KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 20:36
KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223
Transferler
55.868.719 -55.868.719
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.812.425 14.203.317 12.390.892 12.390.892
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -8.405.168 12.055.668 366.952.841 14.203.317 452.728.115 452.728.115
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088
Transferler
24.668.715 -24.668.715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.686.637 77.516.442 75.829.805 75.829.805
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -11.904.230 12.055.668 391.621.556 77.516.442 537.210.893 537.210.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.836.630 -112.666.359
Dönem Karı (Zararı)
77.516.442 14.203.317
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
77.516.442 14.203.317
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.978.419 34.945.675
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.544.281 17.361.945
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
885.690 -3.266.184
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.782 47.100
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.586.945 -1.334.772
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 645.990
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.697.473 -2.624.502
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
885.187 3.281.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 858.831 2.717.079
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
26.356 564.273
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.948.072 20.898.127
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
278.396 -8.828.761
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 278.396 -8.828.761
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.984.894 4.762.572
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.451.899 736.624
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 7.451.899 736.624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-112.745.055 -171.027.021
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-160.661.902 -138.661.771
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.194.363 -796.729
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.407.922 -7.073.268
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
68.407.922 -7.073.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.296.712 -24.495.253
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.296.712 -24.495.253
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.749.806 -121.878.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -913.176 -3.751.201
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 12.962.871
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-83.114.795 -8.834.742
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.495.214 4.812.490
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 5.495.214 4.812.490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-88.610.009 -13.647.232
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -88.610.009 -13.647.232
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
91.734.807 126.844.579
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.015.600.000 160.574.583
Kredilerden Nakit Girişleri
9 2.015.600.000 160.574.583
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.915.700.000 -12.740.379
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.915.700.000 -12.740.379
Ödenen Faiz
16 -7.306.263 -20.898.127
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-858.930 -91.498
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.456.642 5.343.478
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.675.444 2.624.502
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.132.086 7.967.980
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 30.212.670 21.305.838
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 44.344.756 29.273.818


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 44.344.756 30.212.670
Ticari Alacaklar
5 379.265.685 218.600.001
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 19 38.400.334 46.917.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 340.865.351 171.682.099
Diğer Alacaklar
40.887.432 15.699.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 40.887.432 15.699.116
Stoklar
6 144.400.403 130.792.985
Peşin Ödenmiş Giderler
14.332.843 3.805.541
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.332.843 3.805.541
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 10.901.167
Diğer Dönen Varlıklar
32.393.685 39.782.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 32.393.685 39.782.957
ARA TOPLAM
655.624.804 449.794.437
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
18 0 89.555
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
655.624.804 449.883.992
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Diğer Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Maddi Duran Varlıklar
7 374.714.339 313.593.950
Arazi ve Arsalar
7 1.289.413 1.289.413
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7 265.871 306.680
Binalar
7 48.237.336 49.525.108
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 144.899.477 164.201.165
Taşıtlar
7 13.642.806 14.639.426
Mobilya ve Demirbaşlar
7 2.156.138 2.494.310
Özel Maliyetler
7 1.966.668 2.185.187
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 162.256.630 78.952.661
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 4.086.711 1.379.801
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.248.449 5.486.700
Diğer Haklar
3.248.449 5.486.700
Peşin Ödenmiş Giderler
16.793.462 34.576.626
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.793.462 34.576.626
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 29.595.198 19.453.696
Diğer Duran Varlıklar
44.159.465 45.658.786
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 44.159.465 45.658.786
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
472.700.731 420.252.666
TOPLAM VARLIKLAR
1.128.325.535 870.136.658
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
159.943.566 59.607.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
159.943.566 59.607.594
Banka Kredileri
9 159.200.000 59.300.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 743.566 307.594
Ticari Borçlar
359.610.933 291.203.011
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 19 6.118.683 5.772.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 353.492.250 285.430.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.317.080 13.405.640
Diğer Borçlar
4.163 23.935
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.163 23.935
Türev Araçlar
1.249.412 971.016
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
20 1.249.412 971.016
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.142.090 1.313.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.142.090 1.313.839
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
803.570
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.811.389 15.613.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 8.005.687 7.979.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 11.805.702 7.634.270
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
781.884 3.015.641
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 781.884 3.015.641
ARA TOPLAM
561.664.087 385.154.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
561.664.087 385.154.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.490.716 1.166.116
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.490.716 1.166.116
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 3.490.716 1.166.116
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.959.839 22.435.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 25.959.839 22.435.177
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.450.555 23.601.293
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
591.114.642 408.755.570
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
537.210.893 461.381.088
Ödenmiş Sermaye
28.977.661 28.977.661
Sermaye Düzeltme Farkları
38.943.796 38.943.796
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.904.230 -10.217.593
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.055.668 12.055.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
391.621.556 366.952.841
Net Dönem Karı veya Zararı
77.516.442 24.668.715
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
537.210.893 461.381.088
TOPLAM KAYNAKLAR
1.128.325.535 870.136.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 659.378.488 531.664.438 326.062.745 282.465.993
Satışların Maliyeti
12 -466.578.037 -386.392.319 -225.729.502 -199.848.268
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
192.800.451 145.272.119 100.333.243 82.617.725
BRÜT KAR (ZARAR)
192.800.451 145.272.119 100.333.243 82.617.725
Genel Yönetim Giderleri
13 -28.717.066 -26.703.654 -14.817.134 -12.952.264
Pazarlama Giderleri
13 -65.189.006 -63.571.723 -37.544.868 -35.955.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 18.091.305 12.397.729 8.360.822 5.531.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -20.493.666 -22.338.371 -5.619.924 -13.476.565
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
96.492.018 45.056.100 50.712.139 25.764.468
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 0 0 0 -18.498
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -7.451.899 -1.382.614 -89.555 -736.624
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 -47.100 0 -170.101
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
89.040.119 43.626.386 50.622.584 24.839.245
Finansman Gelirleri
16 10.234.959 738.793 3.263.438 0
Finansman Giderleri
16 -16.318.995 -25.399.290 -11.441.310 -17.615.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
82.956.083 18.965.889 42.444.712 7.224.089
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.439.641 -4.762.572 9.058.137 3.058.451
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-15.159.484 -12.745.310 2.677.129 -3.931.665
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 9.719.843 7.982.738 6.381.008 6.990.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
77.516.442 14.203.317 51.502.849 10.282.540
DÖNEM KARI (ZARARI)
77.516.442 14.203.317 51.502.849 10.282.540
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
77.516.442 14.203.317 51.502.849 10.282.540
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Basit ve sulandırılmış pay başına kazanç 21 2,68000000 0,49000000 1,35000000 0,35000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.686.637 -1.812.425 -2.225.683 -1.634.316
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -2.108.296 -2.265.531 -2.782.104 -2.042.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
421.659 453.106 556.421 408.579
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 421.659 453.106 556.421 408.579
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.686.637 -1.812.425 -2.225.683 -1.634.316
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.829.805 12.390.892 49.277.166 8.648.224
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
75.829.805 12.390.892 49.277.166 8.648.224http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867680


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.