KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 20:20
KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -6.491.101 12.055.668 255.969.227 -8.606.371 320.848.880 320.848.880
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
36.888.306 -7.263.034 29.625.272 29.625.272
Transferler
-12.483.546 12.483.546
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.506.335 21.470.891 24.977.226 24.977.226
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -2.984.766 12.055.668 280.373.987 18.085.032 375.451.378 375.451.378
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -3.481.009 12.055.668 276.988.128 40.237.888 393.722.132 393.722.132
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-6.141.894 -6.141.894 -6.141.894
Transferler
40.237.888 -40.237.888
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.900.756 49.964.463 47.063.707 47.063.707
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -6.381.765 12.055.668 311.084.122 49.964.463 434.643.945 434.643.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.905.914 -5.190.872
Dönem Karı (Zararı)
49.964.463 21.470.891
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.153.887 26.239.926
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 15.059.683 18.967.765
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.813.480 -6.300.939
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 228.677 -4.548.967
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.042.157 -1.751.972
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.208 1.993.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.347.447 1.326.090
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.338.239 667.679
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.611.087 5.172.054
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.611.087 5.172.054
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-907.541 366.597
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -907.541 366.597
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.146.125 6.040.680
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.951.195 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -5.951.195
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-97.062.811 -44.251.127
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-138.187.840 -64.453.084
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-138.187.840 -64.453.084
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.927.210 2.903.674
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
82.173.440 13.231.437
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
82.173.440 13.231.437
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.121.201 4.066.846
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-32.121.201 4.066.846
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.944.461 3.459.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -3.107.305 -1.437.757
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16.145.852 -7.212.805
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.003.008 -8.953.318
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.701.492 178.334
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 11.701.492 178.334
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.704.500 -9.154.315
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -20.704.500 -9.154.315
Alınan Faiz
14 22.663
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.642.526 16.085.283
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.220.000 75.015.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 51.220.000 75.015.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.000.000 -53.735.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -22.000.000 -53.735.000
Ödenen Faiz
-5.577.474 -5.194.717
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.733.604 1.941.093
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.733.604 1.941.093
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.572.378 13.352.734
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.305.982 15.293.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.305.982 7.572.378
Ticari Alacaklar
5 281.272.249 165.475.570
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 37.515.036 34.169.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 243.757.213 131.306.360
Diğer Alacaklar
21.814.558 5.217.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 21.814.558 5.217.881
Türev Araçlar
18 1.372.733 465.192
Stoklar
6 97.525.335 84.555.968
Peşin Ödenmiş Giderler
8.237.226 9.593.339
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.071.067
Diğer Dönen Varlıklar
31.562.545 14.525.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 31.562.545 14.525.422
ARA TOPLAM
459.090.628 288.476.817
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 89.556
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
459.180.184 288.476.817
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Maddi Duran Varlıklar
7 255.037.498 253.007.604
Arazi ve Arsalar
1.289.413 1.366.497
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
440.533 489.258
Binalar
52.804.691 59.588.388
Tesis, Makine ve Cihazlar
186.996.373 178.009.764
Mobilya ve Demirbaşlar
1.540.707 1.889.085
Özel Maliyetler
328 717
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11.965.453 11.663.895
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.826.250 14.051.180
Diğer Haklar
11.826.250 14.051.180
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 24.568.773 17.669.571
Diğer Duran Varlıklar
30.123.946 53.737.004
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 30.123.946 53.737.004
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
321.659.574 338.568.466
TOPLAM VARLIKLAR
780.839.758 627.045.283
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.253.613 22.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 51.253.613 22.000.000
Ticari Borçlar
234.643.014 167.700.215
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 4.236.992 555.988
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 230.406.022 167.144.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.658.201 7.075.616
Diğer Borçlar
14.017 55.959
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14.017 55.959
Ertelenmiş Gelirler
506.830 205.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
506.830 205.825
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16.294.088
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.852.927 17.191.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 6.726.149 9.610.105
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 8.126.778 7.581.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.594.346 3.581.680
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 2.594.346 3.581.680
ARA TOPLAM
327.817.036 217.810.461
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
327.817.036 217.810.461
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
18.378.777 15.512.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 18.378.777 15.512.690
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.378.777 15.512.690
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
346.195.813 233.323.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
434.643.945 393.722.132
Ödenmiş Sermaye
28.977.661 28.977.661
Sermaye Düzeltme Farkları
38.943.796 38.943.796
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.381.765 -3.481.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.055.668 12.055.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
311.084.122 276.988.128
Net Dönem Karı veya Zararı
49.964.463 40.237.888
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
434.643.945 393.722.132
TOPLAM KAYNAKLAR
780.839.758 627.045.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 444.766.635 360.163.510 252.423.240 201.330.555
Satışların Maliyeti
11 -301.015.809 -249.363.600 -168.032.077 -137.529.961
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
143.750.826 110.799.910 84.391.163 63.800.594
BRÜT KAR (ZARAR)
143.750.826 110.799.910 84.391.163 63.800.594
Genel Yönetim Giderleri
12 -27.939.842 -22.422.947 -16.193.089 -9.096.574
Pazarlama Giderleri
12 -59.480.329 -55.912.601 -34.090.898 -33.648.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 22.553.309 12.696.443 13.055.988 4.943.079
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -11.314.992 -17.277.095 -8.317.512 -6.570.623
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-228.677 4.548.967 -112.021 4.254.684
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.340.295 32.432.677 38.733.631 23.682.969
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 5.951.195 59.038 5.942.360 59.038
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-178.333 -10.487
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
73.291.490 32.313.382 44.675.991 23.731.520
Finansman Gelirleri
15 4.197.053 1.701.330 3.347.106 1.701.330
Finansman Giderleri
15 -8.377.955 -6.503.141 -3.630.768 -3.436.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
69.110.588 27.511.571 44.392.329 21.995.982
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.146.125 -6.040.680 -13.045.601 -7.158.939
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-23.587.809 -14.874.204 -16.650.153 -14.874.204
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 4.441.684 8.833.524 3.604.552 7.715.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
49.964.463 21.470.891 31.346.728 14.837.043
DÖNEM KARI (ZARARI)
49.964.463 21.470.891 31.346.728 14.837.043
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
49.964.463 21.470.891 31.346.728 14.837.043
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Basit ve sulandırılmış pay başına kazanç 19 1,72000000 0,74000000 1,08000000 0,51000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.900.756 3.506.335 -2.697.339 3.156.947
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -3.625.945 4.382.919 -3.371.674 3.946.184
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
725.189 -876.584 674.335 -789.237
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 725.189 -876.584 674.335 -789.237
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.900.756 3.506.335 -2.697.339 3.156.947
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.063.707 24.977.226 28.649.389 17.993.990
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
47.063.707 24.977.226 28.649.389 17.993.990http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701666


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8577 Değişim: 1,09%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8786
Açılış: 8,7619
10,3868 Değişim: 0,75%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
496,44 Değişim: 1,13%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.