KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2020 - 11:05
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 -904.876 -904.876 -904.876 9.421.544 17.209.050 35.688.560 65.971.907 65.971.907
Transferler
2.898.412 32.790.148 -35.688.560 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39.482 39.482 39.482 8.501.147 8.540.629 8.540.629
Dönem Karı (Zararı)
8.501.147 8.501.147 8.501.147
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
39.482 39.482 39.482 39.482 39.482
Sermaye Arttırımı
13 2.650.557 -2.650.557 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
13 -32.000.000 -32.000.000 -32.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -865.394 0 -865.394 0 0 0 0 0 -865.394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.319.956 0 0 0 15.348.641 8.501.147 0 42.512.536 42.512.536
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 -1.198.817 -1.198.817 -1.198.817 12.319.956 15.348.641 47.180.564 80.858.530 80.858.530
Transferler
7.180.564 40.000.000 -47.180.564 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
649 649 649 17.425.752 17.426.401 17.426.401
Dönem Karı (Zararı)
17.425.752 17.425.752 17.425.752
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
649 649 649 649 649
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
13 -40.000.000 -40.000.000 -40.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 -1.198.168 -1.198.168 -1.198.168 19.500.520 15.348.641 17.425.752 58.284.931 58.284.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.621.959 5.586.039
Dönem Karı (Zararı)
17.425.752 8.501.147
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.425.752 8.501.147
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.012.233 257.064
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 8 289.040 145.630
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.969.314 1.519.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.001.965 1.755.281
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-32.651 -235.830
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.226.874 -3.872.508
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.246.903 -3.872.508
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20.029 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.980.753 2.464.491
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.737.209 5.738.931
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.186.343 3.545.103
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.937.260 2.813.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-750.917 731.311
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-242.308 -134.820
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.354.685 733.593
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
702.252 -106.482
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
652.433 840.075
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-561.511 1.595.055
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-561.511 1.595.055
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.175.194 14.497.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.869.690 -5.420.482
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.681.200 -3.490.621
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.345 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.075.488 3.315.320
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-175.684 -1.003.597
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -175.684 -816.352
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -187.245
Alınan Faiz
2.251.172 4.318.917
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.213.060 -32.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -213.060 0
Ödenen Temettüler
13, 20 -40.000.000 -32.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.515.613 -23.098.641
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.515.613 -23.098.641
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.698.989 66.647.151
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 57.183.376 43.548.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 57.233.837 79.721.305
Ticari Alacaklar
5 11.624.986 14.811.329
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 10.808.733 14.745.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
816.253 65.336
Peşin Ödenmiş Giderler
12 747.414 505.106
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20 271.539 176.812
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
475.875 328.294
ARA TOPLAM
69.606.237 95.037.740
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.606.237 95.037.740
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 521.284 386.680
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 605.479 852.252
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 479.006 525.140
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 625.045 524.609
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.230.814 2.288.681
TOPLAM VARLIKLAR
71.837.051 97.326.421
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 611.691 852.252
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 611.691 852.252
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
611.691 852.252
Ticari Borçlar
5 2.540.856 1.186.171
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 1.466.856 764.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.074.000 421.567
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 4.695.913 4.295.740
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 2.310.742 6.110.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.310.742 6.110.116
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.275.175 1.836.686
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.275.175 1.836.686
ARA TOPLAM
11.434.377 14.280.965
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.434.377 14.280.965
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 2.117.743 2.186.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.117.743 2.186.926
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.117.743 2.186.926
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.552.120 16.467.891
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.284.931 80.858.530
Ödenmiş Sermaye
13 5.000.000 5.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 2.208.186 2.208.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -1.198.168 -1.198.817
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.198.168 -1.198.817
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.198.168 -1.198.817
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 19.500.520 12.319.956
Yasal Yedekler
19.500.520 12.319.956
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 15.348.641 15.348.641
Net Dönem Karı veya Zararı
17.425.752 47.180.564
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.284.931 80.858.530
TOPLAM KAYNAKLAR
71.837.051 97.326.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 30.837.908 17.577.597
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -1.133.101 -1.770.078
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.704.807 15.807.519
BRÜT KAR (ZARAR)
29.704.807 15.807.519
Genel Yönetim Giderleri
15 -9.391.046 -8.842.853
Pazarlama Giderleri
15 -174.888 18 100.619 111.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.425.752 8.501.147
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.425.752 8.501.147
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.425.752 8.501.147
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
649 39.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 832 50.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-183 -11.136
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18 -183 -11.136
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
649 39.482
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.426.401 8.540.629
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.426.401 8.540.629http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840626


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 0,00% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6655 Değişim: -0,16%
Düşük 13,6423 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,5369 Değişim: -0,08%
Düşük 15,4819 09.12.2021 Yüksek 15,5545
Açılış: 15,5498
784,40 Değişim: -0,06%
Düşük 782,15 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.