KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2019 - 09:48
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 -796.153 -796.153 -796.153 9.421.544 13.035.717 38.173.333 64.392.070 64.392.070
Transferler
38.173.333 -38.173.333 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-113.071 -113.071 -113.071 24.848.054 24.734.983 24.734.983
Dönem Karı (Zararı)
24.848.054 24.848.054 24.848.054
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-113.071 -113.071 -113.071 -113.071 -113.071
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
13 -34.000.000 -34.000.000 -34.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -909.224 0 -909.224 0 0 0 0 0 -909.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.421.544 0 0 0 17.209.050 24.848.054 0 55.127.053 55.127.053
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.349.443 2.208.186 -904.876 -904.876 -904.876 9.421.544 17.209.050 35.688.560 65.971.907 65.971.907
Transferler
2.898.412 32.790.148 -35.688.560 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-128.754 -128.754 -128.754 28.676.771 28.548.017 28.548.017
Dönem Karı (Zararı)
28.676.771 28.676.771 28.676.771
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-128.754 -128.754 -128.754 -128.754 -128.754
Sermaye Arttırımı
13 2.650.557 -2.650.557 0 0
Kar Payları
13 -32.000.000 -32.000.000 -32.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 -1.033.630 -1.033.630 -1.033.630 12.319.956 15.348.641 28.676.771 62.519.924 62.519.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.873.234 8.796.864
Dönem Karı (Zararı)
28.676.771 9.574.161
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28.676.771 9.574.161
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.232.319 1.732.800
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8 1.011.550 121.572
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.643.458 1.517.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.848.551 1.506.947
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 10.688
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-205.093
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.803.686 -2.659.858
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.881.495 -2.659.858
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
77.809
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.380.997 2.753.451
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.361.464 7.443.945
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.322.621 5.336.750
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.338.603 6.385.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
984.018 -1.048.427
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-153.430
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
111.531 -152.985
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
119.851 736.508
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-357.657 68.622
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
477.508 667.886
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-192.539 1.677.102
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-192.539 1.677.102
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.270.554 18.750.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.010.710 -6.299.149
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.373.988 -3.654.893
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.622
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.297.096 2.585.338
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-332.966 -74.520
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -68.147 -15.291
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -264.819 -59.229
Alınan Faiz
9.630.062 2.659.858
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.639.000 -33.858.517
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -639.000
Ödenen Temettüler
13 -32.000.000 -34.000.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
141.483
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.468.670 -22.476.315
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.468.670 -22.476.315
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
66.647.151 63.099.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 64.178.481 40.623.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 65.008.480 66.938.499
Ticari Alacaklar
5 8.635.111 10.957.732
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 7.588.023 8.926.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.047.088 2.031.106
Peşin Ödenmiş Giderler
12 448.548 560.079
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20 0 152.266
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
448.548 407.813
ARA TOPLAM
74.092.139 78.456.310
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
74.092.139 78.456.310
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 341.415 417.028
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 200.738
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 570.787 608.042
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 749.182 647.610
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.862.122 1.672.680
TOPLAM VARLIKLAR
75.954.261 80.128.990
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 205.209
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 205.209
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
205.209
Ticari Borçlar
5 2.684.523 2.564.672
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 1.249.154 1.606.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.435.369 957.861
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 2.571.957 2.499.742
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.903.125 5.900.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 4.903.125 5.900.577
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.200.329 1.392.868
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.200.329 1.392.868
ARA TOPLAM
11.565.143 12.357.859
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.565.143 12.357.859
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.869.194 1.799.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.869.194 1.799.224
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.869.194 1.799.224
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.434.337 14.157.083
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
62.519.924 65.971.907
Ödenmiş Sermaye
13 5.000.000 2.349.443
Sermaye Düzeltme Farkları
13 2.208.186 2.208.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -1.033.630 -904.876
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.033.630 -904.876
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.033.630 -904.876
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 12.319.956 9.421.544
Yasal Yedekler
12.319.956 9.421.544
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 15.348.641 17.209.050
Net Dönem Karı veya Zararı
28.676.771 35.688.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
62.519.924 65.971.907
TOPLAM KAYNAKLAR
75.954.261 80.128.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 59.088.510 55.263.049 22.601.746 17.488.843
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -4.658.993 -7.699.007 -1.415.935 -2.686.079
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.429.517 47.564.042 21.185.811 14.802.764
BRÜT KAR (ZARAR)
54.429.517 47.564.042 21.185.811 14.802.764
Genel Yönetim Giderleri
15 -27.061.487 -22.751.781 -8.965.823 -7.923.734
Pazarlama Giderleri
15 -373.752 -307.015 -58.514 -64.009
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.994.278 24.505.246 12.161.474 6.815.021
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.994.278 24.505.246 12.161.474 6.815.021
Finansman Gelirleri
16 10.141.299 7.441.715 3.018.837 2.965.525
Finansman Giderleri
17 -77.809 -258.925 -16.835 -41.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.057.768 31.688.036 15.163.476 9.739.088
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.380.997 -6.839.982 -3.368.083 -2.276.590
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -8.446.254 -7.095.388 -3.302.875 -2.264.544
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 65.257 255.406 -65.208 -12.046
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.676.771 24.848.054 11.795.393 7.462.498
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.676.771 24.848.054 11.795.393 7.462.498
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.676.771 24.848.054 11.795.393 7.462.498
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-128.754 -113.071 -101.006 36.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -165.069 -144.963 -129.495 46.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36.315 31.892 28.489 -10.197
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18 36.315 31.892 28.489 -10.197
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-128.754 -113.071 -101.006 36.153
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.548.017 24.734.983 11.694.387 7.498.651
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
28.548.017 24.734.983 11.694.387 7.498.651http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794318


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.434 Değişim: 0,44% Hacim : 4.431 Mio.TL Son veri saati : 10:45
Düşük 1.432 07.05.2021 Yüksek 1.437
Açılış: 1.432
8,2980 Değişim: 0,34%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,3017
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0384
Açılış: 10,005
485,77 Değişim: 0,66%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 485,82
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.