KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 19:18
KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223
Transferler
55.868.719 -55.868.719
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.718.638 17.019.929 14.301.291 14.301.291
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -9.311.381 12.055.668 366.952.841 17.019.929 454.638.514 454.638.514
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088
Transferler
24.668.715 -24.668.715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.256.357 116.065.987 112.809.630 112.809.630
Sermaye Arttırımı
191.022.339 366.683 191.389.022 191.389.022
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000.000 38.943.796 366.683 -13.473.950 12.055.668 391.621.556 116.065.987 765.579.740 765.579.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.535.645 -82.934.943
Dönem Karı (Zararı)
116.065.987 17.019.929
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
116.065.987 17.019.929
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.206.307 62.074.701
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24.986.855 24.875.565
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-419.382 -1.041.619
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
111.506 -27.446
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -530.888 -1.660.163
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 645.990
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.484.143 3.935.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 6.417.359 3.614.899
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.066.784 320.723
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.321.250 32.102.454
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13.321.250 32.102.454
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.049.995 343.144
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.176.773 -5.275.801
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -9.176.773 -5.275.801
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.952.271 6.305.137
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
107.938 830.199
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 107.938 830.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-126.347.681 -203.024.126
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.129.365 -71.336.716
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.078.854 2.352.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-84.050.511 -73.688.909
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.717.771 3.725.136
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.199.531 -35.389.263
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.769.125 -440.188
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.430.406 -34.949.075
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.698.986 -100.023.283
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21.269.633 -102.091.735
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.429.353 2.068.452
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.924.613 -123.929.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -4.934.221 -5.118.341
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.454.747 46.112.894
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-95.714.903 -17.256.507
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.832.140 7.655.192
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 8.832.140 7.655.192
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-104.547.043 -24.911.699
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -104.547.043 -24.911.699
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
127.700.897 135.149.168
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
191.389.022
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
191.389.022
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.000.000 180.094.500
Kredilerden Nakit Girişleri
9 10.000.000 180.094.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-59.300.000 -12.740.379
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -59.300.000 -12.740.379
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.314.399 -102.499
Ödenen Faiz
16 -13.073.726 -32.102.454
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.521.639 34.957.718
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.015.139 -343.144
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.536.778 34.614.574
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 30.212.670 21.305.838
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 84.749.448 55.920.412


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 84.749.448 30.212.670
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
5 308.617.860 218.600.001
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,19 52.996.756 46.917.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 255.621.104 171.682.099
Diğer Alacaklar
9.826.227 15.699.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 9.826.227 15.699.116
Türev Araçlar
8.205.757
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
20 8.205.757
Stoklar
6 161.041.644 130.792.985
Peşin Ödenmiş Giderler
17.601.305 3.805.541
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.601.305 3.805.541
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.774.487 10.901.167
Diğer Dönen Varlıklar
34.190.118 39.782.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 34.190.118 39.782.957
ARA TOPLAM
633.006.846 449.794.437
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
18 0 89.555
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
633.006.846 449.883.992
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Diğer Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Maddi Duran Varlıklar
7 478.015.207 313.593.950
Arazi ve Arsalar
7 1.289.413 1.289.413
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7 244.798 306.680
Binalar
7 47.567.339 49.525.108
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 152.771.870 164.201.165
Taşıtlar
7 12.483.999 14.639.426
Mobilya ve Demirbaşlar
11 2.077.972 2.494.310
Özel Maliyetler
7 1.911.932 2.185.187
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 259.667.884 78.952.661
