175 15.031.088
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -21.457.194 -32.309.942
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-21.457.194 -32.309.942
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -9.053
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.284.278 445.829
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.284.278 445.829
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.919.064 4.193.084
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.634.786 4.638.913


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.634.786 4.919.064
Finansal Yatırımlar
143 143
Diğer Finansal Yatırımlar
3,1 143 143
Ticari Alacaklar
7 30.175.024 20.862.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
30.175.024 20.862.301
Diğer Alacaklar
153.804.868 171.337.384
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 39.846.383 44.141.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 113.958.485 127.196.077
Stoklar
10 25.874.546 32.476.197
Peşin Ödenmiş Giderler
11 24.956.191 16.849.540
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 24.956.191 16.849.540
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 7.500 7.500
Diğer Dönen Varlıklar
19 255.364 335.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 255.364 335.354
ARA TOPLAM
238.708.422 246.787.483
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
238.708.422 246.787.483
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
30 40.057.535 40.057.535
Ticari Alacaklar
7 1.658.336 1.022.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.658.336 1.022.912
Diğer Alacaklar
9 58.253.791 58.274.055
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 57.514.233 57.514.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 739.558 759.822
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 79.548.725 80.031.000
Maddi Duran Varlıklar
14 689.164.054 692.749.746
Binalar
14 675.592.715 677.913.890
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 5.270.280 6.014.449
Taşıtlar
14 761.761 898.376
Mobilya ve Demirbaşlar
14 7.504.010 7.850.595
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 35.288 72.436
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.830 28.844
Bilgisayar Yazılımları
23.830 28.844
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.744.759 1.927.415
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.744.759 1.927.415
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 26.085.094 25.532.433
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
896.536.124 899.623.940
TOPLAM VARLIKLAR
1.135.244.546 1.146.411.423
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
515.805.014 529.324.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 515.805.014 529.324.874
Banka Kredileri
8 299.581.164 296.677.209
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 216.223.850 232.647.665
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.679.256 43.971.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 57.679.256 43.971.294
Banka Kredileri
8 57.679.256 43.971.294
Ticari Borçlar
7 23.276.341 16.927.163
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
23.276.341 16.927.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 3.223.610 2.395.027
Diğer Borçlar
67.569.544 88.344.986
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 21.497.131 22.439.482
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 46.072.413 65.905.504
Ertelenmiş Gelirler
11 46.336.306 35.118.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
46.336.306 35.118.622
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 2.765.885 2.607.369
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 8.027.559 7.054.304
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.027.559 7.054.304
ARA TOPLAM
724.683.515 725.743.639
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
724.683.515 725.743.639
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.919.862 16.624.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 17.919.862 16.624.649
Banka Kredileri
8 17.919.862 16.624.649
Diğer Borçlar
9 25.875.900 27.099.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.875.900 27.099.652
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.484.763 1.416.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.484.763 1.416.789
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 63.180.090 63.340.319
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
108.460.615 108.481.409
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
833.144.130 834.225.048
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
353.999.898 362.772.112
Ödenmiş Sermaye
20,1 588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları
20,2 77.882.450 77.882.450
Geri Alınmış Paylar (-)
20,3 0 -167.247
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20,4 -43.873.237 -43.873.237
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20,5 10.922.400 10.922.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20,8 -514.273.301 -514.273.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
505.478.555 505.465.544
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
505.478.555 505.465.544
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20.6.1 505.440.285 505.440.285
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.6.2 38.270 25.259
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.105.657 4.105.657
Yasal Yedekler
20,7 4.105.657 4.105.657
Diğer Yedekler
20,9 82.454.514 82.454.514
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20,10 -348.249.748 -304.570.801
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.952.472 -43.678.947
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20,11 -51.899.482 -50.585.737
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
302.100.416 312.186.375
TOPLAM KAYNAKLAR
1.135.244.546 1.146.411.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22,1 9.794.120 8.244.930
Satışların Maliyeti
22,2 -10.163.627 -8.575.511
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-369.507 -330.581
BRÜT KAR (ZARAR)
-369.507 -330.581
Genel Yönetim Giderleri
23,1 -3.758.939 -2.325.770
Pazarlama Giderleri
23,2 -221.890 -364.208
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25,1 2.548.039 1.464.297
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25,2 -1.112.736 -2.610.172
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.915.033 -4.166.434
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26,1 4.243.418 2.246.891
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26,2 -647.587 -1.471.927
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
680.798 -3.391.470
Finansman Gelirleri
27,1 25.392.147 94.601
Finansman Giderleri
27,2 -29.959.012 -34.832.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.886.067 -38.129.363
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-311.502 1.152.075
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -311.502 1.152.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.197.569 -36.977.288
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -6.068.648 -1.072.237
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.266.217 -38.049.525
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20,11 -1.313.745 -1.302.651
Ana Ortaklık Payları
-8.952.472 -36.746.874
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.011 -16.140
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.6.2 16.681 -20.173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.670 4.033
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -3.670 4.033
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.011 -16.140
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.253.206 -38.065.665
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.313.745 -1.302.652
Ana Ortaklık Payları
-8.939.461 -36.763.013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682465


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.