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.704.949 1.379.801
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.937.143 5.486.700
Diğer Haklar
2.937.143 5.486.700
Peşin Ödenmiş Giderler
5.946.088 34.576.626
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.946.088 34.576.626
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 23.896.941 19.453.696
Diğer Duran Varlıklar
50.779.210 45.658.786
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 50.779.210 45.658.786
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
565.382.645 420.252.666
TOPLAM VARLIKLAR
1.198.389.491 870.136.658
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.293.658 59.607.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.293.658 59.607.594
Banka Kredileri
9 10.004.010 59.300.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 289.648 307.594
Ticari Borçlar
352.109.784 291.203.011
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,19 1.003.617 5.772.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 351.106.167 285.430.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.572.599 13.405.640
Diğer Borçlar
0 23.935
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 23.935
Türev Araçlar
0 971.016
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
20 0 971.016
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.013.717 1.313.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.013.717 1.313.839
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 20.166.178 15.613.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 8.465.124 7.979.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 11.701.054 7.634.270
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 590.890 3.015.641
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 590.890 3.015.641
ARA TOPLAM
401.746.826 385.154.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
401.746.826 385.154.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.548.755 1.166.116
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.548.755 1.166.116
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 3.548.755 1.166.116
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.514.170 22.435.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 27.514.170 22.435.177
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.062.925 23.601.293
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
432.809.751 408.755.570
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
765.579.740 461.381.088
Ödenmiş Sermaye
220.000.000 28.977.661
Sermaye Düzeltme Farkları
38.943.796 38.943.796
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
366.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.473.950 -10.217.593
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.055.668 12.055.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
391.621.556 366.952.841
Net Dönem Karı veya Zararı
116.065.987 24.668.715
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
765.579.740 461.381.088
TOPLAM KAYNAKLAR
1.198.389.491 870.136.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 929.845.168 770.777.066 270.466.680 239.112.628
Satışların Maliyeti
12 -667.552.590 -570.937.263 -200.974.553 -184.544.944
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
262.292.578 199.839.803 69.492.127 54.567.684
BRÜT KAR (ZARAR)
262.292.578 199.839.803 69.492.127 54.567.684
Genel Yönetim Giderleri
13 -42.650.400 -38.220.836 -13.933.334 -11.517.182
Pazarlama Giderleri
13 -98.744.908 -92.142.607 -33.555.902 -28.570.884
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 31.324.842 18.749.071 13.233.537 6.351.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -36.628.719 -22.614.036 -16.135.053 -275.665
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
115.593.393 65.611.395 19.101.375 20.555.295
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 197.493 197.493
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -89.555 -1.476.189 7.362.344 -93.575
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
27.446 74.546
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
115.701.331 64.162.652 26.661.212 20.536.266
Finansman Gelirleri
16 23.987.320 2.211.819 13.752.361 1.473.026
Finansman Giderleri
16 -21.670.393 -43.049.405 -5.351.398 -17.650.115
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
118.018.258 23.325.066 35.062.175 4.359.177
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.952.271 -6.305.137 3.487.370 -1.542.565
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.581.427 -10.896.774 9.578.057 1.848.536
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 3.629.156 4.591.637 -6.090.687 -3.391.101
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
116.065.987 17.019.929 38.549.545 2.816.612
DÖNEM KARI (ZARARI)
116.065.987 17.019.929 38.549.545 2.816.612
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
116.065.987 17.019.929 38.549.545 2.816.612
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Basit ve sulandırılmış pay başına kazanç 21 0,53000000 0,59000000 0,20000000 0,10000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.256.357 -2.718.638 -1.569.720 -906.213
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -4.070.446 -3.398.297 -1.962.150 -1.132.766
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
814.089 679.659 392.430 226.553
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 814.089 679.659 392.430 226.553
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.256.357 -2.718.638 -1.569.720 -906.213
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
112.809.630 14.301.291 36.979.825 1.910.399
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
112.809.630 14.301.291 36.979.825 1.910.399http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884532


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 1,19% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6778 Değişim: -0,07%
Düşük 13,6423 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,5209 Değişim: -0,19%
Düşük 15,4819 09.12.2021 Yüksek 15,5526
Açılış: 15,5498
782,98 Değişim: -0,24%
Düşük 782,15 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.